ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

 • FILOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Program kształcenia na kierunku Filologia oparty jest na najnowszych standardach kształcenia, dzięki czemu absolwenci są przygotowani do wyzwań, jakie stawia im aktualnych rynek pracy. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie zapewnia swoich studentom możliwość uzyskania biegłej znajomości dwóch języków obcych, zdobycia kompleksowej wiedzy z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa.

  dowiedz się więcej

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: