Polecane dla Ciebie

Wydziały i kierunki

Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwania
Grupa kierunku

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

Kierunki studiów - Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie: znaleziono ×

Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

INFORMACJE PRAKTYCZNE O UCZELNI

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma takiej granicy. Nasza najstarsza Studentka na studiach stacjonarnych była w grupie 60+

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

1. Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na studia I stopnia.
2. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, oraz jego kserokopia.
3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.
4. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35×45 mm.
5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy przynieść tylko osobiście i dostarczyć je do  Biura rekrutacji Uczelni.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty należy składać tylko osobiście w siedzibie Uczelni. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Wymóg poświadczenia dokumentów przez notariusza jest wymagany w przypadku podpisania umowy przez inną osobę niż kandydat. 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty nie mogą być złożone przez osobę upoważnioną. Jedynym wyjątkiem jest notarialne poświadczenie o możliwości zawarcia umowy o naukę przez osobę upoważnioną. 

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

W naszej Uczelni nie mamy listy rezerwowej kandydatów. Wszystkich kandydatów staramy się przyjąć na studia a jedynym wyjątkiem nie przyjęcia na studia po spełnieniu wszystkich wymogów rekrutacyjnych jest zbyt duże zainteresowanie kierunkiem i ograniczona możliwość dostępności sal wykładowych w budynku. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Nie należy wpisywać wyniku matur. Wyniki matury analizuje pracownik Biura karier. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę część pisemną i ustną.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Do każdego wyróżnienia podchodzimy indywidualnie pomagając wykorzystać zdobyte osiągi podczas procesu rekrutacji na studia. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informację o przyjęciu na listę studentów kandydat otrzymuje podczas wizyty w Biurze rekrutacji po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz podpisaniu niezbędnych umów, regulaminów.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Tak. O dostaniu się na dany kierunek decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Tak.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak. Po pełnej rekrutacji online i wpłacie opłaty rekrutacyjnej kandydat oczekuje na otrzymanie decyzji pozytywnej po dostarczeniu oryginału dokumentów do Biura rekrutacji.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę można wnieść w kasie uczelni (gotówką) lub przelewem na konto. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

"Opłata rekrutacyjna, studia stacjonarne/niestacjonarne, I/II stopnia." Imię i nazwisko należy podać w przypadku robienia przelewu z cudzego konta.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

W dniu rekrutacji w kasie lub dostarczyć potwierdzenie podczas składania dokumentów. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Kandydat może otrzymać decyzje negatywną co w konsekwencji nie upoważni go do wpisania na listę studentów.
Opłatę będzie można dokonać ponownie i odwiesić status na kandydata.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może zrobić np. mama - proszę jednak pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu za kogo jest dokonywana opłata. 

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Brak wymaganych przedmiotów nie dyskwalifikuje kandydata z ubiegania się o wpis na listę studentów jednakże  konieczne będzie sprawdzenie przez Uczelnię wymaganej wiedzy  kandydata z brakujących wyników. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Podczas rekrutacji kandydat może się obiegać o przyjęcie na 3 dowolne kierunki studiów.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Aby przenieść się z innej Uczelni do LSW należy napisać podanie z prośbą o przyjęcie na wyższy semestr wraz z załączoną kartą przebiegu studiów potwierdzającą osiągnięty postęp w nauce (oceny i ECTS)

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie należy tylko i wyłącznie zamieścić podczas aplikacji online ! Zdjęcie jest wymagane do wydania legitymacji studenckiej ELS zintegrowanej z ZTM Warszawa. Brak zamieszczenia zdjęcia skutkuje brakiem możliwość zapisu na listę studentów i zakończenie rekrutacji online. 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • O Uczelni

  • Kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2021

  • Archiwum

Kierunki studiów

Archiwum

Opinie (3)

Tomek Ocena odpowiedz

Studiuję Rusycystykę bo od wielu lat interesuję się Rosją i niemal wszystkim co się z nią wiąże. Interesuję się historią, kulturą, sztuką. Wybrałem naukę w Lingwistycznej Szkole Wyższej bo spodobała mi się tutejsza atmosfera oraz fakt, że dyplom tej uczelni coś znaczy, co zwiększa moje szanse na rynku pracy

Konrad Ocena odpowiedz

Studiuję Germanistykę z kilku powodów: aby poznać język i kulturę, zrozumieć historię, móc lepiej zagłębić się w obyczaje i mentalność. Poza tym, w dalekich planach mam wyprawę po wszystkich stadionach niemieckiej Bundesligi, zatem wypadałoby wiedzieć jak najwięcej. Dlatego właśnie studiuję w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie- aby wiedzieć jak najwięcej

KArolina Ocena odpowiedz

Językiem angielskim zainteresowałam się słuchając muzyki. Z wiekiem zaczęło mnie interesować o czym śpiewa mój ulubiony zespół. Wybrałam Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie przede wszystkim ze względu na możliwość zdobycia certyfikatów. Będąc na studiach należy powoli myśleć o przyszłej pracy, dlatego przymierzam się do egzaminu na tzw. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy ? a taką możliwość daje mi właśnie moja uczelnia