Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2023

wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2023 - terminy, wyniki, zmiany, przedmioty i arkusze

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem od 23 do 25 maja (wtorek-czwartek) 2023 roku. Z kolei dla uczniów, których nauka kończy się w semestrze zimowym egzamin odbędzie się od 11 do 13 stycznia (środa-piątek) 2023 r. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r. w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl, a dla egzaminu przeprowadzanego w styczniu - 31 stycznia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, przeprowadzanym z 3 przedmiotów wyłącznie w formie pisemnej. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Egzamin przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych zamiast podstawy programowej, a na zdających czekać będą spore zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie jest określony minimalny próg zdawalności. Arkusze egzaminacyjne zawierać będą zarówno zadania zamknięte oraz otwarte, a za rozwiązanie zadań maksymalnie będzie można uzyskać 105 punktów. W zależności od przedmiotu czas trwania egzaminu ósmoklasisty waha się od 90 do 120 minut.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2023 - terminy

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2023

Data W szkołach, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym W szkołach, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
23 maja 2023
(wtorek)
język polski – godz. 9:00 -
24 maja 2023
(środa)
matematyka – godz. 9:00 -
25 maja 2023
(czwartek)
język angielski - godz. 9:00
język francuski - godz. 9:00
język hiszpański - godz. 9:00
język niemiecki - godz. 9:00
język rosyjski - godz. 9:00
język włoski - godz. 9:00
-
11 stycznia 2023
(środa)
- język polski – godz. 9:00
12 stycznia 2023
(czwartek)
- matematyka – godz. 9:00
13 stycznia 2023
(piątek)
- język angielski - godz. 9:00
język francuski - godz. 9:00
język hiszpański - godz. 9:00
język niemiecki - godz. 9:00
język rosyjski - godz. 9:00
język włoski - godz. 9:00

Aktualności

Pokaż więcej

Egzamin ósmoklasisty - przedmioty

W 2023 roku uczniowie, aby ukończyć szkołę podstawową muszą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z 3 przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego (spośród: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j.rosyjski lub j. włoski). Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć.

Na egzaminie ósmoklasisty 2023 miał się pojawić dodatkowy czwarty przedmiot spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii. Ostatecznie zrezygnowano z wprowadzenia z 4 przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać., ponieważ nie został określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.

 

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2023 - harmonogram, terminy i czas trwania

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony od 23 do 25 maja 2023 roku zgodnie z harmonogramem:

 • 23 maja 2023 (wtorek) - język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • 24 maja 2023 (środa) - matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język angielski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język francuski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język hiszpański, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język niemiecki, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język rosyjski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język włoski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Wyświetl więcej Zwiń

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r., a dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w styczniu - 31 stycznia 2023 rZaświadczenie o ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty (procentowe i centylowe) z każdego przedmiotu uczniowie otrzymają 6 lipca 2023 roku. W przypadku osób zdających egzaminy w styczniu, zaświadczenia będą wydanie 31 stycznia 2023.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

W maju do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2022 r., przystąpiło ok. 502 900 spośród 518 0004 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym 6 150 uczniów – obywateli Ukrainy. 

Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty wynika, że uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej z zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 % punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 %. Warto zaznaczyć, że prezentowane wyniki dotyczą uczniów, którzy są obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych.

 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku to:

 • Język polski: 60 proc.
 • Matematyka: 57 proc.
 • Język angielski: 67 proc.
 • Język niemiecki: 50 proc.
 • Język francuski: 80 proc.
 • Język hiszpański: 81 proc.
 • Język rosyjski: 65 proc.

Wyświetl więcej Zwiń

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy odbędą się egzaminy ósmoklasisty 2023

Dla uczniów, dla których nauka kończy się w semestrze wiosennym egzamin ósmoklasisty w terminie głównym zostanie przeprowadzony w okresie od 23 do 25 maja 2023 r. Z kolei dla uczniów, których nauka kończy się w semestrze zimowym egzamin odbędzie się od 11 do 13 stycznia 2023 r. 

Sprawdź harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r., a dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w styczniu - 31 stycznia 2023 r.

Odbiór zaświadczeń

Zaświadczenie o ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty (procentowe i centylowe) z każdego przedmiotu uczniowie otrzymają 6 lipca 2023 roku. W przypadku osób zdających egzaminy w styczniu, zaświadczenia będą wydanie 31 stycznia 2023.

Czy egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Ile procent aby zdać egzamin ósmoklasisty 2023

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie jest określony minimalny próg zdawalności.

Jakie przedmioty zadawać na egzaminie ósmoklasisty 2023

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie przystępują do egzaminów z trzech przedmiotów obowiązkowych:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego (spośród: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j.rosyjski lub j. włoski)

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć.

Pokaż wszystkie

Arkusze egzaminu ósmoklasisty i zasady oceniania zadań

Sprawdź się przed egzaminem i zobacz jak wyglądały arkusze z egzaminu ósmoklasisty w latach ubiegłych.

Pokaż więcej

Rekrutacja do szkoły średniej

Pokaż więcej

Pokaż więcej

Licea i technika w Polsce - wyszukiwarka

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jest bardzo stresującym momentem dla każdego ucznia. To właśnie od niej zależy, czy dostanie się on do wymarzonej placówki. Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych szalenie ważne jest, by znać terminy, które podczas tej rekrutacji obowiązują i nie przegapić żadnego z nich.

Rekrutacja do szkoły średniej składa się z kilku części. Często uczniowie zastanawiają się, do ilu szkół mogą składać dokumenty.

Zazwyczaj młodzi ludzie mogą składać podanie o przyjęcie do trzech szkół. W ramach tych szkół kandydat do liceum może wybrać dowolną liczbę klas.

Ósmoklasista w rekrutacji do szkoły średniej może uzyskać maksymalnie 200 punktów. To właśnie zebrane punkty decydują o tym, do jakiej szkoły podstawowej dostanie się uczeń. Połowę, czyli 100 punktów, uczeń może uzyskać z egzaminu ósmoklasisty.

 

Obliczanie punktów przy rekrutacji do szkoły średniej

Podczas rekrutacji do szkoły średniej liczą się także punkty za oceny na świadectwie. Pod uwagę brany jest język polski, matematyka oraz jeszcze dwa inne przedmioty, które zamieszczone są w wykazie danej klasy w konkretnym liceum. Ile punktów otrzymuje się za poszczególne oceny?

 • Ocena celująca – 18 punktów,
 • Ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • Ocena dobra – 14 punktów,
 • Ocena dostateczna – 8 punktów,
 • Ocena dopuszczająca – 2 punkty.

 

Czym kierować się, wybierając szkołę średnią?

Wybierając szkołę średnią, należy kierować się przede wszystkim tym, czy któryś z profili, które oferuje dana placówka, jest zgodny z twoimi zainteresowaniami. Warto również zapytać o opinie na temat danej szkoły starszych kolegów.

Szalenie ważnym elementem jest również poziom nauki w danej szkole – to sprawdzisz dzięki rankingom szkół w twoim regionie. Warto zwrócić również uwagę na to, czy placówka znajduje się niedaleko twojego miejsca zamieszkania, czy jest do niej dobry dojazd. Istotne są również zajęcia dodatkowe, które są w niej prowadzone – to właśnie dzięki nim uczeń może rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

 

Rekrutacja uzupełniająca – na czym polega?

Jeżeli uczeń nie dostanie się w pierwszym terminie do wymarzonej szkoły średniej – może spróbować szczęścia podczas rekrutacji uzupełniającej.

Nabór do szkoły średniej dzieli się na dwa etapy – pierwszy to rekrutacja zasadnicza, która odbywa się zazwyczaj od połowy maja do końca roku szkolnego, a także drugi etap rekrutacji, który ma miejsce pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Jest on organizowany przez szkołę, gdy gdy w placówce zostaną jeszcze wolne miejsca do konkretnych klas. Wtedy właśnie o przyjęcie mogą ubiegać się osoby, którym nie powiodło się w pierwszym terminie.

Wyświetl więcej Zwiń

przedmioty rozszerzone
języki
województwo