agh kierunki studiów

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - kierunki studiów

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest największą polską uczelnią techniczną, a zarazem zalicza się do najlepszych, zajmując pierwsze miejsce tego typu uczelni w Polsce. Od ponad 90-ciu lat Akademia kształci studentów z najwyższą dbałością o przyszłość absolwentów, kierując się aktualnie niezbędnym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Uczelnia wyróżnia się w dziedzinie nowoczesnych technologii, oddając studentom do użytku nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę. Unikatowa atmosfera studiowania przejawia się także w stałej współpracy krajowej  i zagranicznej z innymi uczelniami oraz dzięki licznie występujących udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Akademia Górniczo-Hutnicza dysponuje piętnastoma wydziałami, na których prowadzone są dziesiątki interesujących kierunków studiów. 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Komentarze (0)