ul. Franciszkańska 76/78, 91-838 Łódź

e-mail: sw@asp.lodz.pl

 

ul. Franciszkańska 76/78, 91-838 Łódź

e-mail: sw@asp.lodz.pl

 

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pozwalają uzyskać wszechstronne wykształcenie artystyczne obejmujące malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę artystyczną, fotografię, multimedia, animację, a także szeroko rozumiane, komercyjne projektowanie graficzne oraz medialne techniki prezentacyjne. Zapewniają też zyskanie gruntownej wiedzy o historii sztuki, sztuce współczesnej i dynamicznie rozwijającej się kulturze wizualno-medialnej. W trakcie zajęć studenci poznają współczesne strategie promocji oraz marketingu kultury i sztuki, jak też różnorodne metody prowadzenia warsztatów edukacyjno-artystycznych. Uczą się twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach kompleksowych projektów artystycznych oraz komercyjnych projektów wizualnych.
  Wydział posiada rozbudowaną strukturę w pełni odzwierciedlającą wszechstronne możliwości kształcenia, różnorodną twórczość artystyczną i dorobek naukowy kadry. Katedra Rzeźby, Intermediów i Działań w Przestrzeni, oraz Zakład Fotografii, Filmu i Mediów Cyfrowych stanowią unikat w obrębie łódzkiej ASP. Zakład Teorii i Historii Sztuki jest istotnym, intelektualnym wzmocnieniem Wydziału. Jednostka posiada własną, doskonale wyposażoną bazę lokalową wraz z przyległym ogrodem i blisko usytuowanym akademikiem. Wydział Sztuk Wizualnych dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi oraz pracowniami komputerowymi dostosowanymi do zajęć z zakresu kompleksowego projektowania graficznego, animacji i projektowania stron internetowych. Pozwalają one na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji, takich jak fotografia cyfrowa oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy. Poszerzaniu oraz integrowaniu wiedzy i umiejętności praktycznych służą plenery malarskie, rzeźbiarskie i fotograficzne, projekty tematyczne i wystawy, realizowane w kraju oraz za granicą. Wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie zdobyte na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zapewnia absolwentom doskonałe przygotowanie do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy i własnej działalności artystycznej.
  Perspektywy zatrudnienia absolwentów:
  • artysta plastyk posługujący się współczesnym, interdyscyplinarnym językiem wizualnym;
  • artysta plastyk współpracujący z sektorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym (animator filmowy, rekwizytor, kostiumograf, asystent scenografa, oświetleniowca) – specjalność techniki teatralne, filmowe i telewizyjne;
  • twórca w zakresie animacji lalkowej, płaskiej i przestrzennej posługujący się biegle zaawansowanymi technologicznie programami cyfrowymi, projektant grafiki multimedialnej, swobodnie poruszający się we współczesnym rynku;
  • reklamy, grafik dynamicznego obrazu telewizyjnego – specjalność animacja na studiach stacjonarnych oraz sztuka i technologia animacji na studiach niestacjonarnych;
  • animator kultury aktywnie wspierający aktywność społeczną, profesjonalnie współpracujący na wielu płaszczyznach z instytucjami sektora publicznego (samorządowego np. domy kultury), pozarządowego (fundacje i stowarzyszenia) i prywatnego (firmy);
  • pracownik instytucji upowszechniania kultury i sztuki zajmujący się tworzeniem, planowaniem i realizacją koncepcji programowych w działach edukacji;
  • specjalista do spraw promocji i strategii reklamowych;
  • kurator zajmujący się konstruowaniem koncepcji programowych wystaw, projektów artystycznych w galeriach i muzeach;
  • krytyk sztuki analizujący, interpretujący zjawiska współczesnej kultury i sztuki;
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem.
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem.
   
   

 • FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA Stopień: II REKRUTACJA

  Fotografia i Multimedia to kierunek artystyczny kształcący w zakresie fotografii oraz dyscyplin pokrewnych z uwzględnieniem specjalistycznego kształcenia teoretycznego.
  Absolwent kierunku jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności zawodowej oraz profesjonalnej aktywności artystycznej, a także podjęcia pracy w sektorze kultury w charakterze kuratora i animatora działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Absolwent studiów zdolny jest realizować własne projekty zawodowe oraz artystyczne korzystając z umiejętności warsztatowych, technologicznych i technicznych w obszarze fotografii i multimediów.

  Fotografia to coś więcej niż obraz i więcej niż technika. W ASP spotykają się studenci i pedagodzy, aby pracować nad wizualnymi komunikatami, które opowiadają różne historie i powstają w profesjonalnych warunkach. Możesz użyć fotografii, wideo i animacji do wyrażenia siebie.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fotografia i multimedia jest przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem.
   
   

Opinie (0)