• FILOLOGIA Stopień: I

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia angielska
  • Filologia angielskafilologia angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym (włoski lub niemiecki)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Filologia angielska
  • Filologia angielskafilologia angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym (włoski lub niemiecki)

Opinie (0)