ul. Andrzeja 1

05 – 800 Pruszków

e–mail: wskfit@wskfit.pl

Tel:(22) 759 – 55 – 36, (22) 759 – 93 – 20

ul. Andrzeja 1

05 – 800 Pruszków

e–mail: wskfit@wskfit.pl

Tel:(22) 759 – 55 – 36, (22) 759 – 93 – 20

 • BIOLOGIA W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół. Plan nauczania obejmuje m.in.: anatomię i fizjologię, biologię komórki, biotechnologię, biologię ewolucyjną, dydaktykę biologii, ekologię ogólną, fizjologię roślin, genetykę ogólną, podstawy zoologii – bezkręgowce, różnorodność biologiczną – organowce, różnorodność biologiczną – podstawy algologii i mikologii, oraz praktyka w wymiarze 90 godzin.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierujemy do osób z wyższym wykształceniem. W trakcie trwania trzysemestralnych studiów słuchacze uczą się czym jest doradztwo zawodowe, zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie jego praktycznej realizacji, kształtują umiejętności pracy indywidualnej i z grupą, doskonalą sztukę kształtowania właściwych relacji społecznych.

  Studia przygotowują do pracy:

  • doradcy zawodowego dla młodzieży szkolnej,
  • doradcy zawodowego dla osób poszukujących pracy,
  • doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników,
  • doradcy personalnego w biznesie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiają zdobycie kwalifikacji podyplomowych.  Słuchaczami mogą być  absolwenci wyższych uczelni. 

  Głównym celem programu studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne dla uświadamiania im zagrożeń występujących we współczesnym świecie i na ich bazie wykształcenie  odpowiednich  nawyków do podejmowania działań o charakterze prewencyjnym, pozwalających unikać lub niwelować zagrożenia mające zasięg zarówno jednostkowy, jak i globalny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GEOGRAFIA W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe dedykowane nauczycielom zaopatrują uczestników w niezbędną wiedzę, mają charakter kwalifikacyjny i stanowią podstawę do nauczania geografii jako kolejnego przedmiotu we wszystkich typach szkół. Plan nauczania obejmuje m.in. przedmioty: geologia, geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia regionalna, geografia kultur, krajoznawstwo, topografia, metodyka geografii oraz 90 godzin praktyk.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne jak również nauczyciele innych przedmiotów. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć GKK na każdym etapie edukacyjnym, umożliwiają zdobycie podstawowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Rodzaj studiów – kierunkowe. Szkolenie zakończone jest pracą dyplomową. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INFORMATYKA W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, umożliwia zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z obszarami współczesnej informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych.

  Słuchacze posiądą odpowiednie umiejętności niezbędne do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i średnich a także nauczą się efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze studiów podyplomowych przygotowywani są w trakcie ich trwania do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie w szkołach. Program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania tego przedmiotu.

  Studia realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze 400 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do nauczycieli oraz osób zainteresowanych uzyskaniem metodycznej i merytorycznej wiedzy z zakresu podstaw antropologii małżeństwa i rodziny, poradnictwa rodzinnego, psychologii rodziny, metodyki i dydaktyki wychowania prorodzinnego.

  Zdobyta wiedza przez słuchaczy ma przyczynić się do zwiększenia efektywnego sposobu kształcenia i prowadzenia pracy wychowawczej. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych. Absolwenci studiów Wychowanie do życia w rodzinie uzyskają przygotowanie do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie,

  Studia realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze 400 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, część zajęci odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne jak również nauczyciele innych przedmiotów. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym, umożliwiają zdobycie podstawowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć ruchowych. Rodzaj studiów – kierunkowe. Szkolenie zakończone jest pracą dyplomową. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone w trybie on - line.

  Studia kierujemy do nauczycieli szkół i przedszkoli chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Absolwent zdobywa uprawnienia w zakresie nauczania wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym. W trakcie studiów poruszane są zagadnienia z dziedziny anatomii i antropologii, fizjologii, biomechaniki, pedagogiki sportu, psychologii sportu, socjologii, teorii sportu, zabaw i gier ruchowych, metodyki wychowania fizycznego, sportów indywidualnych i zespołowych, emisji głosu, żywienia i odnowy biologicznej i wielu innych.

  Wszystko po to, by nauczyciel był w stanie kompetentnie oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia potrzeb swoich podopiecznych w zakresie rozwoju psychokinetycznego, i by przygotować ich do dalszej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną po zakończeniu edukacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dedykowane nauczycielom szkół i przedszkoli. W związku ze zmianami na rynku usług edukacyjnych, wzrasta potrzeba unowocześnienia stylu i sposobów zarządzania szkołą. Celem studiów jest zaopatrzenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową.

  Program kształtuje i rozwija kompetencje umożliwiające skuteczną pracę na stanowisku dyrektora lub jego zastępcy. Studia przekazują wiedzę z zakresu poszczególnych obszarów zarządzania szkołą oraz zasobami ludzkimi. Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiadomościami i umiejętnościami z zakresu kierowania placówką i personelem. Potrafi sprawnie organizować pracę w placówce oświatowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)