• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  Kierunek dla osób o zacięciu technicznym, które w trakcie studiów przyswoją sobie wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Szczególnie polecamy go osobom planującym zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy. Na studiach na UKW poznasz obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy. Nabędziesz umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki. Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą podjąć pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Mogą pracować w firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Mają zdolność kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę, chemię, fizykę i astronomię lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Fizyka

  Fizyka to znakomita szkoła myślenia ścisłego i praktycznego. Pozwala zrozumieć prawa rządzące naszym światem i tłumaczy niewytłumaczalne. To dzięki fizyce świat się rozwija i pozwala na tworzenie między innymi nowoczesnych technologii. Zdobyte w trakcie studiowania fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje elitarne studia dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z kryminalistyką. Specjalność na fizyce – fizyczne podstawy kryminalistyki uczy absolwenta posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Upoważniają do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, a także do pracy w tych obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, firmach konsultingowych, na giełdzie papierów wartościowych. 

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Informatyka

  Jaki jest najbardziej deficytowy zawód na rynku? Odpowiedź jest banalna – informatyk. Pracodawcy poszukują jednak wykwalifikowanych specjalistów, a w zdobyciu odpowiednich umiejętności pomogą Ci nasze studia. Jeżeli masz podstawową wiedzę o sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, chcesz rozwijać swoje umiejętności i łakniesz odkrywania, a przede wszystkim – tworzenia nowych systemów informatycznych, to skieruj swoje kroki na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studia informatyki służą poznawaniu szeregu programów wykorzystywanych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Nauka programowania obejmuje języki C++, C#, Delphi, Java, PHP. Na zajęciach wykorzystywane jest m.in. oprogramowanie Oracle, Solid Works, AutoCad, Derive, Matlab, pakiety biurowe (Microsoft Office, Open Office); z zakresu grafiki, przetwarzanie obrazów i multimediów – programy Audacity, GIMP, Corel Draw. W ramach systemów zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych obszarach działalności - systemy IFS Application, interLAN, GTJ 2000, EdgeCAM. Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio.NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Część zajęć prowadzona jest w ramach programu Microsoft IT Academy, mającego na celu przygotowanie studentów do zdania egzaminu certyfikacyjnego MCP. Studenci uzyskują także bezpłatny dostęp do szeregu materiałów e-learningowych programu IT Academy Student Pass. W ramach kierunku Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić program studiów na kierunku informatyka o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia informatyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia inżynierskie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Już Twoja praca inżynierska może otworzyć Ci furtkę do wymarzonej firmy, bo powinna ona dotyczyć konkretnych rozwiązań zaproponowanych przez Ciebie jak na przykład system zarządzania nieruchomościami czy wydawnictwem. Z takim dyplomem i swoją wizytówką znalezienie wymarzonej pracy wyda Ci się proste, zarówno w firmie informatycznej jak i każdej innej, gdzie wykorzystywane są systemy informatyczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

  Kto z nas nie marzył w dzieciństwie o życiu superbohatera ratującego świat? Taką szansę dają Ci studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zapraszamy na nie osoby, które lubią ekstremalne wyzwania i nie boją się pracy z trudnymi zjawiskami takimi jak walka z żywiołami, lub protesty i uliczne zamieszki. Na tym kierunku otrzymasz wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków. Na studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego takich jak awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne czy też klęski żywiołowe. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia inżynierii bezpieczeństwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia inżynierskie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Nasi absolwenci znajdują pracę w administracji samorządowej i państwowej na stanowiskach związanych z szeroko pojętą ochroną ludności, podmiotach gospodarczych zajmujących się ochroną przeciwpożarową, ochrona środowiska i dozorem technicznym oraz służbach mundurowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę, chemię lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria Materiałowa

  W dobie wciąż rosnących wymogów dotyczących jakości i kosztów produkcji, bardzo ważna stała się umiejętność dokonywania właściwego wyboru odpowiedniego materiału. W ostatnich latach nowe materiały, będące dziełem przemyślanych badań inżynierów materiałowych, zdominowały postęp praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Obecnie inżynierowie mają do dyspozycji ponad 160 000 materiałów, z których ok. 45 000 stanowią polimery i ich kompozyty. Inżynieria materiałowa jest dziedziną inżynierii, obejmującą zastosowanie nauki o materiałach dla bezpośrednio użytecznych celów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem różnych produktów i dóbr powszechnego użytku. Łączy ona w sobie wiele dyscyplin naukowych, a dobrze wyposażone laboratoria pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej w trakcie wykładów. Kierunek ten jest skierowany do osób, które pasjonują się odkrywaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz szeroko pojętą mechaniką. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskają zawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych inżynierskich materiałów polimerowych i kompozytowych, metalowych oraz ceramicznych.Wiedza inżynierów materiałowych jest niezwykle cenna dla każdej innowacyjnej firmy, praktycznie niezależnie od rodzaju jej produkcji. Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w handlu, placówkach badawczych, transporcie, energetyce, szeroko pojętym przemyśle, firmach wytwórczych. Dowie się też jak zarządzać zespołami ludzkimi, pozna podstawy prawa i ochrony intelektualnej.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę/fizykę i astronomię, chemię lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na UKW przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych. Studenci w kołach naukowych mają możliwość pogłębiania swych umiejętności, by móc przystąpić do egzaminu ze znajomości zaawansowanych metod projektowania w programach CAD i uzyskania odpowiednich certyfikatów.

  Dowiedz się więcej

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę, chemię, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek rusza po raz pierwszy na UKW od roku akademickiego 2019/2020 wychodząc tym samym naprzeciw wyjątkowemu nim zainteresowaniu studentów w skali całego kraju, gdyż na innych uczelniach dotychczas kilkoro chętnych aplikuje na jedno miejsce na kryminologię.

  Kryminologia to interdyscyplinarna wiedza o przestępczości i innych zjawiskach patologicznych, które występują w otaczającej nas rzeczywistości, a jej studiowanie jest po prostu ciekawe i dające szerokie perspektywy zawodowe! Poważne przestępstwa, w tym zabójstwa, fałszerstwa, porwania, zgwałcenia, pedofilia, prostytucja, przestępczość zorganizowana, narkotykowa, gospodarcza, ale też samobójstwa, tajniki wiktymologii, kryminalistyki, wiedza o prawie, zwłaszcza prawie karnym, to jedynie przykłady tego, o czym uczą się studenci kryminologii.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub Wos to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

  Dowiedz się więcej


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę, chemię, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Matematyka

  Matematyka nie bez powodu nazywana jest królową nauki, a będziecie mogli przekonać się o tym wybierając ten kierunek. Jest on adresowany do osób, które nie boją się liczb, trudnych wzorów i które fascynują się rozwiązywaniem liczbowych zagadek i łamigłówek. Kierunek ten pozwala na zdobycie umiejętności i wiedzy w kilku obszarach matematyki. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studiowanie matematyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy daje Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W zależności od wybranej specjalności, nasi absolwenci podejmują pracę w charakterze nauczyciela, specjalisty od bankowości i ubezpieczeń, programisty, twórcy baz danych oraz w instytucjach państwowych, zajmujących się informatycznymi zabezpieczeniami. Mogą znelźć pracę w instytucjach, gdzie niezbędne jest zachowanie poufności danych w szczególności w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Mechatronika

  Jeśli w dzieciństwie Twoją ulubioną zabawą był mały komputerek, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy na niego osoby o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach technicznych oraz informatycznych. Mechatronika łączy w sobie kilka dziedzin – inżynierię mechaniczną, elektryczną, komputerową, automatykę i robotykę. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, o czym świadczy chociażby rozrastający się świat robotów. Chcesz go tworzyć? Dołącz do nas! Studia te są połączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk. Duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych tak, aby nasz absolwent posługiwał się specjalistycznym językiem na poziomie B2. Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia mechatroniki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających mechatroniki lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji Studia inżynierskie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wybranej specjalności, nasi absolwenci podejmują pracę w interdyscyplinarnych zespołach związanych z konstrukcją i wytwarzaniem, eksploatacją maszyn, w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym lub w charakterze programisty.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

Brygida Ocena

Hmmmm inżynieria materiałowa yyyy lipa

uuuuuu Ocena

Inżynieria materiałowa - nie polecam - brak pracy - ciekawe ile razy jeszcze zniknie ten komentarz ;-)

piotr Ocena

Na Informatyce na UKW poznałem bliżej C++ i zacząłem interesować się grafiką. Studia oceniam wysoko, choć kończą się tylko po pierwszym stopniu

dondon Ocena

studiuję fizykę, kierunek raczej ciekawy, ale uczelnia za mało ukierunkowuje na pracę w przemyśle. Na razie nie wiem co będę robił. mam nadzieję, że nie będę pracował w żabce, albo banku