ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Turystyka i rekreacja to kierunek dla osób, które są otwarte na nowe doświadczenia i nie chcą ograniczać swojego rozwoju zawodowego. Absolwenci mogą podjąć pracę w szeroko rozumianej branży turystycznej, ale również w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja obejmuje zajęcia koncentrujące się na poznaniu przez studentów obowiązującego prawa, zagadnień związanych z marketingiem oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Podejmując naukę na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zyskasz także niezbędne kompetencje umożliwiające organizowanie różnego rodzaju eventów i wyjazdów.

  dowiedz się więcej

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: