Egzamin ósmoklasisty

Aktualności

Pokaż więcej

Egzamin ósmoklasisty 2024 - terminy, wyniki, zmiany, przedmioty i arkusze

Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) egzamin ósmoklasisty w 2024 roku rozpocznie się we wtorek 14 maja i będzie trwał 3 dni. Egzamin odbędzie się zgodnie z harmonogramem CKE od 14 do 16 maja (wtorek-czwartek) 2024 roku. Egzaminy odbędą się w szkołach, do których uczęszczali absolwenci w porze porannej od godziny 9:00.

Z kolei dla uczniów, których nauka kończy się w semestrze zimowym egzamin odbędzie się od 10 do 12 stycznia (środa-piątek) 2024 r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2024 r. w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl, a dla egzaminu przeprowadzanego w styczniu - 31 stycznia 2024 r.

harmonogram i terminy egzamin ósmoklasisty 2024

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem kończącym szkołę podstawową, a jego wynik jest istotny podczas rekrutacji do szkoły średniejEgzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, przeprowadzanym z 3 przedmiotów wyłącznie w formie pisemnej. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Egzamin przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych zamiast podstawy programowej, a na zdających czekać będą spore zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2024

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie jest określony minimalny próg zdawalności. Arkusze CKE zawierać będą zarówno zadania zamknięte oraz otwarte, a za rozwiązanie zadań maksymalnie będzie można uzyskać 105 punktów. W zależności od przedmiotu czas trwania egzaminu ósmoklasisty waha się od 90 do 120 minut.

Komentarze (2)

Okej odpowiedz

Okej

bajeczny odpowiedz

fajne