Akademia Obrony Narodowej - kierunki studiów

Akademia Obrony Narodowej - kierunki studiów

Akademia Obrony Narodowej - kierunki studiów

Akademia Obrony Narodowej jest warszawską uczelnią cywilno-wojskową, która powstała  dnia 1 października 1990. Głównym zadaniem Akademii jest kształcenie na kierunkach studiów: zarządzanie i dowodzenie, bezpieczeństwo, lotnictwo i logistyka, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, historia, europeistyka i lotnictwa. Edukacja na uczelni trwa trzy lata i przez ten czas wykwalifikowani pracownicy szkolą kadry cywilne na rzecz obronności państwa. Z każdym corocznym etapem nauki, studenci uzyskują coraz wyższe szczeble dowodzenia. Zaczynając na szczeblu pułku, następnie dywizji, aby na trzecim roku  poznać ogólne zasady dowodzenia na szczeblu armii. W większości przedmioty opierają się na technice operacyjno-taktycznej, a w nieco mniejszym stopniu program edukacyjny przewiduje przedmioty specjalistyczne oraz społeczno-polityczne.


Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów 

Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych

Wydział kształcenia na odległość

Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia

Komentarze (0)