• FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studenci Filologii angielskiej, oprócz nauki dwóch języków obcych, zyskują również kompleksową wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Na kierunku Filologia angielska na Społecznej Akademii Nauk  w Krakowie realizowane są następujące specjalności: nauczanie języka angielskiego, translatoryka, językoznawstwo z elementami biznesu, kultura i literatura obszarów języka angielskiego, amerykańska kultura i komunikacja w biznesie. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w szkolnictwie, instytucjach kulturalnych czy w branży turystycznej. 

  dowiedz się więcej

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: