Uniwersytet Rzeszowski. Wyniki rekrutacji na studia

Uniwersytet Rzeszowski. Wyniki rekrutacji na studia

Studia Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski

19.07.2022

Uniwersytet Rzeszowski zakończył elektroniczną rejestrację kandydatów na studia. W piątek, 22 lipca, poznamy wyniki tegorocznej rekrutacji.

Uczelnia prowadziła rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne, na kierunki realizowane w ramach studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, jak również na kierunki studiów stopnia drugiego.

Kandydaci mogli wybierać spośród licznych propozycji kształcenia, zwłaszcza że oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego została powiększona o nowe kierunki: Analitykę medyczną, Logopedię z nauczaniem języka polskiego jako obcego, Optykę okularową, Stosunki międzynarodowe oraz Studia europejskie.

 

Zestawienie rejestracji na studia pierwszego stopnia:

- Administracja (studia stacjonarne): Limit miejsc: 150, Osób na jedno miejsce: 1,79

- Administracja (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 0,76

- Archeologia (studia stacjonarne): Limit miejsc: 15, Osób na jedno miejsce: 2,53

- Architektura krajobrazu (studia stacjonarne): Limit miejsc: 45, Osób na jedno miejsce: 0,91

- Architektura krajobrazu (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 20, Osób na jedno miejsce: 0,9

- Biologia (studia stacjonarne): Limit miejsc: 75, Osób na jedno miejsce: 1,24

- Biologia (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,7

- Biotechnologia (studia stacjonarne): Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 2,26

- Dietetyka (studia stacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,53

- Dietetyka (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 0,66

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne): Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 2,52

- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia stacjonarne): Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 1

- Ekonomia (studia stacjonarne): Limit miejsc: 190, Osób na jedno miejsce: 2,94

- Ekonomia (studia niestacjonarne) Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,83

- Elektroradiologia (studia stacjonarne): Limit miejsc: 45, Osób na jedno miejsce: 4,31

- Filologia angielska (studia stacjonarne): Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 8,3

- Filologia angielska (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 55, Osób na jedno miejsce: 2,7

- Filologia germańska (studia stacjonarne): Limit miejsc: 75, Osób na jedno miejsce: 1

- Filologia polska (studia stacjonarne): Limit miejsc: 75, Osób na jedno miejsce: 1,38

- Filologia rosyjska (studia stacjonarne): Limit miejsc: 70, Osób na jedno miejsce: 0,37

- Filozofia (studia stacjonarne): Limit miejsc: 25, Osób na jedno miejsce: 1,04

- Fizjoterapia (studia stacjonarne): Limit miejsc: 110, Osób na jedno miejsce: 1,05

- Fizyka (studia stacjonarne): Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,06

- Grafika (studia stacjonarne): Limit miejsc: 45, Osób na jedno miejsce: 2,28

- Historia (studia stacjonarne): Limit miejsc: 45, Osób na jedno miejsce: 1,64

- Informatyka (studia stacjonarne): Limit miejsc: 80, Osób na jedno miejsce: 4,88

- Informatyka i ekonometria (studia stacjonarne): Limit miejsc: 44, Osób na jedno miejsce: 2,29

- Instrumentalistyka (studia stacjonarne): Limit miejsc: 15, Osób na jedno miejsce: 0,6

- Inżynieria materiałowa (studia stacjonarne): Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 0,9

- Jazz i muzyka rozrywkowa (studia stacjonarne): Limit miejsc: 15, Osób na jedno miejsce: 0,46

- Kulturoznawstwo (studia stacjonarne): Limit miejsc: 35, Osób na jedno miejsce: 1,11

- Matematyka (studia stacjonarne): Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 1,04

- Mechatronika (studia stacjonarne): Limit miejsc: 64, Osób na jedno miejsce: 1,5

- Muzeologia (studia stacjonarne): Limit miejsc: 15, Osób na jedno miejsce: 0,26

- Nauki o rodzinie (studia stacjonarne): Limit miejsc: 35, Osób na jedno miejsce: 0,74

- Ochrona środowiska (studia stacjonarne): Limit miejsc: 70, Osób na jedno miejsce: 1,11

- Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (studia stacjonarne): Limit miejsc: 120, Osób na jedno miejsce: 0,88

- Pedagogika (studia stacjonarne): Limit miejsc: 150, Osób na jedno miejsce: 2,17

- Pedagogika (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 150, Osób na jedno miejsce: 0,56

- Pielęgniarstwo (studia stacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,36

- Pielęgniarstwo (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 0,74

- Politologia (studia stacjonarne): Limit miejsc: 25, Osób na jedno miejsce: 1,08

- Politologia (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 20, Osób na jedno miejsce: 0,35

- Położnictwo (studia stacjonarne): Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 0,4

- Położnictwo (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,28

- Praca socjalna (studia stacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,06

- Praca socjalna (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 0,18

- Prawo (studia stacjonarne): Limit miejsc: 250, Osób na jedno miejsce: 1,8

- Prawo (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 0,78

- Ratownictwo medyczne (studia stacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 3,9

- Ratownictwo medyczne (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,75

- Rolnictwo (studia stacjonarne): Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 0,55

- Rolnictwo (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 0,3

- Socjologia (studia stacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,58

- Socjologia (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,28

- Systemy diagnostyczne w medycynie (studia stacjonarne): Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 1,14

- Sztuki wizualne (studia stacjonarne): Limit miejsc: 45, Osób na jedno miejsce: 1,33

- Technologia żywności i żywienie człowieka (studia stacjonarne): Limit miejsc: 150, Osób na jedno miejsce: 0,67

- Technologia żywności i żywienie człowieka (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 80, Osób na jedno miejsce: 0,3

- Turystyka historyczna (studia stacjonarne): Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 1,43

- Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne): Limit miejsc: 120, Osób na jedno miejsce: 1,4

- Turystyka i rekreacja (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 0,24

- Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne): Limit miejsc: 220, Osób na jedno miejsce: 0,90

- Wychowanie fizyczne (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 0,59

- Zdrowie publiczne (studia stacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,13

- Zdrowie publiczne (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,15

- Lingwistyka stosowana (studia stacjonarne): Limit miejsc: 70, Osób na jedno miejsce: 2,41

- Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia stacjonarne): Limit miejsc: 75, Osób na jedno miejsce: 7,25

- Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 1,4

- Agroleśnictwo (studia stacjonarne): Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 0,97

- Logistyka w sektorze rolno- spożywczym (studia stacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,95

- Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne): Limit miejsc: 170, Osób na jedno miejsce: 4,07

- Finanse i rachunkowość (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 1,68

- Polonistyka stosowana (studia stacjonarne): Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 0,47

- Komunikacja międzykulturowa (studia stacjonarne): Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 1,64

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne): Limit miejsc: 175, Osób na jedno miejsce: 2,05

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 150, Osób na jedno miejsce: 0,92

- Pedagogika specjalna (studia stacjonarne): Limit miejsc: 35, Osób na jedno miejsce: 3,31

- Studia europejskie (studia stacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,13

- Studia europejskie (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,1

- Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego (studia stacjonarne): Limit miejsc: 35, Osób na jedno miejsce: 2,22

- Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne): Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 4,36

- Stosunki międzynarodowe (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,93

- Kierunek lekarski (studia stacjonarne): Limit miejsc: 110, Osób na jedno miejsce: 21,38

- Kierunek lekarski (studia niestacjonarne): Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 6,66.

Komentarze (0)