Studia na kierunku budownictwo w Szczecinie stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)

Studia na kierunku budownictwo w Szczecinie stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)
Studia na kierunku budownictwo w Szczecinie stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku budownictwo w Szczecinie stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Co roku tysiące maturzystów z całej Polski, staje przed trudnym wyborem kierunku studiów oraz trybu nauczania. Decyzja ta, ze względu na swoją wagę powinna być podjęta w sposób przemyślany, po uprzedniej analizie wszystkich istotnych kwestii. Tylko pod tym warunkiem, studia będą źródłem satysfakcji i spełnienia. Dla osób zastanawiających się nad wyborem formy kształcenia powstał poniższy artykuł, w którym zostały szczegółowo przedstawione wady i zalety studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne są idealnym wyborem dla osób ambitnych, którym zależy na pełnym poświęceniu się nauce i zdobywaniu wykształcenia. W tym przypadku zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Codzienny tryb kształcenia pozwala zachować większą regularność, która z kolei przekłada się na możliwość uzyskania lepszych wyników w nauce.

Kolejnym przemawiającym za powyższą formą kształcenia jest fakt, że w przypadku uczelni publicznych, nauka jest w pełni finansowana z budżetu państwa, dzięki czemu każdy ma możliwość podjęcia nauki na studiach wyższych. Warto pamiętać, że w przypadku studiów realizowanych na uczelniach niepublicznych nauka będzie odpłatna.

Tym co dla wielu może okazać się wadą studiów dziennych jest napięty harmonogram, który zazwyczaj uniemożliwia podjęcia pracy zawodowej w pełnym wymiarze godzin. Jednak studenci nadal mogą znaleźć pracę dodatkową, której grafik dopasują do swoich codziennych zajęć uczelnianych oraz innych obowiązków.

 

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne można realizować zarówno w trybie zaocznym, jak i wieczorowym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się w formie zjazdów weekendowych od piątku/soboty do niedzieli. Natomiast zajęcia na studiach wieczorowych (które wieczorowymi są zazwyczaj tylko z nazwy) są realizowane są od poniedziałku do piątku, zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Kolejną formą kształcenia są studia online. Ten tryb nauczania zakłada realizacje zajęć na specjalnej platformie e-learningowej, dzięki czemu studenci mogą sobie pozwolić na większą swobodę w zdobywaniu wykształcenia. Należy jednak pamiętać, że na studiach online są realizowane zajęcia, które wymagają obecności w siedzibie uczelni. . Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek budownictwo w Szczecinie, studenci powinni zapoznać się z ofertą dostępnych trybów nauczania.

Niewątpliwą zaletą studiów zaocznych jest możliwość pogodzenia nauki z rozwojem zawodowym w pełnym wymiarze godzin. Studenci doceniają także możliwość realizacji dwóch kierunków jednocześnie, co przekłada się na możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia. Należy jednak pamiętać, że weekendowy tryb nauczania wymaga poświęcania więcej czasu na samodzielną naukę i powtarzanie materiału.

Studenci, którzy zdecydują się na realizacje studiów niestacjonarnych muszą być przygotowani, na to że są one odpłatne, zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Jednak warto pamiętać, że uczelnie coraz częściej oferują szereg atrakcyjnych promocji oraz wprowadzają możliwość płatności ratalnej, co dla wielu jest dużym ułatwieniem.

 

Jaką decyzję podjąć?

Decyzja dotycząca trybu kształcenia powinna być dokładnie przemyślana. Przyszli studenci muszą dokładnie przeanalizować istotne kwestie i dokonać wyboru zgodnego ze swoimi oczekiwaniami i codziennym trybem życia. Przed przystąpieniem do rekrutacji należy wziąć pod uwagę niezwykle istotne kwestie finansowe, które bezpośrednio wpłyną na ostateczny wybór formy nauczania. Ponadto warto zastanowić się nad chęcią podjęcia pracy zawodowej w pełnym wymiarze godzin lub realizacji drugiego kierunku kształcenia. Nie bez znaczenia są także zdolności organizacyjne studentów oraz mobilność i możliwość przeprowadzki do miasta, w którym znajduje się siedziba uczelni.

WSZYSTKO O KIERUNKU BUDOWNICTWO - SZCZECIN

Komentarze (0)