• TOWAROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Towaroznawstwo
  Ekologia produktów to specjalność tych wszystkich, którzy dostrzegają, że ekologia ma wielką przyszłość i dlatego chcą zajmować się szeroko pojętą ekonomiką w ekologii, czyli, w dużym skrócie, chcą zyskać umiejętność sprawdzenia i oceny, czy produkt jest lub może być nie tylko ekologiczny, ale i ekonomiczny.
  Menedżer produktu to Twoja specjalność, jeśli masz zacięcie marketingowe i chcesz wiedzieć, jak działać skutecznie na rynku, aby w przyszłości Twój produkt odniósł sukces. W tym celu wyposażymy Cię w pakiet praktycznej wiedzy i umiejętności: od tworzenia i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i pragnieniami klientów, po wprowadzenie produktu na rynek i zarządzanie nim na każdym etapie.
  Kształtowanie jakości produktów przemysłowych dla tych, dla których liczy się jakość produktu i chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych). Stawiamy na wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menedżerów jakości oraz w jednostkach usługowych.
  Kształtowanie jakości produktów spożywczych jest miejscem, w którym przygotowujemy ekspertów i menedżerów jakości w zakresie środków spożywczych. Rozwijamy umiejętności i kompetencje w obszarze oceny jakości żywności, projektowania i wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz analizy preferencji konsumentów żywności.
  Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem to specjalność ucząca poszukiwanej umiejętności stosowania systemowego podejścia do zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych oraz w jednostkach administracji publicznej. Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z systemowym podejściem do zarządzania w organizacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Towaroznawstwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  W dobie globalizacji, rewolucji informatycznej i technologicznej gospodarka potrzebuje specjalistów potrafiących współtworzyć nowoczesne i efektywne technologie a także dobrze i skutecznie nimi zarządzać. W szczególności przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne i jakościowe kształtowanie produktu. Możliwości kształcenia takich specjalistów dają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Są wyposażeni nie tylko w umiejętności menadżerskie, ale także posiadają zdolność rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów technologicznych, systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; zarządzania środowiskiem, bhp, ekologii przemysłowej; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę w zakresie:
  • zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji, 
  • organizowania i zarządzania personelem,
  • koordynowania prac zespołów pracowniczych, 
  • realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych, 
  • udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, biologia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)