Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) - przeliczniki punktów na studia (kalkulator maturalny)

Matura - poziom podstawowy

język polski

matematyka

 

Matura - poziom rozszerzony

 

Osoby posiadające tytuł technika

Przelicz punkty i sprawdź, czy się dostanieszKalkulator maturalny spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń w procesie rekrutacji na studia. Otouczelnie.pl nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora.

SGH. Jak liczyć punkty na studia

Rekrutacja na studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie to prawdopodobnie najważniejsza rozgrywka dla osób, które marzą o wykonywaniu interesujących zawodów, związanych z przedsiębiorczością, ekonomią i finansami.

Okres naboru to czas pełen nadziei oraz niepewności, kiedy kandydaci zadają liczne pytania, w tym jedno fundamentalne: czy dostanę się na wymarzone studia? Co można zrobić, aby sprawdzić swoje szanse? Dobrze wiemy, że najczęściej wybieranym źródłem wiedzy jest Internet, a osoby zainteresowane nauką wypełniają wyszukiwarki różnymi frazami, szukając odpowiedzi na swoje pytania.

Z racji tego, że SGH należy do grona najchętniej wybieranych uczelni, do najczęściej wpisywanych haseł należą między innymi: SGH przedmioty maturalne czy SGH przelicznik punktów. Owszem, można spędzić sporo czasu na zbieraniu informacji o poszczególnych elementach rekrutacji, ale lepiej zdobyć je wygodnie i w jednym miejscu.

Rekrutacja na studia w tak popularnej uczelni, jaką jest stołeczna SGH wydaje się procesem skomplikowanym i trudnym do przebrnięcia. Oczywiście, kandydaci muszą włożyć wysiłek i wykonać kilka kroków do osiągnięcia upragnionego celu, ale nie oznacza to, że postępowanie kwalifikacyjne jest czymś karkołomnym.

Ubieganie się o przyjęcie na studia to czas przepełniony emocjami, ale warto, aby nie zwyciężyły nad chłodnym rozumowaniem i skrupulatnością. Jak już wspomnieliśmy, kandydaci na studia mają wiele pytań, ale co najważniejsze – na każde jest dokładna odpowiedź.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne na studia

Zanim przejdziemy do punktów i obliczeń warto zatrzymać się przy zagadnieniu zasad studiowania oraz rekrutacyjnych podstaw. Otóż, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obowiązuje reguła, według której wybór kierunku na studiach w języku polskim następuje z końcem drugiego semestru studiów, ponieważ pierwszy rok jest ogólnoekonomiczny (bez przypisanego kierunku). W przypadku studiów stacjonarnych w języku angielskim wybór kierunku studiów następuje na etapie rekrutacji.

Kandydaci na studia dobrze wiedzą, że przepustką do przyjęcia są przede wszystkim przedmioty maturalne. Co oczywiste, w SGH również taka zasada obowiązuje. Jednak każdy kandydat na studia stacjonarne w języku polskim zostaje zaproszony do udziału w teście wiedzy o przedsiębiorczości.

Test nie jest obowiązkowy i nieobecność nie dyskwalifikuje w rekrutacji, ale pozwala uzyskać dodatkowe cenne punkty. A jakie zagadnienia obejmuje? Między innymi: psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości, zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie czy zachowania przedsiębiorcze na rzecz otoczenia.

W procesie rekrutacji na studia w SGH obowiązują trzy zasady:

 • podstawą przyjęcia na studia stacjonarne w języku polskim są wyniki na świadectwie dojrzałości i wynik testu z wiedzy o przedsiębiorczości - maksymalnie 433 punktów,

 • podstawą przyjęcia na studia niestacjonarne w języku polskim są wyniki na świadectwie dojrzałości - maksymalnie 333 punktów,

 • w przypadku studiów stacjonarnych w języku angielskim o przyjęciu decyduje pomyślna weryfikacja dokumentów, a w przypadku większej liczby kandydatów, kolejność zgłoszeń, ustalona według momentu wyboru w ISR poziomu studiów (dołączenia do rekrutacji na studia I stopnia w ISR).

W ramach postępowania kwalifikacyjnego można zgłosić wyniki z maksymalnie czterech przedmiotów w czterech kategoriach:

Kategoria I: matematyka albo fizyka;

Kategoria II: fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia;

Kategoria III: język obcy- angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, albo włoski;

Kategoria IV: inny język obcy- angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski.

 

Jaki jest wzór liczenia punktów

Punkty przeliczane są według schematu 1% = 1 pkt kwalifikacyjny, przy czym wynik z języka obcego II dzielony jest przez 3. Jeśli zdawaliśmy przedmiot z grupy I lub II na poziomie klas dwujęzycznych otrzymamy dodatkowe punkty za ten poziom według schematu 1% = 1/3 pkt kwalifikacyjnego.

Jeśli zdawaliśmy język obcy na poziomie klas dwujęzycznych, możemy zgłosić ten poziom jako podstawę do obliczania wyniku i skorzystać z korzystniejszych przeliczników: 1% = 4/3 pkt dla języka obcego I (ale nie więcej niż 100 pkt) oraz 1% = 4/9 pkt dla języka obcego II (ale nie więcej niż 33 i 1/3 pkt).

 

Progi punktowe

Próg punktowy na studia w języku polskim nie jest z góry ustalony i zależy od wyników kandydatów. W ubiegłorocznej rekrutacji, ostateczny próg na studia stacjonarne w języku polskim wyniósł 319 punktów w ramach limitu przyjęć dla Polaków oraz 321 punktów na zasadach dla cudzoziemców.

 

Limity miejsc

Wspomnieliśmy o tym, że w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obowiązuje zasada według której, wybór kierunku na studiach w języku polskim następuje z końcem drugiego semestru studiów. Warto o tym pamiętać, ponieważ wpływa to na zagadnienie limitu miejsc. A przedstawiają się one następująco:

 • studia stacjonarne​​ w języku polskim (kierunek ogólny) – 950 miejsc,
 • studia niestacjonarne​​ popołudniowe w języku polskim – 250 miejsc,
 • studia niestacjonarne​​ sobotnio-niedzielne w języku polskim – 380 miejsc,
 • studia stacjonarne w języku angielskim:
 • Global Business, Finance and Governance – 70 miejsc,
 • International Economics – 25 miejsc,
 • Management – 35 miejsc.
 • Quantitative Methods in Economics and Information Systems – 30 miejsc.

Uwaga! Powyższe liczby dotyczą wyłącznie obywateli naszego kraju (2024/2025). Dla cudzoziemców przedstawiają się one inaczej.

sprawdź SGH limity miejsc

 

Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy to wydarzenia, w których warto brać udział, bowiem nagrodą mogą być nie tylko dyplomy czy nagrody rzeczowe, ale również znaczne ulgi i ułatwienia w procesie rekrutacji na studia. Ponadto Szkoła Główna Handlowa w Warszawie honoruje także osiągnięcia sportowe, a zatem jeśli możemy pochwalić się uczestnictwem w jakichś zawodach, zdecydowanie warto to zrobić.

Jakie olimpiady i konkursy mają znaczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym? Między innymi: Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej oraz olimpiady przedmiotowe, na przykład: Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Geograficzna, Ogólnopolska Olimpiada Historyczna czy Olimpiada Matematyczna. A jakie osiągnięcia sportowe ułatwiają drogę po indeks? Między innymi: uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, uczestnictwo w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub igrzyskach europejskich w kategorii juniora lub starszej, uczestnictwo w rozgrywkach najwyższej klasy w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat czy zdobycie medalu mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach.

 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia gwarantuje miejsce na liście przyjętych na studia

Rekrutacja na studia w warszawskiej SGH zaczyna się od rejestracji w specjalnym systemie internetowym. W serwisie tym kandydaci otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia. Czy na tym kończy się postępowanie kwalifikacyjne i możemy już tylko czekać na rozpoczęcie zajęć? Otóż, nie. Musimy jeszcze dopełnić formalności. Postawić kropkę nad „i”. Naszym ostatnim – bardzo ważnym – zadaniem jest złożenie odpowiednich dokumentów.

Dlaczego należy podkreślać wagę tego etapu kwalifikacji? Ponieważ niedostarczenie dokumentów wiąże się z wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. W zestawie dokumentów powinny znaleźć się między innymi: formularz rekrutacyjny, oryginał świadectwa dojrzałości, potwierdzenie znajomości języka angielskiego jako wykładowego (jeżeli zostaliśmy zakwalifikowani na studia w języku angielskim), czy też dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub sportowe.