tel.: (42) 254 75 30

ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

email: gim@asp.lodz.pl

 

tel.: (42) 254 75 30

ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

email: gim@asp.lodz.pl

 

 • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Grafika
  Celem studiów jest stworzenie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych na poziomie magisterskim w jednej z trzech specjalności:  projektowanie graficzne, grafika warsztatowa lub multimedia.
  Projektowanie graficzne - w programie studiów znajdują się ćwiczenia i wykłady z przedmiotów kierunkowych: od podstaw projektowania graficznego, typografii do pracowni dyplomujących: projektowanie grafiki wydawniczej, projektowanie opakowań, projektowanie informacji wizualnej, projektowanie plakatu, projektowanie grafiki multimedialnej. Ważnym uzupełnieniem wiedzy z teorii są wybrane zagadnienia historii grafiki projektowej.
  Grafika warsztatowa - interesujące programy w pracowniach: od podstaw grafiki warsztatowej do dyplomujących (litografia, techniki druku cyfrowego, sitodruk, druk wklęsły, wypukły i książka artystyczna) umożliwiają zdobycie umiejętności manualnych i warsztatowych do przyszłej, samodzielnej działalności artystycznej. Zapewniają pełne wykształcenie od technik klasycznych do technik druku cyfrowego.
  Program studiów uzupełnia teoria z historii grafiki artystycznej.
  Multimedia - studenci poza przygotowaniem teoretycznym (historia nowych mediów) zyskują umiejętność obsługi najlepszych i profesjonalnych narzędzi informatycznych z dziedziny multimediów, organizacji i produkcji przedsięwzięć multimedialnych, rysunku elektronicznego. Absolwenci będą posiadali praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystania specyfiki funkcjonowania i możliwości łączenia mediów tradycyjnych i cyfrowych, działania w środowisku komputerowych aplikacji multimedialnych, produkcji wideo/DVD oraz mediów mobilnych.
  Na pierwszym i drugim roku studiów ważną rolę odgrywają obowiązkowe programy z przedmiotów ogólnoplastycznych: podstaw kompozycji, malarstwa, rysunku i rzeźby. W dalszych latach studiów są one kontynuowane na zasadach fakultatywnych – student wybiera sam dwie pracownie z „koszyka pracowni ogólnoplastycznego” (malarstwo, rysunek, rzeźba, obraz cyfrowy lub pracownię grafiki warsztatowej). W czasie pięcioletniego okresu studiów uzupełnieniem wiedzy z teorii są: aktualia sztuki,historia sztuki, estetyka, filozofia, zagadnienia sztuki współczesnej, marketing, wybrane zagadnienia prawa autorskiego. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  Proces rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika podzielony jest na dwa etapy:
  • etap I: przegląd prac kandydata 
  • etap II: egzamin praktyczny z:
   • podstawy kompozycji
   • rysunku
   • malarstwa
   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest przegląd prac kandydata.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: