• BIOINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Bioinformatyka
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi;
  • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  Kariera po studiach:
  • w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
  • w laboratoriach i instytutach badawczych
  • w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub informatycznego
  • w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Informatyka
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
  • dobre oceny z nauk ścisłych
  Kariera po studiach:
  • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
  • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik testu kwalifikacyjnego oraz średnia ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA Stopień: I REKRUTACJA

  Candidate’s predispositions:

  • interest in computer science and related branches
  • skill of logical thinking and creativity
  • English language – level B2 (Common European Framework)

  Career opportunities for graduates:

  • Possible employment: national and international IT corporations, institutions and enterprises using  intelligent information technologies , national and international research and development centres , domestic and foreign institutions of higher education
  • Career opportunities for graduates: engineering technician or scientific worker of research and development laboratory ,. data analyst, machine learning engineer, designer and  developer   of software   and  complex IT systems  , information systems administrator (databases, operating systems, computer networks, ), manager of developer teams

Opinie (1)

Kacu Ocena

AiR rządzi polecam :)