Terminy rekrutacji na studia 2024/2025

Terminy rekrutacji na studia 2024/2025

Jak zapisać się na studia. Rekrutacja 2024/2025 na uczelnie wyższe

Rekrutacja na studia 2024/2025 na ponad 360 uczelniach w Polsce przeprowadzana jest online w terminie od 1 marca 2024 do 31 października 2024 roku. Kandydaci mogą dokonać elektronicznej rejestracji w systetmie IRK lub ERK na ponad 1840 kierunków studiów. Wyniki rekrutacji kadydaci zazwyczaj poznają w połowie lipca 2024 roku.

Po otrzymaniu wyników matur pojawia się jednak pytanie: jak wygląda rekrutacja na takie studia? Czy jest ona taka sama, jak w przypadku wyboru innych kierunków studiów? Otóż nie do końca. Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić, żeby dostać się na wybrany kierunek studiów.

Każdego roku blisko 300 tysięcy kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na daną uczelnię, próbując dostać się na wybrany kierunek. Studia w naszym kraju pozwalają uzyskać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny np. lekarza, mogą odbywajć się w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym).

Oto kilka zasad, o których należy pamiętać przystępując do rekrutacji na studia w 2024 roku. Rekrutacja na studia rozpoczyna się zazwyczaj w maju, jednak nie obowiązuje jeden, przyjęty przez wszystkie uczelnie termin. Oznacza to, że każda uczelnia może dowolnie określać czas naboru nowych studentów i warto trzymać rękę na pulsie, aby nie przegapić swojej szansy.

 

Kiedy zaczyna się rekrutacja na studia 2024/2025?

Kandydaci na studia 2023/2024 mogą zakładać swoje konta w systemach rekrutacyjnych uczelni (IRK, ERK) od 1 marca 2023 roku. Rekrutacja na studia w zależności od uczelni i typu studiów (stacjonarne, niestacjonarne) potrwa do 31 października 2023 roku.

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2024 w popularnych uczelniach:

 • Uniwersytet Warszawski: od czerwca 2024 do września 2024
 • Uniwersytet Jagielloński: od czerwca 2024 do lipca 2024
 • Politechnika Warszawska: od czerwca 2024 do sierpnia 2024
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: od maja 2024 do sierpnia 2024
 • Uniwersytet Łódzki: od maja 2024 do września 2024
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: od czerwca 2024 do lipca 2024
 • Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie: od kwietnia 2024 do lipca 2024

 

Jak zapisać się na studia? Etapy i zasady rekrutacji

Obecnie rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Każda uczelnia wyższa posiada system rejestracji kandydatów (IRK, ERK, IR), za pomocą którego można się zarejestrować i aplikować na dany kierunek studiów. Po wynikach rekrutacji, które ogłaszane są na początku lipca, kandydaci muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie.

W Elektronicznym systemie rekturacji kandydaci mogą również otrzymać informacje o kolejnych krokach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym (np. o terminach rekrutacyjnych, wymaganych dokumentach czy przedmiotach maturalnych, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji) i przede wszystkim otrzymać informacje o jego wyniku.

Aby prawidłowo zapisać się na studia, należy wykonać kilka kroków. Oto jak wyglądają etapy rekrutacji na studia:

 

1. Konto w systemie internetowym

Każdy kandydat zakłada indywidualne konto w internetowych systemach rekrutacyjnych (systemy mogą posiadać różne nazwy, choć najczęściej spotykane to: IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów lub ERK – Elektroniczna Rejestracja Kandydatów). Aby prawidłowo skonfigurować swój profil należy postępować zgodnie z instrukcją, a w formularzu osobowym podać: imię i nazwisko, numer PESEL, płeć, datę i miejsce urodzenia, narodowość, obywatelstwo, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz adres e- mail.

Dane należy wprowadzać bardzo dokładnie, aby nie popełnić błędu – zwłaszcza w przypadku numeru PESEL.

 

2. Wyniki matur

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych. W wyznaczone pola wpisujemy: nazwę szkoły, rok ukończenia nauki, numer świadectwa maturalnego, datę i miejsce jego wystawienia. Ponadto, zaznaczamy kierunki studiów, którymi jesteśmy zainteresowani, a także stopień i tryb kształcenia (studia I stopnia / studia II stopnia; studia stacjonarne / studia niestacjonarne). Niektóre uczelnie już w trakcie postępowania kwalifikacyjnego proszą o określenie specjalności, jeżeli takowe oferują.

sprawdź wyniki matur

 

3. Opłata rekrutacyjna

Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi dokonać opłaty rekrutacyjnej. Kwota, którą należy uiścić podana jest w naszym systemie. Opłaty rekrutacyjne zazwyczaj wynoszą od 85 zł do 150 zł za jeden kierunek.

 

4. Informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia

Po pewnym czasie, w naszym indywidualnym profilu, otrzymujemy informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na studia oraz o liczbie punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia w popularnych uczelniach:

 • Uniwersytet Warszawski: lipiec 2024
 • Politechnika Warszawska: lipiec 2024
 • Uniwersytet Jagielloński: lipiec 2024
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: lipiec 2024
 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024
 • Politechnika Gdańska: lipiec 2024

*dotyczy I tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

sprawdź więcej wyniki rekrutacji na studia 2024

 

5. Składanie dokumentów

Składanie dokumentów to ostatni krok, który musimy wykonać, aby zostać studentem. Każda uczelnia może poprosić o większy bądź mniejszy zestaw dokumentów, ale najczęściej należą do nich: oryginał bądź odpis świadectwa maturalnego, potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, fotografie, kserokopia dowodu osobistego.

