ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

 • RESOCJALIZACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to ciekawa propozycja kształcenia dla osób, które cenią innowacyjne rozwiązania. W ramach kształcenia na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie studenci rozwijają umiejętności społeczne, zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu prawa, bezpieczeństwa oraz nauk humanistycznych. Uzyskane wykształcenie na specjalności Resocjalizacja z profilaktyka społeczną i prewencja kryminalna umożliwia w przyszłości podjęcie pracy w służbach umundurowanych. Wykładowcami na Społecznej Akademii Nauk są nie tylko doświadczeni pracownicy tej uczelni, ale także praktycy, którzy swoje doświadczenie zdobywali m.in. w zakładach karnych oraz placówkach resocjalizacyjnych.

  dowiedz się więcej

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: