Matura 2023

Matura 2023

Matura 2023

wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu

Matura 2023

Matura 2023 - terminy, wyniki, zmiany, przedmioty i arkusze

Egzamin maturalny w terminie głównym na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym będzie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem od 4 do 23 maja 2023 roku. Z kolei matury w terminie dodatkowym odbędą się od 1 do 19 czerwca 2023 r., a egzamin w terminie poprawkowym od 21 do 22 sierpnia 2023 r. 

Według zapowiedzi CKE matura w nowej formule będzie trudniejsza, mimo iż będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych zamiast podstawy programowej, a na maturzystów czekają spore zmiany na maturze 2023

Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku zdawania matury, aby ukończyć szkołę ponadpodstawową. Wynik matury jest jednak wymagany w procesie rekrutacji na studia w uczelniach wyższych.

Absolwenci, aby zdać maturę w 2023, muszą uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Dla przedmiotów dodatkowych nie określono progu zdawalności. Arkusze maturalne zawierać będą zarówno zadania zamknięte oraz otwarte, a za rozwiązanie zadań, w zależności od przedmiotu jak i formy (ustnej lub pisemnej) maksymalnie będzie można uzyskać od 30 do 60 punktów.

Wyniki matur 2023 ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 roku w systemie ZIU dostępnym na stronie www.wyniki.edu.pl, a osoby poprawiające maturę w sierpniu wyniki poznają 8 września 2023 roku.

Harmonogram matur 2023 - terminy

Harmonogram matur 2023 - część pisemna

Data Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 maja 2023
(czwartek)
język polski – pp -
5 maja 2023
(piątek)
język angielski – pp język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
8 maja 2023
(poniedziałek)
matematyka – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
9 maja 2023
(wtorek)
język angielski – pr
język angielski – dj
filozofia – pr
10 maja 2023
(środa)
WOS – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
11 maja 2023
(czwartek)
biologia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
12 maja 2023
(piątek)
matematyka – pr język francuski – pr
język francuski – dj
15 maja 2023
(poniedziałek)
chemia – pr historia muzyki – pr
16 maja 2023
(wtorek)
geografia – pr języki mniejszości narodowych – pp
17 maja 2023
(środa)
język polski – pr języki mniejszości narodowych – pr
18 maja 2023
(czwartek)
historia – pr język włoski – pr
język włoski – dj
19 maja 2023
(piątek)
fizyka – pr historia sztuki – pr
22 maja 2023
(poniedziałek)
informatyka – pr język kaszubski – pr
język łemkowski – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
23 maja 2023
(wtorek)
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
pppoziom podstawowy, pr poziom rozszerzony, djpoziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane
w języku obcym nowożytnym.

Aktualności maturalne

Matura - przedmioty obowiązkowe

W 2023 roku absolwenci, aby zdali maturę muszą uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej (bez określania poziomu: język polski, język obcy nowożytny) i pisemnej (na poziomie podstawowym: język polski, język obcy nowożytny, matematyka) oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (bez określania progu - minimalnej liczby punktów).

Absolwenci szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej muszą obowiązkowo przystąpić do egazminu z języka danej mniejszości narodowej w części ustnej. Uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

 

Przedmioty obowiązkowe na maturze 2022

Zdawalność matury 2022 - przedmioty obowiązkowe:

 • Język polski: 94,6% osób
 • Matematyka: 81,9% osób
 • Język angielski: 94,5% osób
 • Język niemiecki: 85,8% osób
 • Język rosyjski: 89,4% osób
 • Język włoski: 92,7% osób
 • Język francuski: 97,9% osób
 • Język hiszpański: 95,2% osób

 

Średnie wyniki egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym 2022 (w terminie głównym i dodatkowym)

 • język polski - 54 proc. możliwych do uzyskania punktów,
 • matematyka - 58 proc. możliwych do uzyskania punktów,
 • język angielski - 76 proc. możliwych do uzyskania punktów.
 • język niemiecki - 57 proc. możliwych do uzyskania punktów.
 • język rosyjski - 68 proc. możliwych do uzyskania punktów.
 • język francuski - 81 proc. możliwych do uzyskania punktów.
 • język hiszpański - 77 proc. możliwych do uzyskania punktów.
 • język włoski - 77 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Z obowiązkowych egzaminów pisemnych zdawanych na poziomie podstawowym zdający uzyskali wyniki w granicach 54%–81% możliwej do zdobycia liczby punktów.

 

Najczęściej wybierane języki obce nowożytne na maturze w 2022 r.

Do egzamiów z przedmiotów obowiązkowych w 2022 r. przystąpiło 268 257 maturzystów w tym 164 276 to absolwenci liceów ogólnokształcących, 103 595 techników, a 386 branżowych szkół II stopnia.

 • język angielski (95,8% - absolwenci liceum, 95,3% - absolwenci technikum)
 • język niemiecki (2,6% - absolwenci liceum, 3,4% - absolwenci technikum)
 • język rosyjski (0,9% - absolwenci liceum, 1,2% - absolwenci technikum)
 • pozostałe (0,7% - absolwenci liceum, 0,1% - absolwenci technikum)

 

Ile procent, aby zdać maturę w 2023

Egzaminy obowiązkowe - część ustna

 • język polski – bez określania poziomu (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny (spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) – bez określania poziomu (minimum 30%)

 

Egzaminy obowiązkowe część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • matematyka – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu)

 

Absolwenci z językiem nauczania mniejszości narodowej

Obowiązkowo zdają egzamin z języka danej mniejszości narodowej w części pisemnej na poziomie podstawowym.

Absolwenci szkoły lub oddziału dwujęzycznego

W Formule 2023, obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego

W formule 2015 - absolwenci 4-letniego technikum z lat 2006–2023 albo branżowej szkoły II stopnia z lat 2022-2023 oraz w formule 2023 - absolwenci wszystkich szkół

Nie muszą zdawać przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jeżeli posiadają świadectwo lub certyfikat lub dyplom zawodowy na poziomie technika.

Wyświetl więcej Zwiń

Część pisemna

Lista przedmiotów obowiązkowych na maturze 2023 w części pisemnej:

 • język polski (na poziomie podstawowym)
 • matematyka (na poziomie podstawowym)
 • język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym)
 • język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym) - dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej

 

Wyświetl więcej Zwiń

Część ustna

Lista przedmiotów obowiązkowych na maturze 2023 w części ustnej:

 • język polski (bez określania poziomu)
 • język obcy nowożytny (bez określania poziomu)
 • język mniejszości – narodowej (bez określania poziomu) - absolwenci szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

 

Wyświetl więcej Zwiń

Matura - przedmioty dodatkowe

W 2023 roku absolwent może przystąpić do maksymalnie sześciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych (w tym jeden obowiązkowy). Dla przedmiotów dodatkowych w 2023 roku nie ustala się minimalnego progu.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej przeprowadzany jest na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (języki obce nowożytne). W części ustnej egzaminy z przedmiotów dodatkowych zdajemy bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym (języki obce nowożytne).

Średnie wyniki matur 2022 na poziomie rozszerzonym

 • język polski - 55%
 • język angielski - 63%
 • język niemiecki - 52%
 • język rosyjski - 79%
 • język francuski - 61%
 • język hiszpański - 52%
 • język włoski - 68%
 • biologia – 43%
 • chemia – 37%
 • filozofia – 39%
 • fizyka – 37%
 • geografia – 40%
 • historia – 38%
 • historia muzyki – 38%
 • historia sztuki – 39%
 • informatyka – 40%
 • matematyka 33%
 • WOS – 30%

 

Najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe - matura 2022

 • język angielski – 192 707 osób (66,6%)
 • matematyka – 77 568 osób (26,8%)
 • geografia – 65 311 osób (22,6%)
 • język polski – 63 834 osoby (22,1%)
 • biologia – 46 800 osób (16,2%)
 • chemia – 25 441 osób (8,8%)
 • historia – 20 429 osób (7,1%)
 • fizyka – 19 740 osób (6,8%)
 • wiedza o społeczeństwie – 18 262 osoby (6,4%)
 • informatyka – 9 871 osób (3,4%)
 • język niemiecki – 5 516 osób (1,9%)
 • historia sztuki – 3 785 osób (1,3%)

 

Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe zdawane na maturze 2022

LICEUM TECHNIKUM
język angielski 73% język angielski 58%
język polski 30% matematyka 26%
matematyka 29% geografia 24%
biologia 23% język polski 10%
geografia 21% biologia 6%
chemia 14% fizyka 5%
historia 9% informatyka 5%
wos, fizyka 8% historia 3%

 

 

Liczba wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze

2022
 • tylko przedmioty obowiązkowe - 3,3%
 • 1 przedmiot dodatkowy - 35,3%
 • 2 przedmioty dodatkowe - 30,3%
 • 3 przedmioty dodatkowe - 25,3%
 • 4-6 przedmiotów dodatkowych - 5,5%

 

Wyświetl więcej Zwiń

Część pisemna

Lista przedmiotów dodatkowych na maturze 2023 w części pisemnej:

 1. biologia
 2. chemia
 3. filozofia
 4. fizyka
 5. geografia
 6. historia
 7. historia muzyki
 8. historia sztuki
 9. informatyka
 10. język łaciński i kultura antyczna
 11. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 12. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 13. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 14. język polski
 15. język regionalny (język kaszubski)
 16. matematyka
 17. wiedza o społeczeństwie

 

Wyświetl więcej Zwiń

Przedmioty dodatkowe - część pisemna

Pokaż więcej

Pokaż więcej

Część ustna

Lista przedmiotów dodatkowych na maturze 2023 w części ustnej:

 1. język angielski (bop albo dj)
 2. język francuski (bop albo dj)
 3. język hiszpański (bop albo dj)
 4. język niemiecki (bop albo dj)
 5. język rosyjski (bop albo dj)
 6. język włoski (bop albo dj)
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bop)
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bop)
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bop)
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bop)
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bop)
 12. język kaszubski jako język regionalny (bop)

 

Legenda

bop - bez określania poziomu

dj - poziom dwujęzyczny

Wyświetl więcej Zwiń

Wyniki matur 2023

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 8 września 2023 r.

Gdzie znajdziesz wyniki matury 2023

Maturzyści, aby poznać wyniki, będą musieli zalogować się na portal uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w systemie ZIU. Swój indywidualny login i hasło każdy abiturient liceum lub technikum poznał jeszcze w szkole. Wyników matur nie trzeba sprawdzać online, można to zrobić również osobiście w placówce, do której uczęszczał uczeń. Wyniki matur można również sprawdzić bez logowania się do systemu ZIU – w tym celu należy udać się do szkoły i odebrać świadectwo z wynikami.

Wyświetl więcej Zwiń

Poprawa matury 2023

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023, we wtorek o godz. 9:00, a egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych - 21 sierpnia 2023 r.

Do kiedy deklaracja - matura poprawkowa w 2023 roku

Aby wszystko poszło po naszej myśli i poprawkowa matura mogła się odbyć, musimy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

Kto może przystąpić do matury w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego 2023 w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że: 1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ 2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023 – do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym) i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Odwołanie się od wyniku matury 2023

Dla każdego ucznia dużym szokiem może być zobaczenie na wynikach maturalnych mniejszej liczby punktów, niż się spodziewał. Co wtedy? Wcale nie oznacza to, że jego marzenia o studiach są przekreślone.

Absolwent ma prawo, by zobaczyć swoją pracę, a następnie odwołać się od wyników matury. Może to zrobić każdy uczeń, który uważa, że jego praca została oceniona za nisko.

Zobacz więcej odwołanie się od wyniku matury

 

Wyświetl więcej Zwiń

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy odbędą się matury w 2023 roku

Egzamin maturalny 2023 w terminie głównym na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym odbędzie się w okresie od 4 do 23 maja 2023 roku zgodnie z harmonogramem:

 • 4 maja 2023 (czwartek) - język polski – pp, godz. 9:00, czas trwania 240 minut (formuła 2023) lub 170 minut (formuła 2015)
 • 5 maja 2023 (piątek) - język angielski – pp, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • 5 maja 2023 (piątek) - język francuski – pp, godz. 14:00, czas trwania 120 minut
 • 5 maja 2023 (piątek) - język hiszpański – pp, godz. 14:00, czas trwania 120 minut
 • 5 maja 2023 (piątek) - język niemiecki – pp, godz. 14:00, czas trwania 120 minut
 • 5 maja 2023 (piątek) - język rosyjski – pp, godz. 14:00, czas trwania 120 minut
 • 5 maja 2023 (piątek) - język włoski – pp, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • 8 maja 2023 (poniedziałek) - matematyka – pp, godz. 9:00, czas trwania 180 minut (formuła 2023) lub 170 minut (formuła 2015)
 • 8 maja 2023 (poniedziałek) - język hiszpański – prgodz. 14:00, czas trwania 150 minut
 • 8 maja 2023 (poniedziałek) - język hiszpański – djgodz. 14:00, czas trwania 180 minut
 • 9 maja 2023 (wtorek) - język angielski – prgodz. 9:00, czas trwania 150 minut
 • 9 maja 2023 (wtorek) - język angielski – dj, godz. 9:00, czas trwania 180 minut
 • 9 maja 2023 (wtorek) - filozofia – prgodz. 14:00, czas trwania 180 minut
 • 10 maja 2023 (środa) - WOS – prgodz. 9:00, czas trwania 180 minut
 • 10 maja 2023 (środa) - język niemiecki – prgodz. 14:00, czas trwania 150 minut
 • 10 maja 2023 (środa) - język niemiecki – djgodz. 14:00, czas trwania 180 minut
 • 11 maja 2023 (czwartek) - biologia – prgodz. 9:00, czas trwania 180 minut
 • 11 maja 2023 (czwartek) - język rosyjski – prgodz. 14:00, czas trwania 150 minut
 • 11 maja 2023 (czwartek) - język rosyjski – djgodz. 14:00, czas trwania 180 minut
 • 12 maja 2023 (piątek) - matematyka – prgodz. 9:00, czas trwania 180 minut
 • 12 maja 2023 (piątek) - język francuski – prgodz. 14:00, czas trwania 150 minut
 • 12 maja 2023 (piątek) - język francuski – djgodz. 14:00, czas trwania 180 minut
 • 15 maja 2023 (poniedziałek) - chemia – prgodz. 9:00, czas trwania 180 minut
 • 15 maja 2023 (poniedziałek) - historia muzyki – prgodz. 14:00, czas trwania 180 minut
 • 16 maja 2023 (wtorek) - geografia – prgodz. 9:00, czas trwania 180 minut
 • 16 maja 2023 (wtorek) - języki mniejszości narodowych – ppgodz. 14:00, czas trwania 210 minut (formuła 2023) lub 170 minut (formuła 2015)
 • 17 maja 2023 (środa) - język polski – prgodz. 9:00, czas trwania 210 minut (formuła 2023) lub 180 minut (formuła 2015)
 • 17 maja 2023 (środa) - języki mniejszości narodowych – prgodz. 14:00, czas trwania 210 minut (formuła 2023) lub 180 minut (formuła 2015)
 • 18 maja 2023 (czwartek) - historia – prgodz. 9:00, czas trwania 180 minut
 • 18 maja 2023 (czwartek) - język włoski – prgodz. 14:00, czas trwania 150 minut
 • 18 maja 2023 (czwartek) - język włoski – djgodz. 14:00, czas trwania 180 minut
 • 19 maja 2023 (piątek) - fizyka – prgodz. 9:00, czas trwania 180 minut
 • 19 maja 2023 (piątek) - historia sztuki – prgodz. 14:00, czas trwania 180 minut
 • 22 maja 2023 (poniedziałek) - informatyka – prgodz. 9:00, czas trwania 210 minut
 • 22 maja 2023 (poniedziałek) - język kaszubski – prgodz. 14:00, czas trwania 210 minut (formuła 2023) lub 180 minut (formuła 2015)
 • 22 maja 2023 (poniedziałek) - język łemkowski – prgodz. 14:00, czas trwania 210 minut (formuła 2023) lub 180 minut (formuła 2015)
 • 22 maja 2023 (poniedziałek) - język łaciński i kultura antyczna – pr, godz. 14:00, czas trwania 180 minut
 • 23 maja 2023 (wtorek) - matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp), godz. 9:00, czas trwania 80 minut
 • 23 maja 2023 (wtorek) - geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)godz. 10:35, czas trwania 80 minut
 • 23 maja 2023 (wtorek) - chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr), godz. 12:10, czas trwania 80 minut
 • 23 maja 2023 (wtorek) - fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)godz. 13:45, czas trwania 80 minut
 • 23 maja 2023 (wtorek) - biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)godz. 15:20, czas trwania 80 minut
 • 23 maja 2023 (wtorek) - historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)godz. 16:55, czas trwania 80 minut

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 19 czerwca 2023 r., a egzamin w terminie poprawkowym 21 sierpnia (część ustna) oraz do 22 sierpnia (część pisemna).

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 8 września 2023 r.

sprawdź harmonogram matur 2023

Do kiedy trzeba złożyć deklarację maturalną

Deklaracje maturalne mogą być złożone elekronicznie (e-deklaracja) w systemie ZIU na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl lub tradycyjnie (papierowo u dyrektora szkoły - pobierz deklaracjędo 30 września 2022 r. (deklaracja wstępna) oraz do 7 lutego 2023 r. (deklaracja ostateczna).

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Jakie przedmioty zdawać na maturze 2023

Na maturze w 2023 roku absolwenci muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów w części pisemnej z: języka polskiego, języka obcego oraz matematyki na poziomie podstawowym, a także do egzaminów w części ustnej z języka polskiego oraz języka obcego bez określania poziomu. Absolwenci muszą obowiązkowo przystąpić także do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym).

Osoby, których językiem nauczania był język mniejszości narodowej zdają dodatkowo egzamin z danego języka mniejszości narodowej.

dowiedz się więcej co zdawać na maturze

Ile procent, aby zdać maturę w 2023

Egzaminy obowiązkowe - część ustna

 • język polski – bez określania poziomu (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny (spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) – bez określania poziomu (minimum 30%)

Egzaminy obowiązkowe część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • matematyka – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu)

Ile przedmiotów dodatkowych można zdawać

W 2023 roku absolwent może przystąpić do maksymalnie 6 egzaminów z przedmiotów dodatkowych (w tym jeden obowiązkowy). Dla przedmiotów dodatkowych w 2023 roku nie ustala się minimalnego progu.

zobacz więcej przedmioty dodatkowe na maturze

Pokaż wszystkie

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Sprawdź się przed maturą i zobacz jak wyglądały arkusze maturalne na poziomie podstawowym i rozszerzonym w latach ubiegłych. Zapoznaj się także z arkuszami pokazowymi w formule 2023 oraz arkuszami z matur próbnych.

Sprawdź arkusze maturalne

Matura na poziomie podstawowym

Pokaż więcej

Matura na poziomie rozszerzonym

Pokaż więcej

Warto wiedzieć

Pokaż wszystkie

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY

REKRUTACJA NA STUDIA

Pokaż więcej