Próbna matura 2021 - język polski

Próbna matura 2021 - język polski

18.06.2021

matura próbna język polski

Próbna matura 2021 – język polski

3 marca 2021 roku wystartowały próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tegoroczna edycja egzaminów odbywa się w stacjonarnie, ale w reżimie sanitarnym w związku pandemią koronawirusa.

Pierwszy egzamin, z jakim mierzyć się będą tegoroczni maturzyści, jest z języka polskiego na poziomie podstawowym. W arkuszu egzaminacyjnym na uczniów czeka 12 zadań – zamkniętych (gdzie poprawna jest jedna odpowiedź) oraz otwartych wymagających udzielania odpowiedzi pisemnej. Jest to pierwsza część egzaminu, dzięki której maturzyści sprawdzają przede wszystkim swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem.

 

W arkuszu z tegoroczną maturą próbną znalazły się teksty:

  • Walerego Pisarka Sztuka słuchania z książki Słowa między ludźmi;

  • Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej Mickiewiczem inspirowane na podstawie To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom. Mickiewicz w „Lalce” Prusa.

 

W pierwszej części egzaminu został zacytowany również fragment utworu literackiego – na jego podstawie uczniowie mieli rozpoznać tytuł oraz jego autora. Maturzyści wykazać się również musieli umiejętnością napisania streszczenia czy formułowania trafnych argumentów – niezbędna do tego była znajomość Lalki Bolesława Prusa oraz twórczości Adama Mickiewicza.

 

Matura z języka polskiego wiąże się również z napisaniem wypracowania. Uczniowie wybierają jeden z trzech podanych tematów. W tym roku CKE przygotowało tematy takie jak:

  • „Jak wybory człowieka wpływają na jego życie? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury”.

  • „Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury”.

  • „Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij”. Uczniowie musieli zmierzyć się z utworem Bolesława Leśmiana Z lat dziecięcych.

 

Każde wypracowanie musi liczyć co najmniej 250 wyrazów. Uczniowie na rozwiązanie wszystkich zadań mają 170 minut. Próbne matury z języka polskiego oceniać będą nauczyciele pracujący w poszczególnych szkołach – posługiwać się będą oni kluczem przygotowanym przez CKE.

CKE zaproponowało, by tegoroczne matury próbne odbywały się w warunkach jak najbardziej przypominających prawdziwy egzamin. Dlatego też poranne testy powinny startować o godzinie 9, a popołudniowe o 14.

Pandemia sprawia, że nie każdy uczeń mógł stawić się o wyznaczonej godzinie w szkole. Arkusze egzaminacyjne zostały więc zamieszczone na stronie internetowej CKE, na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki każdego dnia, w którym przeprowadzany będzie test z danego przedmiotu.

 

Jak wyglądała matura w reżimie sanitarnym

Reżim sanitarny, który towarzyszy tegorocznym maturom próbnym oznacza, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa nieprzebywająca na kwarantannie lub w izolacji. Uczniowie na terenie szkoły przebywać muszą w maseczkach zakrywających usta i nos. Zdjąć mogą je dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.

Ławki na egzaminie powinny być ustawione z kolei tak, by został między nimi zachowany półtorametrowy odstęp. Uczniowie na czas egzaminu powinni przynieść także niezbędne rzeczy – takie jak długopis (czy też kalkulator, cyrkiel, linijka) oraz ewentualnie własną wodę.

Podczas egzaminów próbnych na terenie placówek edukacyjnych powinni przebywać wyłącznie maturzyści, nauczyciele przeprowadzający testy oraz pracownicy odpowiadający za utrzymanie czystości.

Każdy nauczyciel został zapoznany również ze szczegółowymi wytycznymi, jak powinny być przeprowadzane egzaminy w reżimie sanitarnym – dotyczy to rozdawania arkuszy, komunikacji z uczniami czy wietrzenia sal (w trakcie oraz po egzaminie).

 

Wymagania egzaminacyjne nie podstawa programowa

Warto podkreślić, że tegoroczne matury w związku z pandemią zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych. W ubiegłych latach były one opracowywane w oparciu o treści zawarte w podstawie programowej.

Każdy maturzysta w 2021 roku musi przystąpić więc do trzech podstawowych egzaminów – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Matury próbne CKE z innych przedmiotów zaplanowane są na kolejne dni marca. Uczniowie 4 marca zmierzą się z matematyką na poziomie podstawowym. Egzaminy z języków obcych odbywać się będą z kolei w poniedziałek – 8 marca.

3 marca 2021 odbył się także o godzinie 14:00 próbny egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

 

 

Komentarze (1)

Katarzyna odpowiedz

"Z lat dziecięcych" to utwór Bolesława Leśmiana, a nie B. Prusa.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia