Politechnika Lubelska - kierunki studiów

Politechnika Lubelska - kierunki studiów

Politechnika Lubelska - kierunki studiów

Politechnika Lubelska - kierunki studiów

Politechnika Lubelska to uczelnia wyższa  powołana w 1953 roku, z czasem stała się pełnowartościową szkołą techniczną, która od początku istnienia kształci wykwalifikowaną kadrę inżynierską.  Podstawowym zadaniem Politechniki Lubelskiej jest edukowanie młodzieży studenckiej na umiejętnych specjalistów z zakresu nauk mechanicznych, technicznych, informatycznych oraz przyrodniczych. Uczelnia prowadzi liczne badania naukowe w szczególności dla potrzeb regionu lubelskiego, które dotyczą ochrony środowiska oraz oszczędności energii. Lubelska szkoła wyższa prowadzi intensywny rozwój studentów na dziewiętnastu kierunkach studiów, rozmieszczonych na sześciu wydziałach. 

Wydział Budownictwa i Architekturty

Wydział Mechaniczny

Wydział Podstaw Technik

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Zarządzania

Komentarze (0)