Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - kierunki studiów

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - kierunki studiów

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - kierunki studiów

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu jest uczelnią wyższą o profilu sportowo-dydaktycznym. Głównym zadaniem uczelni jest kształcenie najlepszej kadry nauczycielskiej wychowania fizycznego, a także trenerów i specjalistów do spraw turystyki i rekreacji. Na wydziale wychowania fizycznego studenci zdobędą niezbędną wiedzę, by stać się specjalistami z zakresu fizjoterapii, natomiast absolwenci wydziału turystyki i rekreacji mogą ubiegać się o stanowisko w  zakładach hotelarskich, domach wczasowych oraz administracji rządowej i samorządowej. Akademia oferuje naukę na dwóch wydziałach, dając możliwość studiowania na czterech kierunkach studiów.

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rechabilitacji

Wydział Turystyki i Rekreacji 

Komentarze (0)