Dietetyka studia w Łodzi
Dietetyka - Łódź

Jak wyglądają studia na kierunku Dietetyka w Łodzi?

 

Dietetyka to dyscyplina, która coraz mocniej zyskuje na popularności. Może to być spowodowane koegzystencją dwóch biegunów. Na jednym, społeczeństwo próbuje odżywiać się zdrowiej, ucząc się przy tym odpowiedniego dobierania składników, a na drugim biegunie pojawia się ryzyko nadwagi, prowadzącej nierzadko do bardziej poważnych problemów ze zdrowiem.

Obecnie nadwaga i otyłość stały się jednymi z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych, które rok rocznie zbierają żniwo w postaci ogromnej liczby ludności dotkniętej tym problemem. Przewlekłe choroby układu krążenia, zaburzenia hormonalne, problemy z narządem ruchu, a tym samym z poruszaniem się – wszystko to jest konsekwencją nieprawidłowego odżywiania, prowadzącego do niekontrolowanego wzrostu masy ciała.

Jednak obszarem zainteresowania współczesnej dietetyki nie są wyłącznie choroby i dolegliwości powodowane nadwagą – to również zaburzone schematy myślowe oraz zaburzenia psychiczne wpływające na destrukcyjne zachowania jedzeniowe.

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

 

2. Zdobywana wiedza

Dobrze wykwalifikowany dietetyk powinien być w stanie nie tylko poprawnie ocenić pierwotny problem powodujący określone dolegliwości zdrowotne, wprowadzić odpowiednią, dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta dietę, ale również posiadać podstawową wiedzę ogólnomedyczną, pozwalającą na odesłanie pacjenta do lekarza o określonej specjalizacji, celem pobrania potrzebnej konsultacji.

 

Dietetyka w Łodzi to kierunek obejmujący wiedzę interdyscyplinarną, którą należy zaliczyć do obszaru:

 • nauk medycznych
 • nauk o zdrowiu
 • nauk o kulturze fizycznej

 

Głównym założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie żywienia człowieka, którzy nie tylko wspomogą leczenie tzw. chorób dietozależnych, lecz także będą potrafili przeprowadzić kontrolę jakości produktu czy proces tworzenia potraw. Absolwent kierunku Dietetyka w Łodzi powinien znać etiologię zaburzeń odżywiania oraz innych chorób, mogących mieć powiązanie ze źle prowadzonym trybem życia.

 

Dietetyka to istotna dziedzina, szczególnie potrzebna w dzisiejszych czasach, która porusza między innymi tematy:

 • zdrowego i racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych
 • doboru właściwej diety w stanach chorobowych
 • podejmowania aktywności fizycznej przez ludzi w różnym wieku
 • psychologię odchudzania się

 

 

3. Nabywane umiejętności

Każdy przyszły student, który zdecydował się na podjęcie studiów na kierunku Dietetyka w Łodzi, powinien przygotować się na zgłębienie bardzo obszernej wiedzy medycznej, która ostatecznie pozwoli mu zrozumieć esencję przedmiotu zainteresowania studiowanego kierunku.

Przede wszystkim znacząco pogłębisz posiadane już wiadomości z:

 • biologii
 • chemii

 

oraz uzupełnisz je o specjalistyczną wiedzę z zakresu fizjologii i anatomii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem poznania budowy i dokładnego funkcjonowania układu pokarmowego.

Dowiesz się, z jakich składników odżywczych powinna składać się dieta człowieka w zależności od jego płci, wieku, stopnia aktywności fizycznej oraz wielu innych czynników, które będziesz musiał rozpatrzeć i prawidłowo przeanalizować. Wiedza ta pozwoli ci na kompetentne dobieranie diety po kątem indywidualnych zapotrzebowań danej jednostki.

Studiując Dietetykę na jednej z łódzkich uczelni, będziesz musiał zgłębić podstawy innych nauk medycznych, aby móc trafnie oceniać przyczyny niekorzystnych zmian metabolicznych w organizmie. Posiądziesz wiedzę na temat tego, do jakiego lekarza należy ewentualnie odesłać pacjenta po konsultację. Dokładne funkcjonowanie układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem mózgu nie będzie ci dłużej obce. Poznasz również od podszewki układ hormonalny człowieka, który tak często bywa przyczyną otyłości i zaburzonych zachowań żywieniowych.

Z Dietetyką ściśle łączy się psychologia, której podstawy również będziesz miał okazję zgłębić w trakcie studiów. Zaburzenia odżywiania, szkodliwe schematy myślowe oraz zaburzony obraz siebie – wszystkie te czynniki najczęściej powodują ogromne spustoszenie w organizmie, a twoim zadaniem będzie umiejętne pokierowanie swoim pacjentem, aby odmienić jego życie na lepsze.

Od strony gastronomicznej dowiesz się, w jaki sposób należy przygotowywać dany rodzaj żywności, aby zachować jak najwięcej wartości odżywczych i witamin. Studia na kierunku Dietetyka w Łodzi uposażą cię w doskonałe narzędzia, które wykorzystasz w ocenie jakości produktów roślinnych oraz odzwierzęcych.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Dietetyka w Łodzi?

 

Program studiów i przedmioty

Przed rekrutacją na jakikolwiek kierunek studiów w Łodzi warto zorientować się w programie jego nauczania, wymaganiach rekrutacyjnych oraz przemyśleć kwestię wyboru przyszłej uczelni, która oferuje możliwość zgłębienia interesującej nas dziedziny.

Studia na kierunku Dietetyka w Łodzi od początku ich istnienia są jednym z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych dróg kształcenia, w związku z czym warto podejść na poważnie do nauki przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji, aby ostateczny wynik maturalny był na tyle satysfakcjonujący, aby zapewnił możliwość ujrzenia swojego nazwiska na liście przyszłych studentów.

Wiodącymi przedmiotami dla kierunku Dietetyka w Łodzi są: matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z wybranych przedmiotów: biologia lub chemia (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

 

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w Łodzi pierwszego stopnia wezmą udział w konkursie świadectw maturalnych, natomiast aplikanci chcący kontynuować swoją naukę na studiach drugiego stopnia, okażą oceny zdobyte na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji i to właśnie na ich podstawie zostaną wyłonieni najlepsi.

 

Wymagane dokumenty

Kiedy już jesteśmy pewni, że znaleźliśmy się w gronie szczęśliwców, którzy pozytywnie przeszli przez cały proces rekrutacji, zostanie już tylko skompletowanie odpowiednich zaświadczeń. W skład potrzebnych dokumentów najczęściej wchodzą: kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wypełniony i wydrukowany formularz aplikacyjny, który można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Dietetyka w Łodzi?

 

Jaka praca czeka na absolwentów Dietetyki w Łodzi? Z pewnością pasująca do dzisiejszych czasów, nieźle płatna i dająca dalsze możliwości kształcenia ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy oferowanej przez studia na kierunku Dietetyka, wybór zawodowy będzie dosyć szeroki i umożliwiający znalezienie wymarzonej pracy kazdemu z absolwentów. 

Dla chętnych do niesienia pomocy żywieniowej osobom dotkniętym nadwagą, otyłością i współwystępującymi z tymi przypadłościami chorobami, otworzy się furtka do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,

Ważniejsza od leczenia jest prewencja, a stosowana wśród najmłodszego grona społeczeństwa zwiększa szansę na uzdrowienie przyszłych pokoleń z dolegliwości cywilizacyjnych, jakimi niewątpliwie są zaburzenia odżywiania oraz nadwaga. Praca w placówkach oświatowych zagwarantuje możliwość podjęcia trudnej, acz przynoszącej wiele satysfakcji, pracy z dziećmi podczas warsztatów uświadamiających o korzyściach wynikających z prowadzenia zdrowego dietetycznie stylu życia.

Warto wdrażać działania, mogące pozytywnie wpłynąć na kondycję społeczeństwa, już w procesie wydawania żywności. Praca w placówkach przemysłu spożywczego pozwoli przyszłym absolwentom podjąć pieczę nad jakością posiłków sprzedawanych w sklepach spożywczych oraz tych oferowanych przez restauracje i bary szybkiej obsługi.

Dla ceniących sobie niezależność, zaistnieje możliwość założenia własnego gabinetu, którego funkcjonowanie będzie oparte na oferowaniu fachowego poradnictwa dietetycznego, komponowaniu planu żywieniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz wykonywaniu analiz budowy ciała i zawartości tkanki tłuszczowej.

Absolwentów łódzkich studiów na kierunku dietetyka mogą przyjąć także zakłady produkujące wyposażenie i sprzęt gastronomiczny, czy organizacje konsumenckie. Od możliwości dokonania wyboru dzieli cię już tylko aplikacja i kilka lat studiów, nie zwlekaj!


Program studiów i przedmioty

Przed rekrutacją na jakikolwiek kierunek studiów w Łodzi warto zorientować się w programie jego nauczania, wymaganiach rekrutacyjnych oraz przemyśleć kwestię wyboru przyszłej uczelni, która oferuje możliwość zgłębienia interesującej nas dziedziny.

Studia na kierunku Dietetyka w Łodzi od początku ich istnienia są jednym z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych dróg kształcenia, w związku z czym warto podejść na poważnie do nauki przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji, aby ostateczny wynik maturalny był na tyle satysfakcjonujący, aby zapewnił możliwość ujrzenia swojego nazwiska na liście przyszłych studentów.

Wiodącymi przedmiotami dla kierunku Dietetyka w Łodzi są: matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z wybranych przedmiotów: biologia lub chemia (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

 

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w Łodzi pierwszego stopnia wezmą udział w konkursie świadectw maturalnych, natomiast aplikanci chcący kontynuować swoją naukę na studiach drugiego stopnia, okażą oceny zdobyte na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji i to właśnie na ich podstawie zostaną wyłonieni najlepsi.

 

Wymagane dokumenty

Kiedy już jesteśmy pewni, że znaleźliśmy się w gronie szczęśliwców, którzy pozytywnie przeszli przez cały proces rekrutacji, zostanie już tylko skompletowanie odpowiednich zaświadczeń. W skład potrzebnych dokumentów najczęściej wchodzą: kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wypełniony i wydrukowany formularz aplikacyjny, który można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

WSZYSTKO O KIERUNKU DIETETYKA - ŁÓDŹ

Komentarze (0)