• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Automatyka i robotyka
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowania związane z nowoczesnymi technologiami, automatyką, robotyką i informatyką
  • chęć do zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na projektowanie i wdrażanie  zautomatyzowanych stanowisk i linii wytwórczych 
  • chęć poznania zasad działania i sterowania robotów i manipulatorów przemysłowych, zdobycia umiejętności projektowania i budowania robotów
  • chęć łączenia w przyszłej pracy wiedzy z mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki
  • chęć rozwijania znajomości narzędzi inżynierskich stosowanych w automatyce i robotyce
  • chęć poznania podstaw teoretycznych wykorzystujących zaawansowane narzędzia matematyczne, na których opierają się najnowocześniejsze projekty z automatyki i robotyki
  Kariera po studiach:
  • projektowanie i budowa systemów automatyki przemysłowej
  • projektowanie, budowa i konfiguracja systemów automatyki budynków
  • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów manipulacyjnych
  • integracja robotów manipulacyjnych z automatyką przemysłową
  • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów mobilnych
  • wdrażanie robotów mobilnych do systemów transportowych, monitoringowych i eksploatacyjnych
  • projektowanie, budowa i sterowania robotami medycznymi (roboty wspomagające operacje chirurgiczne, roboty-systemy rehabilitacyjne)
  • realizacja prac naukowo-badawczych w dziedzinach automatyki i robotyki
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest wynik testu egzaminacyjnego oraz średnia ocen uzyskana na studiach pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Bioinformatyka
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi;
  • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  Kariera po studiach:
  • w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
  • w laboratoriach i instytutach badawczych
  • w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub informatycznego
  • w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Informatyka
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
  • dobre oceny z nauk ścisłych
  Kariera po studiach:
  • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
  • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik testu kwalifikacyjnego oraz średnia ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Kacu Ocena

AiR rządzi polecam :)