• INSTRUMENTALISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister
  Studia w Katowicach - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - kierunek studiów instrumentalistyka
  Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia.
  W ramach kierunku Instrumentalistyka na Wydziale Fortepianu, Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w następujących specjalnościach – fortepian, klawesyn, organy oraz instrumenty dawne: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gra na instrumencie
  • Instrumenty historyczne
  • Organy- muzyka kościelna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gra na instrumencie
  • Instrumenty historyczne
  • Organy- muzyka kościelna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Gra na instrumencie
  • Instrumenty historyczne
  • Organy- muzyka kościelna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Gra na instrumencie
  • Instrumenty historyczne
  • Organy- muzyka kościelna

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji są wyniki z egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji są wyniki z egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: