Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Politechnika Lubelska ×

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin

Kontakt do komisji wydziałowych:

https://pollub.pl/rekrutacja/kandydaci/kontakt-do-wydzialowych-komisji-rekrutacyjnych

 

Kierunki studiów - Politechnika Lubelska: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Politechnika Lubelska: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Politechnika Lubelska: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje granica wieku.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.pollub.pl zakładka Kandydaci->Studia I stopnia -> Wymagane dokumenty.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
Informacje o Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.pollub.pl zakładka Kandydaci->Studia I stopnia -> Kontakt.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie, mogą być dostarczone przez osobę upoważnioną.  Upoważnienie MUSI być podpisane przez kandydata w obecności członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub podpis MUSI być poświadczony przez notariusza albo urząd gminy bądź miasta albo dyrektora szkoły (pieczęć instytucji oraz pieczęć imienna i podpis osoby potwierdzającej).

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

W przypadku dostarczenia dokumentów przez kandydata, nie muszą one być poświadczone notarialnie. W przypadku dostarczenia dokumentów przez osobę upoważnioną, upoważnienie MUSI być podpisane przez kandydata w obecności członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub podpis MUSI być poświadczony przez notariusza albo urząd gminy bądź miasta albo dyrektora szkoły (pieczęć instytucji oraz pieczęć imienna i podpis osoby potwierdzającej).

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, ale tylko wtedy jeżeli kandydat wcześniej osoby te upoważnił. Upoważnienie MUSI być podpisane przez kandydata w obecności członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub podpis MUSI być poświadczony przez notariusza albo urząd gminy bądź miasta albo dyrektora szkoły (pieczęć instytucji oraz pieczęć imienna i podpis osoby potwierdzającej).

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Pełną wymaganą dokumentację na pierwszy rok studiów kandydat składa we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej dopiero po zakwalifikowaniu go do przyjęcia na studia. Informacja o kwalifikacji będzie dostępna na indywidualnym koncie kandydata.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Wyniki matur należy wpisać do systemu w trakcie Elektronicznej Rejestracji Kandydata. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej z pominięciem zasad postępowania rekrutacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich oraz laureaci konkursów organizowanych przez Politechnikę Lubelską. Na kierunek studiów architektura warunkiem koniecznym zakwalifikowania jest zdanie egzaminu z rysunku.

Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Uchwale nr 25/2015/V z dn. 28 maja 2015 dostępnej na stronie internetowej www.pollub.pl zakładka Kandydaci->Studia I stopnia -> Zasady rekrutacji.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe są różne w każdym roku, gdyż zależą od wyników matur kandydatów, a także w różnych latach obowiązują różne sposoby wyliczania punktów.

Planowana liczba miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2018-2019 określana jest Uchwałą nr 25/2018/III z dn. 19 kwietnia 2018 r. dostępnej na stronie internetowej www.pollub.pl zakładka Kandydaci->Studia I stopnia -> Zasady rekrutacji.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacje o wynikach Kandydat może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w systemie ERK, dostępnego na stronie internetowej www.pollub.pl zakładka Kandydaci->Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci umieszczani są na liście rankingowej w kolejności uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych LPR (od najwyższej do najniższej), która określa kolejność przyjmowania na studia.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w określonym miejscu i terminie. Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się za pośrednictwem przelewu. Nr konta generuje się automatycznie w trakcie rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydata (ERK)

Co wpisać w tytule przelewu?+

 Nr konta i tytuł przelewu generuje się automatycznie w trakcie rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydata (ERK)

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

 Opłatę rekrutacyjną kandydat – obywatel polski wnosi na indywidualne konto wygenerowane podczas procesu elektronicznej rejestracji na studia (ERK), w terminie umożliwiającym uznanie na rachunku Uczelni, najpóźniej w dwa dni po zakończeniu elektronicznej rejestracji na studia.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Wniesienie opłaty jest traktowane jako potwierdzenie zgłoszenia kandydatury na studia. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni będą jedynie kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynęła na konto bankowe Politechniki Lubelskiej w wyznaczonym terminie.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Nie ma znaczenia kto zrobi przelew. Konto każdego uczestnika rekrutacji jest indywidualne. Co ważne - indywidualne ale oddzielnie dla każdego z kierunków na który się rekrutuje.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Wykaz przedmiotów wymaganych na poszczególne kierunki znajduje się na stronie 27 Informatora dla kandydatów na studia, dostępnego online na stronie internetowej www.pollub.pl zakładka Kandydaci->Informator na studia 2018/2019. Kandydaci wybierają z listy JEDEN przedmiot.
Na kierunek studiów Architektura wszystkich kandydatów obowiązuje bezwzględnie egzamin z rysunku (dwa rysunki ołówkiem: z natury i z wyobraźni)

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Kandydacie muszą zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i jednego z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, geografia, biologia, historia, wos (zgodnie z listą ze strony 27 Informatora dla kandydatów na studia).

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów. Wybór każdego dodatkowego kierunku lub formy studiów związany jest z wygenerowaniem dla kandydata innego numeru rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
Kandydaci rejestrują się na poszczególne kierunki studiów poprzez stronę systemu ERK. System umożliwia wygenerowanie: ankiety osobowej, druku przelewu opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia oraz skierowania na badania lekarskie.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Kandydat na studia dodaje zdjęcie w trakcie Elektronicznej Rejestracji Kandydata. Zdjęciem musi być w formacie 236x295 pix.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Zasady rekrutacji

  • Politechnika Lubelska - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Politechnika Lubelska - kierunki studiów

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (23)

lena Ocena odpowiedz

generalnie polecam. Dużo zajęć praktycznych i dużo fajnych ludzi

student Ocena odpowiedz

jak na pollub przystało bardzo wysoki poziom

leo Ocena odpowiedz

Plusy - ciekawe zajęcia, dużo wydarzeń akademickich,mili wykładowcy Minusy- ciągły wyścig szczurów, system oceniania, parking jest dość mały, za dużo teorii- w sumie nie jest się w stanie wszystkiego dobrze nauczyć, bo jest tyle materiału do nauki.

gość Ocena odpowiedz

Super atmosfera, fajne zajęcia, ciekawe wykłady, super wykładowcy. Jest trudno, ale nikt nie mówił ze będzie łatwo ;) jeśli kogoś interesują te klimaty to mogę polecić

maly Ocena odpowiedz

Poziom dość wysoki, zaliczenie czasem zależy od humoru profesora, logistyka łatwa do zdania, dużo osób wyrzucają rok po roku, ciężko skończyć studia bez kilku warunków, ale za to praca jest od razu po zdaniu studiów, lub nawet w trakcie.

KArolina Ocena odpowiedz

Politechnika Lubelska to uczelnia, której nie trzeba przedstawiać i każdy wie, że dyplom jej ukończenia znaczy bardzo dużo na rynku zatrudnienia

anonim Ocena odpowiedz

Bardzo ludzkie podejście do studentów.

sylwia z. Ocena odpowiedz

Gdyby nie podejście prof. XXX do studentów to byłoby idealnie.

student Ocena odpowiedz

Wszystkim miłośnikom mechaniki polecam studia na Pollubie. Wybór specjalności sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

paulina Ocena odpowiedz

Bardzo różnorodne kierunki. Można się rozwinąć. Jest sporo dobrych profesorow i doktorów

milena Ocena odpowiedz

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest czasami bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę...

radek w Ocena odpowiedz

Super uczelnia i wydzial. Polecam! Pozdrawiam profesora Tadeusza Janusza !

marta zarządzanie Ocena odpowiedz

Studiowanie Zarządzania to poznawanie różnych dyscyplin, dzięki którym my, przyszli absolwenci, możemy być o krok do przodu przed potencjalną konkurencją. Poznajemy zagadnienia i nabywamy takie umiejętności, które pozwolą nam bez niepotrzebnych nerwów zaistnieć na wymagającym rynku pracy

student mechaniki Ocena odpowiedz

Dlaczego studiuję Mechanikę i budowę maszyn? Bo wiem, że po ukończeniu nauki nie będę miał problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Wiem, że moje wykształcenie coś znaczy i jest potrzebne na rynku pracy. Poza tym, Politechnika Lubelska to odpowiednie miejsce do zdobycia dobrego wykształcenia technicznego

wiktor Ocena odpowiedz

Studiuję na Politechnice Lubelskiej bo słyszałem o niej wyłącznie pozytywne opinie, a mnie bardziej zależy na opiniach ludzi, niż kolorowych hasłach z ulotek i katalogów. Nie zawiodłem. Politechnika Lubelska to świetna uczelnia, w której priorytetem jest nauczanie praktyczne, potrzebne do osiągnięcia zawodowego sukcesu

student architektury Ocena odpowiedz

Studiowanie Architektury w Lublinie to bardzo fajna przygoda, gdyż uczyć się można już poprzez zwiedzanie miasta, chodzenie ulicami? No, a jeśli zapragnęło się studiować właśnie Architekturę, no to nie ma innej możliwości jak startować na Politechnikę Lubelską

absolwent Ocena odpowiedz

najlepszy wybór jaki mogłem dokonać!

Mati Ocena odpowiedz

Wybór tej uczelni był świetnym wyborem ;)

Kasia Ocena odpowiedz

super wykładowcy

Filip Ocena odpowiedz

studia na tej uczelni umożliwiły mi znalezienie dobrej pracy, polecam każdemu znajomemu studia tutaj

Igor Ocena odpowiedz

Polecam każdemu kto w przyszłości chce zostać inżynierem

Bartek Ocena odpowiedz

Pełen profesjonalizm i wykwalifikowana kadra! Polecam

Łukasz Ocena odpowiedz

Najlepsza uczelnia w Polsce!