Zestaw wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie uczelni, wysłać pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną – każda uczelnia posiada inne zasady. O czym należy pamiętać? O złożeniu dokumentów w określonym przez uczelnię terminie. Jeśli spóźnimy się, złożymy dokumenty w nieodpowiedniej formie albo zapomnimy o ich złożeniu możemy stracić swoje szanse na zostanie świeżo upieczonym studentem.

dowiedz się więcej:

dokumenty rekrutacyjne na studia

rekrutacja na studia krok po kroku

 

Terminy składania dokumentów na studia na popularnych uczelniach

 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski: lipiec 2024
 • Politechnika Warszawska: lipiec 2024
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: lipiec 2024
 • Uniwersytet Jagielloński: lipiec 2024
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: lipiec 2024
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: lipiec 2024
 • Politechnika Lubelska: lipiec 2024
 • Uniwersytet Wrocławski: lipiec 2024
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: lipiec 2024

*dotyczy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w I turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

zobacz więcej: terminy składania dokumentów na studia 2024

 

Dodatkowa rekrutacja na studia

Czym jest dodatkowa rekrutacja na studia? Dodatkowa rekrutacja to szansa dla tych osób, które powtarzają maturę, nie zostały przyjęte na wybrany przez siebie kierunek podczas pierwszego naboru, bądź w ostatniej chwili zdecydowały o swojej edukacyjnej przyszłości.

Terminy dodatkowej rekrutacji na studia ustalane są indywidualnie przez uczelnie, jednak ogłaszane są dopiero po zakończeniu pierwszej, podstawowej rekrutacji. Co ważne, nie wszystkie uczelnie przeprowadzają dodatkowy nabór. Prowadzony jest on wtedy, kiedy zostały wolne miejsca na wybranych kierunkach.

Terminy dodatkowej rekrutacji na studia 2024/2025:

sprawdź dodatkowa rekrutacja na studia 2024

 

Punkty rekrutacyjne

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: czym są punkty rekrutacyjne? Punkty rekrutacyjne, to nic innego jak punkty, które przydziela kandydatom uczelnia na podstawie zdanego egzaminu maturalnego. Ile punktów należy uzyskać, aby dostać się na studia?

Każda uczelnia posiada własny przelicznik punktów, jak również zestaw przedmiotów, które bierze pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym. Oznacza to, że należy zapoznać się z zasadami punktacji konkretnej uczelni – tej, w której chcemy studiować.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne na studia?

Większość publicznych uczelni dokonuje naboru nowych studentów na podstawie wyników maturalnych. Oznacza to, że niemałe grono kandydatów spotyka się z zagadnieniem punktów rekrutacyjnych.

Należy pamiętać o tym, że wyniki maturalne oraz punkty rekrutacyjne to elementy naboru w większości uczelni, a zatem - nie wszystkich. W przestrzeni kształcenia wyższego funkcjonują takie uczelnie i kierunki, w których wyniki z matur są tylko częścią składową, jak również funkcjonują uczelnie i kierunki, w których wyniki z matur mają mniejsze znaczenie, bowiem przyjmowanie nowych studentów opiera się na egzaminach wstępnych. Przykładami mogą być studia artystyczne, studia muzyczne, studia sportowe czy studia wojskowe.

W gronie kierunków, które opierają rekrutację na egzaminach wymienić można między innymi: Aktorstwo, Sztukę operatorską, Malarstwo, Instrumentalistykę, Architekturę, czy Dyrygenturę.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może mieć inny sposób przydzielania punktów. Poza tym, w zależności od uczelni oraz kierunku kształcenia inne przedmioty maturalne mogą mieć znaczenie.

 

Matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Wpływ na ostateczną ilość punktów ma poziom zdawanej matury, czyli zdobędziemy ich więcej, jeśli brany pod uwagę w rekrutacji przedmiot zdawaliśmy na poziomie rozszerzonym.

 

Jaki jest wzór liczenia punktów?

Każda uczelnia może posiadać własny system, jednak często są one do siebie podobne i oparte na systemie wagowym, polegającym na tym, że konkretny przedmiot zdawany na maturze mnoży się przez określoną wartość.

Na stronach internetowych uczelni dostępne są specjalne kalkulatory, dzięki którym w prosty i szybki sposób można obliczyć punkty rekrutacyjne.

Zobacz więcej zasady rekrutacji na studia

 

Najwyższe wyniki na maturze przepustką na studia? Nie zawsze

Każdy maturzysta, który poważnie myśli o dostaniu się na upragnione studia musi postarać się o jak najlepsze wyniki. Jednak należy pamiętać o tym, że istnieją takie typy studiów, które w mniejszym bądź większym stopniu wyłamują się z powszechnie obowiązujących i dobrze znanych rekrutacyjnych zasad. Mówiąc inaczej, aby dostać się na niektóre typy studiów nawet najlepiej zdana matura może nie wystarczyć. O jakie studia chodzi?

W przestrzeni kształcenia wyższego funkcjonują typy studiów, które posiadają specyficzny charakter. Na tej podstawie obowiązują inne, lecz jasno określone zasady rekrutacji. Do takich typów zaliczyć możemy między innymi: studia artystyczne, studia architektoniczne, studia muzyczne, studia sportowe, czy studia wojskowe.

W postępowaniu kwalifikacyjnym ważniejsze od wyników uzyskanych na maturze są wyniki uzyskane z egzaminów praktycznych, bądź rozmów kwalifikacyjnych, które faktycznie stanowią podstawę naboru. Nawet jeśli pochwalimy się najlepszym świadectwem maturalnym, a nie sprostamy zadaniom podczas egzaminów, które bardzo często złożone są z kilku etapów, nie będziemy mieli powodów do optymizmu.

Każda rekrutacja na kierunki z wyżej wymienionych obszarów kształcenia rządzi się własnymi prawami. Kandydaci muszą złożyć teczkę własnych prac, przystąpić do testów sprawnościowych, wziąć udział w sprawdzianie konkretnych umiejętności, bez których realizowanie kształcenia jest niemożliwe. Warto o tym pamiętać.

 

Jak wyglądała rekruracja na studia w 2023/2024

 

Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024:

 1. Informatyka (43607) - więcej o 2965niż rok wcześniej
 2. Psychologia(42267) - więcej o 1625
 3. Zarządzanie (33739) - mniej o 2793
 4. Kierunek lekarski (32264) - wiecej o 11247
 5. Prawo (23567) - więcej o 1501
 6. Ekonomia (1802618166) - mniej o 140
 7. Finanse i rachunkowość (13251) - mniej o 187
 8. Fizjoterapia (13240) - więcej o 2553
 9. Filologia angielska (13086 13913) - mniej o 827
 10. Pielęgniarstwo (12302 10595) - więcej o 1707
 11. Budownictwo (11945) - mniej o 1735
 12. Logistyka (10772) - mniej o 545
 13. Biotechnologia (10603) - więcej o 387
 14. Zarządzanie i inżynieria produkcji (8760) - mniej o 219
 15. Informatyka stosowana (8725) - więcej o 414
 16. Stosunki międzynarodowe (8589) - więcej o 409

*Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na kierunek studiów (powyżej 8 tys.)

 

Rekrutacja na studia 2024/2025

Kiedy czas egzaminów dojrzałości dobiega końca jest to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu każdego abiturienta szkoły średniej. Wszyscy uczniowie, przystępujący do matur, zadają sobie pytanie, czy uda im się uzyskać takie wyniki, które pozwolą im się dostać na wymarzone kierunki studiów.
Każdy z ośrodków akademickich w Polsce samodzielnie ustala, kiedy rozpocznie swoją rekrutację na studia.
Zatem jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu kształcenia wyższego, musisz się dobrze zorientować, jak dokładnie przebiega proces rekrutacji kandydatów na danej uczelni.
 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR NA STUDIA

Jedno jest pewne – rekrutacja na studia 2024 w Polsce przebiega na przełomie maja i września i jest to dla przyszłych studentów okres wzmożonych nerwów, niepewności i oczekiwania w napięciu na wyniki egzaminów maturalnych. Być może zastanawiasz się, czy istnieją jakieś sposoby, które pomogą ci zminimalizować ten narastający z każdym dniem stres? Terminy rekrutacji nie mogą ulec żadnym przesunięciom, jednak ty dużo wcześniej możesz zatroszczyć się o to, aby przejść przez te trudne chwile obronną ręką.

Wszystkie terminy rekrutacji znajdziesz w dziale poniżej

 

JESZCZE NIE WIESZ JAKIE STUDIA WYBRAĆ?

Przede wszystkim nie powinieneś zwlekać na ostatnią chwilę z odpowiedzią na pytanie, jaki kierunek studiów interesuje cię najbardziej. Jeżeli wciąż się wahasz, to dobrym rozwiązaniem będzie droga eliminacji – uwzględnij nie tylko swoje pasje, lecz także możliwości stabilnego zatrudnienia w przyszłości, zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie oraz przede wszystkim własne predyspozycje.
Wybierz kierunki studiów zgodne z przedmiotami, które zdawałeś na maturze. Podpowiedzią dla ciebie może być także propozycja aplikacji na kilka kierunków, ponieważ wtedy również zwiększy się twoja szansa na znalezienie się na liście osób przyjętych jednego z nich.

 

STUDIA ALE NA JAKIEJ UCZELNI

Gdy będziesz już mieć wybrane te kierunki, które najbliższe są twoim oczekiwaniom, to zastanów się, jakie uczelnie w Polsce (a być może także i na arenie międzynarodowej) wybrać aby rozpocząć swoje dalsze kształcenie. Programy nauczania poszczególnych ośrodków akademickich mogą się nieznacznie od siebie różnić, jednak ich celem jest na ogół kształcenie najwyższej jakości specjalistów z zakresu różnych dyscyplin. Na aktualnym rynku pracy liczy się nie tylko wiedza, lecz przyszli pracodawcy zwracają uwagę także na wysoko rozwinięte kompetencje oraz umiejętności, więc to one coraz częściej stanowią naczelną ideę nauki wyższej.
 

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Zatem zanim przystąpisz do odpowiednich procedur rekrutacyjnych, przeprowadź szczegółowe rozeznanie pośród tych wszystkich ofert, które proponują polskie ośrodki akademickie. Dziś dostęp do nauki wyższej możliwy jest także w mniejszych miejscowościach, by szanse na zdobycie rzetelnego wykształcenia były równe. Zwróć uwagę na tryby nauczania, specjalizacje, bloki kształcenia dodatkowego, czy praktyki zapewniane przez uczelnię. Żadnego z tych elementów nie powinieneś bagatelizować, ponieważ twój odpowiedni wybór dziś, będzie gwarantem twojej udanej przyszłości zawodowej.
Sprawdź jak wygląda proces rekrutacji krok po kroku.
 
Aby liczba tych wszystkich obowiązków cię nie przytłoczyła, powinieneś rozłożyć je odpowiednio w czasie. Uwierz, że wtedy uda ci się maksymalnie zminimalizować poziom stresu, towarzyszący oczekiwaniom na wyniki egzaminu dojrzałości. Dowiedz się także: na ile uczelni można aplikować.
 

TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA

Terminy rekrutacji na studia wyższe w Polsce rozpoczynają się przed rozdaniem świadectw maturalnych, ponieważ władze poszczególnych uczelni zakładają, że maturzyści już wcześniej powzięli odpowiednie decyzje odnośnie do swojej przyszłości. Współcześnie rekrutacja na studia przebiega już wyłącznie drogą elektroniczną, co jest niezwykłym ułatwieniem i sprawia, że możesz mieć nad nią kontrolę nawet podczas wakacyjnych wojaży.
Pamiętaj jedynie, by terminowo dokonać wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych, które obowiązują na większości uczelni w Polsce. Zadbanie o ten niezwykle ważny aspekt rekrutacji sprawi, że będziesz mógł spokojnie czekać na publikację list osób przyjętych na studia wyższe. To twoje dobre zorganizowanie sprawi, że będziesz mógł beztrosko cieszyć się najdłuższymi wakacjami w życiu, a w październiku przekroczysz próg wymarzonej uczelni.
 
Poniżej przedstawiamy Wam terminy pierwszych i dodatkowych rekrutacji. Zwrócie uwagę, że większość uczelni ogłasza terminy dodatkowej rektrutacji dopiero po zakończeniu pierwotnego okresu rekrutacji (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany).
 
 

Wyświetl więcejZwiń

Wszystkie terminy

Biała Podlaska
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II dowiedz się więcej
Filia AWF w Białej Podlaskiej stacjonarne od 01.04.2024
do 11.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.04.2024
do 11.07.2024
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Białystok
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Politechnika Białostocka od 03.06.2024
do 14.07.2024
od 03.06.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stacjonarne od 07.05.2024
do 10.07.2024
od 30.08.2024
do 11.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 18.07.2024
do 18.08.2024
od 30.08.2024
do 11.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku stacjonarne od 03.06.2024
do 09.07.2024
od 03.06.2024
do 23.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 03.06.2024
do 10.09.2024
od 03.06.2024
do 10.09.2024
dowiedz się więcej
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Bielsko-Biała
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia WSB w Cieszynie stacjonarne od 04.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 04.05.2024
do 30.09.2024
od 04.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Bielsko-Bialski stacjonarne od 10.06.2024
do 14.07.2024
od 10.06.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 10.06.2024
do 14.07.2024
od 10.06.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Bydgoszcz
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Kujawsko-Pomorska stacjonarne od 20.04.2024
do 30.09.2024
od 20.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 20.04.2024
do 24.10.2024
od 20.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy do 12.06.2024 do 12.06.2024 dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy od 03.06.2024
do 15.07.2024
od 03.06.2024
do 20.09.2024
dowiedz się więcej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich od 03.06.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stacjonarne od 10.06.2024
do 15.07.2024
od 10.06.2024
do 15.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 10.06.2024
do 17.09.2024
od 10.06.2024
do 17.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz stacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy stacjonarne od 01.04.2024
do 30.09.2024
od 01.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.04.2024
do 30.09.2024
od 01.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Cieszyn
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia WSB w Cieszynie stacjonarne od 04.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 04.05.2024
do 30.09.2024
od 04.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Częstochowa
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Politechnika Częstochowska stacjonarne od 03.06.2024
do 14.07.2024
od 03.06.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 03.06.2024
do 14.07.2024
od 03.06.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie stacjonarne od 01.06.2024
do 15.07.2024
od 01.06.2024
do 15.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.06.2024
do 15.07.2024
od 01.06.2024
do 15.07.2024
dowiedz się więcej
Akademia Polonijna w Częstochowie
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Elbląg
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych stacjonarne od 01.06.2024
do 30.09.2024
od 01.06.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.06.2024
do 30.09.2024
od 01.06.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Gdańsk | Gdynia | Sopot
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Ateneum w Gdańsku stacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku od 13.05.2024
do 14.06.2024
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku stacjonarne od 11.06.2024
do 01.07.2024
od 11.06.2024
do 01.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 02.09.2024
do 08.09.2024
od 02.09.2024
do 08.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku od 20.05.2024
do 12.07.2024
od 04.06.2024
do 26.07.2024
dowiedz się więcej
Gdański Uniwersytet Medyczny stacjonarne od 13.05.2024 od 13.05.2024
do 17.07.2024
od 02.09.2024
do 10.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 13.05.2024
do 26.07.2024
od 13.05.2024
do 17.07.2024
od 02.09.2024
do 10.09.2024
dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska stacjonarne od 06.05.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024 dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych stacjonarne od 01.04.2024
do 30.09.2024
od 01.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.04.2024
do 30.09.2024
od 01.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański stacjonarne do 24.07.2024 do 10.09.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne do 05.09.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni stacjonarne od 06.05.2024 od 06.05.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024 od 06.05.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito Gdynia stacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni stacjonarne od 13.04.2024
do 30.09.2024
od 13.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 13.04.2024
do 30.09.2024
od 13.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni stacjonarne od 15.05.2024
do 30.09.2024
od 15.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.05.2024
do 30.09.2024
od 15.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku stacjonarne od 15.03.2024
do 15.09.2024
od 15.03.2024
do 15.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.03.2024
do 15.09.2024
od 15.03.2024
do 15.09.2024
dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Gdańsku)
Gdańska Szkoła Wyższa
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Gliwice
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia WSB w Gliwicach stacjonarne od 04.05.2024
do 30.09.2024
od 04.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 04.05.2024
do 30.09.2024
od 04.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Gorzów Wielkopolski
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim stacjonarne od 10.06.2024 od 10.06.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 10.06.2024 od 10.06.2024 dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk. dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim stacjonarne dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 27.09.2024
od 06.05.2024
do 27.09.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Jelenia Góra
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze stacjonarne od 03.06.2024
do 27.09.2024
od 03.06.2024
do 27.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 03.06.2024
do 27.09.2024
od 03.06.2024
do 27.09.2024
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Kalisz
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu dowiedz się więcej
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego stacjonarne od 03.06.2024
do 31.07.2024
od 03.06.2024
do 31.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 03.06.2024
do 30.08.2024
od 03.06.2024
do 30.08.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu stacjonarne dowiedz się więcej
niestacjonarne od 08.05.2024
do 01.10.2024
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Katowice i woj. śląskie
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stacjonarne od 15.05.2024
do 15.11.2024
od 15.05.2024
do 15.11.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.05.2024
do 15.11.2024
od 15.05.2024
do 15.11.2024
dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach stacjonarne od 06.05.2024
do 29.05.2024
od 06.05.2024
do 29.05.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 29.05.2024
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach od 22.04.2024
do 05.06.2024
od 22.04.2024
do 03.07.2024
dowiedz się więcej
Akademia Śląska stacjonarne od 06.05.2024 od 06.05.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024 od 06.05.2024 dowiedz się więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej stacjonarne od 04.05.2024
do 30.09.2024
od 04.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 04.05.2024
do 30.09.2024
od 04.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach od 15.05.2024
do 14.07.2024
od 15.05.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach od 23.05.2024
do 15.07.2024
od 23.05.2024
do 15.07.2024
dowiedz się więcej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach od 29.04.2024 dowiedz się więcej
Uczelnia Metropolitalna stacjonarne od 24.04.2024
do 30.09.2024
od 24.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 24.04.2024
do 30.09.2024
od 24.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od 03.06.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach stacjonarne od 03.06.2024
do 10.07.2024
od 03.06.2024
do 21.07.2024
od 24.07.2024
do 28.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 03.06.2024
do 10.07.2024
od 03.06.2024
do 21.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito Chorzów stacjonarne od 27.03.2024
do 31.10.2024
od 27.03.2024
do 31.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 27.03.2024
do 31.10.2024
od 27.03.2024
do 31.10.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach stacjonarne od 15.05.2024
do 30.09.2024
od 15.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.05.2024
do 30.09.2024
od 15.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Katowicach)
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Kielce
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Politechnika Świętokrzyska stacjonarne od 20.05.2024
do 15.07.2024
od 20.05.2024
do 29.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 20.05.2024
do 15.07.2024
od 20.05.2024
do 29.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stacjonarne od 01.06.2024
do 10.07.2024
od 01.06.2024
do 18.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.06.2024
do 10.07.2024
od 27.07.2024
do 24.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Koszalin
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie dowiedz się więcej
Politechnika Koszalińska dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie dowiedz się więcej
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Kraków
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od 03.06.2024 od 03.06.2024 dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna w Krakowie od 20.05.2024
do 17.06.2024
od 20.05.2024
do 17.06.2024
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stacjonarne od 29.05.2024
do 18.06.2024
od 29.05.2024
do 18.06.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 29.05.2024
do 18.06.2024
od 29.05.2024
do 18.06.2024
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie od 15.04.2024
do 09.06.2024
od 15.04.2024
do 09.06.2024
dowiedz się więcej
Akademia WSB w Krakowie stacjonarne od 04.05.2024
do 30.09.2024
od 04.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 04.05.2024
do 30.09.2024
od 04.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stacjonarne od 24.06.2024
do 11.07.2024
od 24.06.2024
do 19.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 24.06.2024
do 22.07.2024
dowiedz się więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne od 15.05.2024
do 30.09.2024
od 15.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.05.2024
do 30.09.2024
od 15.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stacjonarne od 08.04.2024
do 24.09.2024
od 08.04.2024
do 24.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 08.04.2024
do 24.09.2024
od 08.04.2024
do 24.09.2024
dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stacjonarne od 03.06.2024
do 17.09.2024
od 24.06.2024
do 13.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 03.06.2024
do 17.09.2024
od 24.06.2024
do 13.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stacjonarne od 03.06.2024
do 11.07.2024
od 03.06.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 03.06.2024
do 06.09.2024
od 03.06.2024
do 15.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie stacjonarne od 17.06.2024
do 12.07.2024
od 17.06.2024
do 12.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 17.06.2024
do 12.07.2024
od 17.06.2024
do 12.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stacjonarne od 04.06.2024
do 09.07.2024
od 04.06.2024
do 17.07.2024
do 12.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 04.06.2024
do 09.07.2024
od 04.06.2024
do 17.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stacjonarne od 01.06.2024
do 15.07.2024
od 01.06.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.06.2024
do 30.09.2024
do 25.09.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie stacjonarne od 31.05.2024
do 22.07.2024
od 31.05.2024
do 29.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 31.05.2024
do 22.07.2024
od 31.05.2024
do 29.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od 03.06.2024 od 03.06.2024 dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie stacjonarne od 10.05.2024
do 30.09.2024
od 10.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 10.05.2024
do 30.09.2024
od 10.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie stacjonarne od 13.05.2024 od 13.05.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 13.05.2024 od 13.05.2024 dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Kwidzyn
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Powiślańska Szkoła Wyższa stacjonarne od 01.04.2024
do 30.09.2024
od 01.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Lublin
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie) dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stacjonarne od 06.05.2024
do 12.07.2024
od 06.05.2024
do 18.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 12.07.2024
od 06.05.2024
do 18.07.2024
dowiedz się więcej
Lotnicza Akademia Wojskowa stacjonarne od 30.06.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 30.06.2024 dowiedz się więcej
Lubelska Akademia WSEI stacjonarne od 06.05.2024
do 31.08.2024
od 06.05.2024
do 31.08.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 31.08.2024
od 06.05.2024
do 31.08.2024
dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska stacjonarne od 13.05.2024
do 11.07.2024
od 13.05.2024
do 11.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 13.05.2024
do 18.07.2024
od 13.05.2024
do 18.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 17.04.2024
do 10.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie od 03.06.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od 06.05.2024
do 14.07.2024
od 06.05.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stacjonarne od 29.04.2024
do 30.09.2024
od 29.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 29.04.2024
do 30.09.2024
od 29.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Łódź
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne od 15.04.2024
do 30.09.2024
od 15.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.04.2024
do 30.09.2024
od 15.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stacjonarne od 01.05.2024
do 31.05.2024
od 01.05.2024
do 31.05.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.05.2024
do 31.05.2024
od 01.05.2024
do 31.05.2024
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi od 06.05.2024
do 26.05.2024
od 20.05.2024
do 16.06.2024
dowiedz się więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi od 01.04.2024 dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka stacjonarne od 18.06.2024
do 10.07.2024
od 03.09.2024
do 16.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 18.06.2024
do 10.07.2024
od 03.09.2024
do 16.09.2024
dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne do 30.09.2024 do 30.09.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne do 30.09.2024 do 30.09.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki stacjonarne od 07.05.2024
do 11.07.2024
od 07.05.2024
do 16.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.08.2024
do 17.09.2024
od 01.08.2024
do 17.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi od 25.04.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito Łódź stacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi stacjonarne od 21.05.2024
do 30.09.2024
od 21.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 21.05.2024
do 30.09.2024
od 21.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi stacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi stacjonarne od 08.05.2024
do 01.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 08.05.2024
do 01.10.2024
od 08.05.2024
do 01.10.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi stacjonarne od 01.03.2024
do 27.09.2024
od 01.03.2024
do 27.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.03.2024
do 27.09.2024
od 01.03.2024
do 27.09.2024
dowiedz się więcej
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uczelnia ASBIRO
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zawodowa w Łodzi
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Nowy Sącz
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu stacjonarne od 15.04.2024 od 15.04.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.04.2024 od 15.04.2024 dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Nowy Targ
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Olsztyn
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stacjonarne od 06.06.2024
do 15.07.2024
od 06.06.2024
do 22.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.06.2024
do 22.07.2024
od 06.06.2024
do 22.07.2024
dowiedz się więcej
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Opole
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Politechnika Opolska stacjonarne od 01.05.2024
do 14.07.2024
od 01.05.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.05.2024
do 14.07.2024
od 01.05.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Opolski stacjonarne od 19.04.2024
do 12.07.2024
od 19.04.2024
do 22.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 19.04.2024
do 22.07.2024
od 19.04.2024
do 22.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito Opole stacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Poznań
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu od 04.05.2024
do 02.06.2024
od 04.05.2024
do 02.06.2024
dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu od 20.05.2024
do 15.07.2024
od 20.05.2024
do 09.09.2024
dowiedz się więcej
Collegium Da Vinci w Poznaniu stacjonarne od 16.01.2024
do 30.09.2024
od 16.01.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 16.01.2024
do 30.09.2024
od 16.01.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) dowiedz się więcej
Politechnika Poznańska stacjonarne od 03.06.2024
do 11.07.2024
od 15.07.2024
do 11.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.08.2024
do 11.09.2024
od 01.08.2024
do 11.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu stacjonarne od 09.03.2024
do 11.07.2024
od 09.03.2024
do 26.06.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 09.03.2024
do 04.07.2024
od 09.03.2024
do 08.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stacjonarne do 18.07.2024 do 29.07.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne do 19.08.2024 do 19.08.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stacjonarne od 01.06.2024
do 11.07.2024
od 01.06.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.06.2024 od 01.06.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stacjonarne od 13.05.2024
do 02.07.2024
od 01.08.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.08.2024
do 14.08.2024
od 01.08.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od 01.06.2024
do 15.07.2024
od 01.06.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu stacjonarne od 01.06.2024
do 30.09.2024
od 01.06.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.06.2024
do 30.09.2024
od 01.06.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu stacjonarne od 01.06.2024
do 30.09.2024
od 01.06.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.06.2024
do 30.09.2024
od 01.06.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stacjonarne od 02.04.2024
do 31.10.2024
od 02.04.2024
do 30.11.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 02.04.2024
do 31.10.2024
od 02.04.2024
do 30.11.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Logistyki stacjonarne od 15.05.2024
do 15.10.2024
od 15.05.2024
do 15.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.05.2024
do 15.10.2024
od 15.05.2024
do 15.10.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu stacjonarne od 08.05.2024
do 30.09.2024
od 08.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 08.05.2024
do 30.09.2024
od 08.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Radom
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu stacjonarne od 01.04.2024 od 01.04.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.04.2024 od 01.04.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu stacjonarne od 13.05.2024
do 14.07.2024
od 13.05.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 13.05.2024
do 14.07.2024
od 13.05.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Radomska Szkoła Wyższa
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rybnik
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rzeszów
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie) dowiedz się więcej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza stacjonarne od 01.06.2024
do 11.07.2024
od 01.06.2024
do 12.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.06.2024
do 12.09.2024
od 01.06.2024
do 12.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski stacjonarne od 27.05.2024
do 19.07.2024
od 27.05.2024
do 19.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 27.05.2024
do 19.07.2024
od 27.05.2024
do 19.07.2024
dowiedz się więcej
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa stacjonarne od 03.06.2024
do 02.08.2024
od 03.06.2024
do 02.08.2024
od 05.08.2024
do 26.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 03.06.2024
do 02.08.2024
od 03.06.2024
do 02.08.2024
od 05.08.2024
do 26.09.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie stacjonarne od 22.04.2024
do 31.07.2024
od 22.04.2024
do 31.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 22.04.2024
do 31.07.2024
od 22.04.2024
do 31.07.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Siedlce
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Uniwersytet w Siedlcach stacjonarne od 24.05.2024
do 12.07.2024
od 24.05.2024
do 26.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 24.05.2024
do 12.07.2024
od 24.05.2024
do 26.07.2024
dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych Mazovia
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Słupsk
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Uniwersytet Pomorski w Słupsku od 24.06.2024 dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Szczecin
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie stacjonarne od 01.03.2024
do 30.09.2024
od 01.03.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.03.2024
do 30.09.2024
od 01.03.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Sztuki w Szczecinie od 10.05.2024
do 07.06.2024
dowiedz się więcej
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych stacjonarne od 06.05.2024
do 15.10.2024
od 06.05.2024
do 15.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 15.10.2024
od 06.05.2024
do 15.10.2024
dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie) dowiedz się więcej
Politechnika Morska w Szczecinie od 20.05.2024
do 15.07.2024
dowiedz się więcej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie od 06.05.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet Szczeciński stacjonarne od 22.05.2024
do 12.07.2024
od 22.05.2024
do 13.08.2024
od 01.08.2024
do 13.08.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 22.05.2024
do 13.08.2024
od 22.05.2024
do 13.08.2024
od 03.09.2024
do 12.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito Szczecin stacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie stacjonarne od 01.06.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.06.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stacjonarne od 20.05.2024
do 14.07.2024
od 20.05.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 20.05.2024 od 20.05.2024 dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Toruń
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stacjonarne od 03.06.2024
do 15.07.2024
od 03.06.2024
do 23.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 03.06.2024
do 20.09.2024
od 03.06.2024
do 20.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
Akademia Jagiellońska w Toruniu
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Warszawa
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne od 15.03.2024
do 30.10.2024
od 15.03.2024
do 30.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.03.2024
do 30.10.2024
od 15.03.2024
do 30.10.2024
dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne od 08.04.2024
do 30.09.2024
od 08.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 08.04.2024
do 30.09.2024
od 08.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie od 03.06.2024
do 10.07.2024
od 03.06.2024
do 16.07.2024
dowiedz się więcej
Akademia Pożarnicza w Warszawie od 03.06.2024
do 14.07.2024
od 03.06.2024
do 14.07.2024
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stacjonarne od 07.05.2024
do 04.06.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.07.2024 od 01.07.2024 dowiedz się więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stacjonarne od 06.05.2024
do 19.07.2024
od 06.05.2024
do 02.08.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 19.07.2024
od 06.05.2024
do 02.08.2024
dowiedz się więcej
Akademia Teatralna w Warszawie od 22.04.2024 od 22.04.2024 dowiedz się więcej
Akademia WIT w Warszawie stacjonarne od 03.06.2024 od 03.06.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 03.06.2024 od 03.06.2024 dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stacjonarne od 08.05.2024 od 08.05.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 08.05.2024 od 08.05.2024 dowiedz się więcej
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie od 06.05.2024
do 10.07.2024
od 06.05.2024
do 10.07.2024
dowiedz się więcej
Collegium Civitas w Warszawie stacjonarne od 15.03.2024
do 30.09.2024
od 15.03.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.03.2024
do 30.09.2024
od 15.03.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie dowiedz się więcej
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie dowiedz się więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska stacjonarne od 03.06.2024
do 10.07.2024
od 01.08.2024
do 28.08.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.08.2024
do 28.08.2024
od 01.08.2024
do 28.08.2024
dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne do 30.09.2024 do 30.09.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne do 30.09.2024 do 30.09.2024 dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stacjonarne od 29.05.2024
do 10.07.2024
od 29.05.2024
do 10.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 29.05.2024
do 10.07.2024
od 29.05.2024
do 10.07.2024
dowiedz się więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stacjonarne od 25.06.2024
do 11.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 25.06.2024
do 11.07.2024
dowiedz się więcej
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie stacjonarne od 08.04.2024
do 30.09.2024
od 08.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 08.04.2024
do 30.09.2024
od 08.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne od 22.04.2024
do 30.09.2024
od 22.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 22.04.2024
do 30.09.2024
od 22.04.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie dowiedz się więcej
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie stacjonarne od 20.05.2024
do 20.09.2024
od 20.05.2024
do 20.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 20.05.2024
do 20.09.2024
od 20.05.2024
do 20.09.2024
dowiedz się więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne od 06.05.2024
do 27.09.2024
od 06.05.2024
do 27.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 27.09.2024
od 06.05.2024
do 27.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stacjonarne od 07.06.2024
do 11.07.2024
od 07.06.2024
do 11.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 07.06.2024
do 11.07.2024
od 07.06.2024
do 22.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie stacjonarne od 01.05.2024 od 01.05.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.05.2024 od 01.05.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski stacjonarne od 06.06.2024
do 10.07.2024
od 06.06.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.06.2024 od 06.06.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito Warszawa stacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie stacjonarne od 15.03.2024
do 15.07.2024
od 18.07.2024
do 26.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.03.2024
do 15.07.2024
od 15.03.2024
do 15.07.2024
dowiedz się więcej
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych dowiedz się więcej
Warszawska Uczelnia Ekonomiczna stacjonarne od 31.05.2024
do 01.10.2024
od 31.05.2024
do 01.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 31.05.2024
do 01.10.2024
od 31.05.2024
do 01.10.2024
dowiedz się więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stacjonarne od 02.04.2024
do 15.10.2024
od 02.04.2024
do 15.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 02.04.2024
do 15.10.2024
od 02.04.2024
do 15.10.2024
dowiedz się więcej
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu stacjonarne od 31.05.2024
do 01.10.2024
od 31.05.2024
do 01.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 31.05.2024
do 01.10.2024
od 31.05.2024
do 01.10.2024
dowiedz się więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne od 08.05.2024
do 11.07.2024
od 08.05.2024
do 23.08.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 08.05.2024
do 19.08.2024
od 08.05.2024
do 23.08.2024
dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stacjonarne od 01.04.2024
do 22.07.2024
od 06.06.2024
do 09.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.04.2024
do 22.07.2024
od 06.06.2024
do 09.09.2024
dowiedz się więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 06.05.2024
do 30.09.2024
od 06.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stacjonarne od 15.03.2024
do 25.09.2024
od 15.03.2024
do 25.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.03.2024
do 25.09.2024
od 15.03.2024
do 25.09.2024
dowiedz się więcej
Collegium Verum w Warszawie
Europejska Uczelnia w Warszawie
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Szkoła Główna Krajowa w Warszawie
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Uczelnia Jańskiego w Warszawie
Uczelnia Korczaka w Warszawie
Uczelnia Łukaszewski w Warszawie stacjonarne od 02.01.2024
do 31.12.2024
niestacjonarne od 02.01.2024
do 31.12.2024
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
Warszawska Szkoła Filmowa
Warszawska Szkoła Zarządzania
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyczna
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Wrocław
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stacjonarne od 03.04.2024
do 14.06.2024
od 04.03.2024
do 14.06.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 04.03.2024
do 14.06.2024
od 04.03.2024
do 14.06.2024
dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stacjonarne od 07.05.2024
do 04.06.2024
od 05.06.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.07.2024 od 01.07.2024 dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu od 15.04.2024 dowiedz się więcej
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu od 01.06.2024 dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 01.06.2024 dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu) dowiedz się więcej
Coventry University Wrocław dowiedz się więcej
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu stacjonarne od 01.06.2024
do 23.09.2024
od 01.06.2024
do 23.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.06.2024
do 23.09.2024
od 01.06.2024
do 23.09.2024
dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska stacjonarne od 01.06.2024
do 12.07.2024
od 01.06.2024
do 24.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.06.2024
do 12.09.2024
od 01.06.2024
do 24.07.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu stacjonarne od 25.03.2024
do 16.10.2024
od 25.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 25.03.2024
do 16.10.2024
od 25.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stacjonarne od 03.06.2024
do 11.07.2024
od 03.06.2024
do 02.07.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 03.06.2024
do 25.09.2024
od 03.06.2024
do 25.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu od 20.05.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stacjonarne od 01.05.2024
do 16.07.2024
od 01.08.2024
do 23.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 01.08.2024
do 23.09.2024
od 01.08.2024
do 23.09.2024
dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski stacjonarne od 01.06.2024
do 11.07.2024
od 03.06.2024 dowiedz się więcej
niestacjonarne od 03.06.2024 od 03.06.2024 dowiedz się więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
dowiedz się więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych stacjonarne od 21.03.2024
do 30.09.2024
od 21.03.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 21.03.2024
do 30.09.2024
od 21.03.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu stacjonarne od 15.03.2024
do 30.09.2024
od 15.03.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 15.03.2024
do 30.09.2024
od 15.03.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Sportu we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Zielona Góra
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze dowiedz się więcej
Uniwersytet Zielonogórski od 01.06.2024 dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Żywiec
Studia I stopnia i  jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia WSB w Żywcu stacjonarne od 04.05.2024
do 30.09.2024
od 04.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
niestacjonarne od 04.05.2024
do 30.09.2024
od 04.05.2024
do 30.09.2024
dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.

Nadchodzące wydarzenia

Rekrutacja na uczelniach

Łódź

Warszawa

Kraków

Poznań

Katowice i woj. śląskie

Lublin

Kielce

Wrocław

Opole

Zielona Góra

Bydgoszcz

Toruń

Olsztyn

Szczecin

Gdańsk | Gdynia | Sopot

Rzeszów

Częstochowa

Białystok

Bielsko-Biała

Koszalin

Słupsk

Siedlce

Nowy Sącz

Kalisz

Biała Podlaska

Elbląg

Kwidzyn