Budownictwo - Szczecin

Budownictwo - Szczecin

Studia na kierunku budownictwo w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

08.05.2024

Budownictwo - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Budownictwo w Szczecinie to 4-letnie lub 4,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 5 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na budownictwie w Szczecinie w 2023 r. zaczynają się od 4400 zł za pierwszy rok studiów.

Budownictwo - Szczecin
Studia na kierunku budownictwo w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 4 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na budownictwie poświęcone są zagadnieniom z zakresu projektowania budynków i zarządzania inwestycjami bydowlanymi. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu nadzorowania inwestycji oraz poznają tajniki projektowania budynków mieszkalnych. Studia na kierunku budownictwo uczą także zasad mechaniki, geodezji czy fundamentowania. W toku studiów poza wiedzą praktyczną i teoretyczną, zdobywa się umiejętności ułatwiające pracę w zespołach projektowych.

Ukończenie budownictwa daje perspektywy dobrze płatnej pracy. Wśród zawodów, które można wykonywać po budownictwie są m.in. projektant konstrukcji budowlanych, inżynier budowlany, inspektor nadzoru budowlanego. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, firmach produkujących materiały budowlane czy firmach wykonawczych.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku budownictwo w Szczecinie rozpocznie się 20 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | Budownictwo Szczecin - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek budownictwo w Szczecinie

W Szczecinie budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2023/2024, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na ZUT. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4400 zł.

 

Kierunek budownictwo - uczelnie w Szczecinie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku budownictwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, język obcy, język polski, przedmiot dodatkowy. budownictwo Szczecin - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Studenci budownictwa muszą być przygotowani do stawiania czoła licznym zadaniom matematycznym. Dlatego kandydaci na ten kierunek na liście przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić matematykę oraz co najmniej jeden dodatkowy przedmiot, najlepiej o charakterze ścisłym.

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Szczecinie

Studia na kierunku budownictwo w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają cztery lata lub cztery i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku lub dwa lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Szczecinie - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

W toku kształcenia studenci kierunku Budownictwo uczestniczą w zajęciach, które poświęcone są między innymi: stosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych, zasadom kształtowania konstrukcji budowlanych, fundamentowaniu obiektów budowlanych, czy instalacjom budowlanym. W programach odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo budowlane
 • chemia budowlana
 • hydraulika i hydrologia
 • materiały budowlane
 • fizyka budowli

 

Nabywane umiejętności

Studenci budownictwa przygotowują się kompleksowo do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w ramach określonej specjalizacji kierunkowej. Studenci mogą zdobywać kompetencje w zakresie m.in. budownictwa wodnego, komunikacyjnego i konstrukcyjnego; technologii i organizacji budownictwa czy nowoczesnych metod inżynierskich.

Uczestnicy zajęć poznają nowe technologie oraz charakterystykę i zastosowanie poszczególnych materiałów budowlanych. Absolwenci tego kierunku bez problemu opracowują plany obiektów budowlanych w strukturze przestrzennej, z uwzględnieniem ich parametrów geometrycznych oraz zasad mechaniki, a także prowadzą działania doradcze dotyczące racjonalnego i oszczędnego prowadzenia procesów produkcyjnych.

Studenci budownictwa szkolą się w zakresie m.in. prowadzenia badań, doradzania czy planowania i projektowania obiektów budowlanych. Absolwenci budownictwa mogą samodzielnie kierować budową oraz eksploatacją urządzeń, instalacji czy sieci energetycznych. Specjaliści tej dziedziny zajmują się także prowadzeniem i nadzorowaniem wyburzeń, rozbiórek i demontażu konstrukcji budowlanych.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na kierunku budownictwo w Szczecinie

Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. 

Popularne specjalności na kierunku budownictwo w Szczecinie: drogi, ulice i lotniska, konstrukcje budowlane i inżynierskiebudownictwo energooszczędnebudownictwo hydrotechnicznetechnologia i organizacja budownictwa...

Sprawdź specjalności na budownictwie w Szczecinie

 

Czy warto iść na studia z budownictwa

Budownictwo to propozycja kształcenia dla osób, które w przyszłości chciałyby projektować przestrzenne galeria handlowe, stadiony, lotniska, garaże wielopoziomowe, czy też obiekty mieszkalne. Wykształcenie jakie można pozyskać na studiach stanowi przepustkę do prowadzenia rozmaitych działań, na dodatek nie tylko w kraju. Budownictwo jest kierunkiem interesującym, złożonym z licznych zagadnień i wymagającym, ale zdecydowanie wartym uwagi i zaangażowania w naukę, ponieważ pozwala przygotować się do wykonywania zadań, wykonywanych przez fachowców, na których zawsze istnieć będzie zapotrzebowanie.

Sprawdź czy warto iść na studia

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Szczecinie

Program studiów na kierunku budownictwo w Szczecinie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).

Sprawdź

Budownictwo w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 4 do 4,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po budownictwie

Absolwenci budownictwa w Szczecinie mogą rozwijać swoją karierę zawodową na wiele różnych sposobów, a wachlarz obowiązków, z którymi przyjdzie im się spotkać, zależy od specjalizacji, którą wybrali w czasie studiów. Inżynierowie budownictwa mogą szukać zatrudnienia m.in. w: międzynarodowych korporacjach, dystrybucji materiałów budowlanych, biurach projektowych, administracji państwowej i samorządowej czy we własnej działalności gospodarczej.

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów budownictwa:

 • firmy wykonawcze,
 • nadzór budowlany,
 • produkcja materiałów budowlanych,
 • instytuty naukowo-badawcze

 

Ile zarabia się po budownictwie?

Budownictwo jest kierunkiem oferującym pozyskanie uniwersalnego wykształcenia, otwierającego przed absolwentami szerokie perspektywy pracy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Z wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas studiów mogą pracować w biurach projektowych, wytwarzać różne materiały budowlane, dbać o modernizację i utrzymanie budynków, jak również wykonywać obowiązki w administracji czy nadzorze budowlanym. A jak wyglądają zarobki absolwentów tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Budownictwa w 2023 roku:

 • inżynier budownictwa - 4900 złotych
 • kierownik budowy - 7650 złotych
 • projektant konstrukcji budowlanych – 6800 złotych
 • inspektor nadzoru: 6000 złotych

Jak wygląda rekrutacja na budownictwo w Szczecinie

Budownictwo - rekrutacja na uczelniach w Szczecinie:

sprawdź rekrutacja na studia w Szczecinie

 

Limity miejsc

Każda z uczelni w Szczecinie oferuje tylko ograniczoną ilość miejsc na poszczególne kierunki studiów.  

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci budownictwa w Szczecinie? Rekrutacja na uczelnie w Szczecinie na kierunek budownictwo opiera się na konkursie świadectw. Warto dodać, że studia w październiku rozpoczną tylko najlepsi kandydaci.  

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na budownictwo w Szczecinie, to m.in.: język obcy, język polski, matematyka oraz przedmiot dodatkowy.

Limity miejsc na kierunku budownictwo w Szczecinie: 

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: 120 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na budownictwo w Szczecinie, kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników – zwykle dzieje się to na początku lipca. Kiedy można spodziewać się ogłoszenia wyników rekrutacji na budownictwo w Szczecinie?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na budownictwo w Szczecinie, podobnie jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie.

Kandydaci na budownictwo informację o zakwalifikowaniu się na studia w Szczecinie będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na budownictwo w Szczecinie, kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne na budownictwo w Szczecinie?

Proces rekrutacji na budownictwo w Szczecinie wygląda podobnie, jak w innych miastach. Kandydaci, którzy są zdecydowani na studiowanie budownictwa muszą w terminie złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Muszą oni również zadbać o to, aby dokumenty były kompletne i w odpowiedniej formie.

Co powinni dostarczyć kandydaci? Jest to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości oraz zdjęcie do legitymacji. 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szczecińskich uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji na studia w Szczecinie kandydaci, którzy dostali się na budownictwo w Szczecinie i chcą je podjąć już od października, muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek budownictwo w Szczecinie? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Uczelnie zwykle przeznaczają około kilku dni ma dostarczenie dokumentów.   

Co w przypadku, kiedy kandydat nie dopilnuje terminu? Istnieje wtedy ryzyko skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Gdzie warto studiować Budownictwo?

Kandydaci na studia w Szczecinie, którzy chcą studiować Budownictwo mogą skorzystać z oferty jednej uczelni. Jest nią Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, który oprócz standardowego programu kształcenia, oferuje studentom liczne specjalności.

Budownictwo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku budownictwo w Szczecinie

Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku budownictwo w Szczecinie? Cena w 2024 roku za pierwszy rok studiów wynosi około 4400 zł. 

Budownictwo studia w Szczecinie - ceny 2023:   

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: 4400 zł

Sprawdź

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Szczecin studia i stopnia

Budownictwo Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Szczecin studia stacjonarne

Budownictwo Szczecin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Szczecinie

Budownictwo w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Szczecinie

Jeśli zaczynasz poważnie myśleć o podjęciu studiów na kierunku Budownictwo w Szczecinie, z pewnością zainteresują cię opinie twoich starszych kolegów, mających do czynienia z tą specyfiką edukacji na co dzień.

Robert, student drugiego roku Budownictwa w Szczecinie, mówi:

„Co skłoniło mnie do wyboru tego kierunku? Chyba zamiłowanie do matematyki i możliwość przełożenia jej założeń na rzeczywistość w postaci wszelkich konstrukcji i budowli mieszkalnych. Póki co swojego wyboru nie żałuję i mogę polecić go każdemu, kto choć trochę interesuje się inżynierskim aspektem naszego świata.”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia