• INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia. W ramach kierunku Instrumentalistyka na Wydziale Fortepianu, Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w następujących specjalnościach
  – fortepian, klawesyn, organy oraz instrumenty dawne: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gra na instrumencie
  • Instrumenty historyczne
  • Organy- muzyka kościelna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gra na instrumencie
  • Instrumenty historyczne
  • Organy- muzyka kościelna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Gra na instrumencie
  • Instrumenty historyczne
  • Organy- muzyka kościelna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Gra na instrumencie
  • Instrumenty historyczne
  • Organy- muzyka kościelna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka brany jest pod uwagę przesłany plik audio-video.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka brany jest pod uwagę przesłany plik audio-video.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: