• SOCJOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Socjologia będą doskonałym wyborem dla osób, których cechuje otwartość na nowe doświadczenia, ciekawość świata oraz chęci poszerzania swojej wiedzy w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występujących w społeczeństwie. Program kształcenia skupia się na zapoznaniu studentów z problematyką ryzyka społecznego oraz różnego rodzaju procesach zachodzących w społeczeństwie. 

   

  Dlaczego warto?

  • Bogaty program kształcenia przygotowuje do pracy w różnych instytucjach społecznych – w administracji, poradnictwie, polityce, opiece społecznej, mediach, biznesie, analityce rynkowej itp.
  • Specjalność socjokryminologia zapewnia przygotowanie do pracy w organach porządku publicznego, placówkach wychowawczych i opiekuńczych, diagnostycznych i terapeutycznych
  • Nauka praktycznych umiejętności, opartych na fundamentach solidnie i nowocześnie wykładanej wiedzy o motywach działań ludzi, architekturze społecznych struktur, procesach zachodzących we współczesnych społeczeństwach oraz o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wpływu społecznego.
  • System tutoringu, czyli zindywidualizowanej opieki wybranego wykładowcy nad studentem. Tutor pomaga podopiecznemu w wyborze jego ścieżki edukacyjnej oraz w osiągnięciu specjalizacji

  Co po studiach?

  Studia przygotowują do pracy w organach ochrony porządku publicznego (policja, straż miejska, straż graniczna, służba więzienna, zakłady poprawcze, kuratorzy sądowi), placówkach wychowawczych i opiekuńczych (pogotowie opiekuńcze, domy dziecka), diagnostycznych i terapeutycznych (ośrodki pomocy rodzinie, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla bezdomnych oraz osób z zaburzeniami zachowania i z uzależnieniami), a także w innych sektorach pozarządowych (mediatorzy, dziennikarze specjalizujący się w problematyce kryminalnej i dewiacjach społecznych).

  Absolwenci socjologii/socjokryminologii znajdują również zatrudnienie w:

  • organach administracji publicznej
  • organizacjach pozarządowych
  • placówkach doradztwa zawodowego
  • działach personalnych przedsiębiorstw
  • agencjach badania rynku
  • ośrodkach badania opinii publicznej
  • firmach konsultingowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

 • SOCJOLOGIA - STUDIA ON-LINE Stopień: I REKRUTACJA

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: