Dietetyka - Łódź
Dodaj do ulubionych

29.11.2022

Dietetyka studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Dietetyka w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia na kierunku dietetyka w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Łodzi dietetykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UMED) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi oraz Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.

 

Rekrutacja

W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku dietetyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów

 

Specjalności

Współczesne studia z prawa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku dietetyka w Łodzi: dietetyka medyczna, dietetyka sportowa, psychodietetyka, dietetyk wieku dziecięcego, żywienie kliniczne... 

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania na kierunek Dietetyka w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na Dietetykę w Łodzi? Aby otrzymać upragniony indeks należy przystąpić do konkursu świadectw. Najważniejszymi przedmiotami, będącymi biletem wstępu na studia, są matematyka, język obcy, język polski, chemia i biologia. Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni, bądź roku rekrutacji.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka 
 • język polski 
 • język obcy 
 • biologia lub chemia

 

Wymagania na kierunek Dietetyka w Łodzi obejmują różne dziedziny, między innymi dlatego, że w trakcie nauki studenci przyswajają wiele materiału z różnych zagadnień. Jakie przedmioty występują w programie? Na przykład: biologia i parazytologia, podstawy immunologii, żywienie kliniczne, dietetyka pediatryczna, patomorfologia, psychologia otyłości i odchudzania się.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Łodzi

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować dietetykę w Łodzi?

Studia na kierunku dietetyka można podjąć w trybie stacjonarnym w jednej łódzkiej uczelni publicznej – Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Ponadto dietetykę w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i online oferują dwie niepubliczne szkoły: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Gdzie studiować dietetykę bezpłatnie w Łodzi?

Bezpłatne studia na kierunku dietetyka w Łodzi oferuje jedynie Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Studenci tej szkoły wyższej mogą studiować dietetykę jedynie w trybie stacjonarnym.

Gdzie studiować dietetykę niestacjonarnie w Łodzi?

Niestacjonarną naukę na kierunku dietetyka oferują dwie łódzkie uczelnie niepubliczne – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Ponadto Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi umożliwia studentom studiowanie dietetyki w trybie online.

Dowiedz się więcej dietetyka w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na dietetyce w Łodzi?

Niestacjonarne studia na kierunku dietetyka w Łodzi są studiami płatnymi, których cena za jeden rok akademicki wynosi około 5640 zł. ceny - dietetyka Łódź >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne?

Niestety wszystkie studia niestacjonarne w Łodzi wiążą się z opłatami – studenci, którym zależy na bezpłatnej nauce, powinni zdecydować się na studia stacjonarne w publicznej uczelni.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W trakcie studiów dietetycznych studenci nauczą się układania zbilansowanych jadłospisów, dopasowanych do potrzeb pacjentów. Ponadto poznają zasady zdrowego żywienia oraz diagnozowania chorób dietozależnych. Studia przygotują ich także do podejmowania działań z zakresu promowania zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.

 

Specjalności

Współczesne studia z dietetyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku dietetyka w Łodzi: dietetyka medyczna, dietetyka sportowa, poradnictwo żywieniowe, dietetyk wieku dziecięcego, dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie, psychodietetyka z elementami obesitologii, żywienie kliniczne.

 

Praca

Absolwenci dietetyki znajdą zatrudnienie w gabinetach dietetycznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a także z zakładami żywienia zbiorowego. Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w placówkach oświatowych i organizacjach konsumenckich.

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 5160 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

Gdzie studiować na kierunku Dietetyka w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, jako specjalność na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje 85 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej.

 

Dietetyka studia w Łodzi - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunku studiów odbywa się w ramach postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie listy rankingowej i w oparciu o określony limit miejsc.

Limity miejsc na kierunku dietetyka w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 85

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia na kierunku dietetyka w Łodzi

Studenci stacjonarni w uczelniach publicznych nie muszą płacić za możliwość nauki. Studia niestacjonarne w publicznych szkołach publicznych oraz studia w niepublicznych uczelniach są zazwyczaj płatne.

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: od 5160 zł
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu: od 5400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacje o wynikach rekrutacji najczęściej publikowane są przez uczelnie w indywidualnych dla nich terminach – dane pojawiają się w prywatnym profilu kandydata w systemie IRK lub ERK i dotyczą m.in. decyzji uczelni o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na wybrane studia, a także o liczbie zdobytych przez niego punktów.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 12.07.2022 do 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie przyjmują komplety dokumentów, które zostają dostarczone przez zakwalifikowanych kandydatów osobiście do siedziby szkoły lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Termin przeznaczony na ten etap rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani kandydaci zazwyczaj mają kilka dni na dostarczenie wymaganych dokumentów do wybranej uczelni – najczęściej mogą to robić tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci powinni zatem się pospieszyć! Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 12.07.2022 do 23.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Łódź studia i stopnia

Dietetyka Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Łódź studia stacjonarne

Dietetyka Łódź studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Łodzi

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
optometria
położnictwo
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Komentarze (1)

Justyna odpowiedz

Polecam wejść na medyk.edu.pl i zobaczyć ofertę i program studiów. Już po tych kilku zdaniach można mieć pewność, że człowiek dużo się nauczy i warto spróbować swoich sił.

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski