ul. Madalińskiego 6/8 bud. M,

02-513 Warszawa

tel. 22 564-93-50, 22 564-93-49.

fax. 22 646-61-15

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/Strony/default.aspx

ul. Madalińskiego 6/8 bud. M,

02-513 Warszawa

tel. 22 564-93-50, 22 564-93-49.

fax. 22 646-61-15

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/Strony/default.aspx

 • GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE) Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na tym kierunku dostarczają wiedzy i rozwijają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku biznesowym i finansowym. Absolwenci rozumieją globalną dynamikę handlu i rynków kształtowaną przez siły globalizacji oraz umieją ocenić ich wpływ na poszczególne organizacje i gospodarki na poziomie krajowym. Rozumieją wymagania związane ze współpracą transnarodową i działalnością marketingową, przed jakimi stoją organizacje funkcjonujące na arenie międzynarodowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, ekonomia lub fizyka
  • Matematyka lub fizyka
  • Język obcy
  • Drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)