ul. Andrzeja 1

05 – 800 Pruszków

e–mail: wskfit@wskfit.pl

Tel:(22) 759 – 55 – 36, (22) 759 – 93 – 20

ul. Andrzeja 1

05 – 800 Pruszków

e–mail: wskfit@wskfit.pl

Tel:(22) 759 – 55 – 36, (22) 759 – 93 – 20

 • INSTRUKTOR JAZDY KONNEJ

  Rekrutacja

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INSTRUKTOR KOLARSTWA

  Rekrutacja

  Kurs instruktorski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu instruktora kolarstwa uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

  UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA KURSU NA STOPIEŃ ,,INSTRUKTOR KOLARSTWA” PZKOL

  1. Może samodzielnie prowadzenie grup treningowych w klubach sportowych.
  2. Może samodzielne prowadzić szkółkę kolarską.
  3. Może samodzielnie prowadzić zajęcia treningowe w Kadrach Wojewódzkich ,,Młodzików” i ,,Juniorów młodszych” pod nadzorem trenera koordynatora.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INSTRUKTOR PŁYWANIA

  Rekrutacja

  Kurs instruktorski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje legitymację instruktorasportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu instruktora pływania uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

  Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE. Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, są one honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

  Kurs instruktora pływania przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). 

  Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INSTRUKTOR PODNOSZENIA CIĘŻARÓW

  Rekrutacja

  Kurs instruktorski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje legitymację instruktorasportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu instruktora podnoszenia ciężarów uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

  Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE. Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, są one honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

  Kurs instruktora podnoszenia ciężarów przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji. Prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INSTRUKTOR TAŃCA DZIECIĘCEGO

  Rekrutacja

  Instruktor rekreacji ruchowej: Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537). Ten akt prawny uwzględnia pod numerem kodu 3423 grupę zawodów: instruktorzy  rekreacji ruchowej. W grupie tej mieszczą się, między innymi, takie zawody jak: instruktor fitness (kod 342301), instruktor sportów siłowych (342307), instruktor odnowy biologicznej (342304), instruktor rekreacji ruchowej (342305).

  WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INSTRUKTOR TAŃCA SPORTOWEGO

  Rekrutacja

  Kurs instruktorski zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym, po zdanym egzaminie kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu instruktora tańca sportowego uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacje wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, jest ona honorowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

  Kurs instruktora tańca przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

  Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS TRENERA I KLASY KOLARSTWA

  Rekrutacja

  Kurs trenera I klasy zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje dyplom trenera I klasy w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu trenera kolarstwa uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS TRENERA II KLASY KOLARSTWA

  Rekrutacja

  Kurs trenera II klasy zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje dyplom trenera II klasy w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu trenera kolarstwa uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS TRENERA KLASY MISTRZOWSKIEJ KOLARSTWA

  Rekrutacja

  Kurs trenera klasy mistrzowskiej zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje dyplom trenera klasy mistrzowskiej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu trenera kolarstwa uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS TRENERA PŁYWANIA

  Rekrutacja

  Kurs trenerski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje dyplom trenera sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu trenera pływania uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu. Wszystkie dyplomy wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, są one honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyplom trenera sportu jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze trenera!

  Kurs trenera pływania przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

   Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRENER I KLASY JEŹDZIECTWA

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRENER I KLASY PODNOSZENIA CIĘŻARÓW

  Rekrutacja

  Kurs trenerski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje dyplom trenera sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu trenera podnoszenia ciężarów uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu. Wszystkie dyplomy wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, są one honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyplom trenera sportu jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze trenera!

  Kurs trenera podnoszenia ciężarów przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

   Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRENER PODNOSZENIA CIĘŻARÓW

  Rekrutacja

  Kurs trenerski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje dyplom trenera sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu trenera podnoszenia ciężarów uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu. Wszystkie dyplomy wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, są one honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyplom trenera sportu jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze trenera!

  Kurs trenera podnoszenia ciężarów przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). 

  Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)