Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa

http://www.naukiozdrowiu.umed.pl

ODDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

ul. Narutowicza 58 90-145 Łódź

http://www.pielegniarstwo.umed.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

http://www.naukiozdrowiu.umed.pl

ODDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

ul. Narutowicza 58 90-145 Łódź

http://www.pielegniarstwo.umed.pl

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów dietetyka

  Absolwenci dietetyki to specjaliści od spraw żywienia – dbają o prawidłową dietę osób w każdym wieku, zdrowych i chorych, amatorów wysiłku fizycznego i profesjonalnych sportowców oraz osób chcących stracić na wadze. Łączą kompetencje technologa żywienia i lekarza, co daje różnorodne możliwości podjęcia pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka (dowolny poziom)
  • język polski (dowolny poziom)
  • język obcy (dowolny poziom)
  • biologia lub chemia (dowolny poziom)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka albo biotechnologia lub dyplom ukończenia studiów magisterskich z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
  • rozmowa kwalifikacyjna

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Fizjoterapia należy do specjalistycznych zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Jej naczelnym zadaniem jest usprawnianie osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się niepełnosprawne – usunięcie dolegliwości towarzyszących chorobie oraz zapobieganie jej postępowi i nawrotom, zwalczanie bólu i stanów zapalnych, poprawa sprawności poszczególnych narządów, jak też całego organizmu.

  W zależności od rodzaju zastosowanego bodźca wyróżnia się poszczególne działy fizjoterapii:

  • balneoterapię (bodźce naturalne , a więc kąpiele, wody mineralne, słońce, powietrze, masaż);
  • klimatoterapię (bodźce klimatyczne);
  • hydroterapię (bodźce wodne – kąpiele wodne);
  • kinezyterapię (bodźce kinetyczne, czyli terapia ruchem: ćwiczenia czynne, ćwiczenia wspomagane przez terapeutę oraz ćwiczenia bierne wykonywane z pomocą różnych przyborów);
  • terapię manualną (bodźce mechaniczne i kinetyczne);
  • masaż leczniczy (bodźce mechaniczne – (masaż klasyczny, relaksacyjny, izometryczny, sportowy);
  • fizykoterapię (sztucznie wytworzone bodźce – elektrolecznictwo, zimno lecznictwo (krioterapia), ciepłolecznictwo (termoterapia), światłolecznictwo, balneologia, laseroterapia).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Fizyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

 • KOORDYNOWANA OPIEKA SENIORALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Nowy kierunek studiów stworzony z myślą o aktualnych potrzebach starzejącego się społeczeństwa, a co za tym idzie zmieniającego się rynku pracy. Studia obejmują wiedzę z zakresu medycznych i społecznych aspektów starzenia się i starości, procesów koordynowanej opieki medycznej, zdrowotnej i społecznej dotyczącej seniorów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka (dowolny poziom)
  • język polski (dowolny poziom)
  • język obcy (dowolny poziom)
  • 1 dowolny przedmiot do wyboru (dowolny poziom)

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów pielęgniarstwo

  Dynamiczny rozwój opieki medycznej rozszerza zakres kompetencji i samodzielności pielęgniarki, w związku z czym rosną także wymagania stawiane pielęgniarkom. Absolwent jest profesjonalnie przygotowany zarówno z dziedziny nauk podstawowych, które dają obraz ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych, jak i z zakresu nauk kierunkowych, które przygotowują do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, a także poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji wymagane są wyniki z podanych przedmiotów maturalnych:

  • Biologia, chemia lub fizyka (dowolny poziom)
  • Język polski (dowolny poziom)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest wynik egzaminu z pielęgniarstwa klinicznego. 

  Dowiedz się więcej

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów położnictwo

  Zawód położnej jest zawodem samodzielnym z bogatą historią i tradycjami zawodowymi, wymagającymi ciągłego i ustawicznego kształcenia. Program studiów zawiera grupę przedmiotów podstawowych m.in. takich jak anatomia, fizjologia, oraz przedmioty kierunkowe - techniki położnicze i prowadzenie porodu, ginekologię i opiekę ginekologiczną, neonatologię rehabilitację w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wśród możliwości zawodowych ciekawym sposobem realizacji jest własna „szkoła rodzenia”.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia, chemia lub fizyka (dowolny poziom)
  • Język polski (dowolny poziom)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku położnictwo
  • egzamin testowy z położnictwa klinicznego

  Dowiedz się więcej

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów ratownictwo medyczne

  Program studiów, integrujący wiedzę z różnych dziedzin, pozwala poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielu aspektach, zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie i posiąść umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanie zagrożenia zdrowia i życia niezależnie od przyczyny. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka (dowolny poziom)
  • język polski (dowolny poziom)
  • język obcy (dowolny poziom)
  • biologia, chemia, fizyka lub informatyka (dowolny poziom)

  Dowiedz się więcej

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Zdrowie Publiczne jest kierunkiem z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Program studiów, integrujący wiedzę z dwóch dziedzin: nauk medycznych (w tym, wiedzę z dwóch dyscyplin naukowych: biologii medycznej i medycyny) oraz nauk o zdrowiu, umożliwia wyjaśnienie relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi jak i zrozumienie zadań polityki zdrowia publicznego w zmieniających się warunkach kulturowych, technologicznych i ekologicznych. Zdrowie publiczne wymaga interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań biologiczno-medycznych i społecznych mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i administracyjnych dotyczących profilaktyki, edukacji zdrowotnej oraz poprawy jakości usług medycznych i rozwiązywania problemów zdrowotnych na poziomie populacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka (dowolny poziom)
  • język polski (dowolny poziom)
  • język obcy (dowolny poziom)
  • jeden dodatkowy przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą rekrutacji na studia II stopnia posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifiakcyjnej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

... Ocena

Pielęgniarstwo, które wydaje się błahe to straszna katorga. Zawód niedoceniany na każdym kroku. Studia okropne. Pierwszy rok zajęcia 8-20 to standard, czasem dłużej, często w ciągu tych 12 godzin są dwie przerwy 15 minutowe na dojazd w inną lokalizacje. Zero szacunku do studenta i jego czasu. Milion zaliczeń, przedmiotów, samokształceń, wymagań. Nauczyciele służbiści. Wszystko absolutnie obowiązkowe. W porównaniu do innych uczelni w Łodzi dużo mniej wolnego, tydzień ferii po sesji wypełnionej 1 lub nawet 2 egzaminami codziennie, sesja poprawkowa już w trakcie semestru letniego. Bardzo męczące i wymagające. Więcej godzin niż lekarze. Nie informowanie studentów o zmianach świadczy o tym jak bardzo uczelnia olewa ten kierunek, mimo jego bardzo wysokiego poziomu na tle całego kraju. Jeśli ktoś chce pracować w tym zawodzie to musi mieć dużo cierpliwości i samozawzięcia, żeby to przetrwać.

Anonim Ocena

Wykładowcy z oddziału pielęgniarstwa a dokładnie panie pielęgniarki to służbistki. Wykłady na pierwszym roku od 8 do 20 a później przez kolejne dwa lata praca w szpitalu za darmo

Anonim Ocena

Wykładowcy mają studentów za nic. Stanowczo odradzam!

Adrian Ocena

Bardzo dobry wydział, świetni nauczyciele i miła atmosfera! Dużo zajęć klinicznych!