Architektura krajobrazu studia - kierunek studiów

O jakiej przestrzeni możemy powiedzieć: dobrze zaprojektowana? Czy określamy tym mianem miejsca piękne, wypełnione obiektami architektonicznymi, które podziwiamy za ich estetykę? A może dobry projekt, to projekt funkcjonalny, naszkicowany i wykonany z myślą o naszej wygodzie? Z trzeciej strony zaś warto wspomnieć o trwałości i odpowiednim stelażu technicznym, na którym projektant buduje powierzony mu obiekt – estetyka i wygoda wydają się umykać w cień, gdy pomyślimy o tym, że piękny, a nawet funkcjonalny obiekt architektoniczny okazuje się nietrwały i po czasie traci swój blask i przestaje spełniać swoje funkcje. Odpowiedź na pytanie o dobrze zaprojektowaną przestrzeń wymyka się z ryz jednoznacznej diagnozy. Krajobraz, w którym lubimy przebywać, w którym czujemy się dobrze, który nas zachwyca, ale jednocześnie umożliwia intuicyjne, wygodne i pozbawione zagrożeń użytkowanie możemy nazwać ideałem przestrzeni. Wiedzą o tym absolwenci architektury krajobrazu, którzy w swoich kompetencjach łączą wrażliwość artysty, wyczucie architekta i sprawność techniczną inżyniera.
Jeśli leży Ci na sercu to, w jakiej żyjemy przestrzeni i chcesz kształtować ją według własnych, autorskich pomysłów, jesteś świetny w planowaniu i przekładaniu własnych wizji na konkretne, bliskie życia projekty, dobrze rysujesz, zawsze masz wiele świeżych pomysłów i zdolność do obrazowego, abstrakcyjnego myślenia – podstawy udanych projektów – studia na kierunku architektura krajobrazu mogą się okazać tym, czego szukasz. 
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zostaniesz przygotowany do tego, by w profesjonalny sposób kształtować otaczającą nas przestrzeń pod kątem nadawania jej funkcjonalności i estetyki: dowiesz się, jak projektować parki, place, skwery i bulwary, tereny rekreacyjne oraz wielofunkcyjne. W polu Twojego naukowego zainteresowania znajdą się również cechy środowiska naturalnego – jako przyszły architekt krajobrazu będziesz musiał wykazać się wiedzą z zakresu gleboznawstwa, dendrologii, faunistyki oraz cech okrywy roślinnej (coraz więcej inwestycji architektonicznych uwzględnia bowiem korzystanie z projektów ekologicznych, a łączenie klasycznych materiałów z zielenią i roślinnością jest zwrotem w kierunku odpowiedzialnego projektowania). Opanujesz podstawy rysunku odręcznego i rzeźby, nauczysz się przygotowywać wizualizacje, konserwować i rewaloryzować ogrody oraz przygotowywać projekty dla obszarów chronionych. By dobrze orientować się w trendach, weźmiesz udział w zajęciach z architektury współczesnej, zetkniesz się z podstawami urbanistyki, ergonomii oraz ekologii. Zaznajomisz się również z podstawami prawa, kosztorysowania i monitorowania stanu środowiska.
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku architektura krajobrazu? Z powodzeniem odnajdziesz się w roli pracownika biur projektowych, zarówno charakterze osoby nadzorującej przebieg poszczególnych etapów projektu, jak i odpowiedzialnej za wstępne analizy uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych, z uwzględnieniem kulturowych, przestrzennych, przyrodniczych i społecznych cech krajobrazu. Twoja wiedza i umiejętności na pewno zostaną docenione w jednostkach nadzoru nad obiektami architektury oraz służbach ochrony zabytków. Będziesz mógł pomyśleć o związaniu swoich losów zawodowych z firmami projektowymi i projektowo-wykonawczymi. Będziesz kompetentnym konsultantem do spraw inwestycji związanych z architekturą krajobrazu, samodzielnym projektantem lub konserwatorem obiektów składających się na przestrzeń, z której korzystamy na co dzień.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując architekturę krajobrazu?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • praktycznego kształtowania architektury krajobrazu w oparciu o wiedzę merytoryczną
 • projektowania parków, placów, skwerów i bulwarów
 • projektowania terenów rekreacyjnych i wielofunkcyjnych
 • podstaw gleboznawstwa
 • podstaw dendrologii
 • podstaw biologii i fizjologii roślin oraz filozofii przyrody
 • tworzenia rysunków i form przestrzennych
 • tworzenia wizualizacji 3D
 • znajomości i sposobów wykorzystywania narzędzi grafiki komputerowej i inżynierskiej w projektowaniu krajobrazu
 • budownictwa ogrodowego i instalacji budowlanych
 • podstaw prawa autorskiego i gospodarczego
 • konserwacji i rewaloryzacji ogrodów
 • planowania krajobrazu i kosztorysowania 
 • znaczenia ergonomii dla projektowania architektury krajobrazu
 • podstaw urbanistyki

 

Gdzie będziesz pracował po kierunku architektura krajobrazu?

Absolwent kierunku architektura krajobrazu znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • biurach projektowych
 • samodzielny projektant 
 • nadzorca i zarządca poszczególnych etapów realizacji projektu architektonicznego
 • analityk uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych
 • jednostkach nadzoru nad obiektami architektury oraz służbach ochrony zabytków
 • konserwator obiektów architektury krajobrazu
 • firmach projektowych i projektowo-wykonawczych
 • konsultant do spraw inwestycji związanych z architekturą krajobrazu
 • organach samorządowych zaangażowanych w pracę nad kształtowaniem i ochroną architektury krajobrazu 
Przy rekrutacji na architekturę krajobrazu na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty:

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Architektura krajobrazu

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kierunek architektura krajobrazu prowadzony jest przez:

Wydział Architektury

Uniwersytet Opolski

Kierunek architektura krajobrazu prowadzony jest przez:

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Komentarze (0)