Ratownictwo medyczne studia w Trójmieście
Ratownictwo medyczne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ratownictwo medyczne studia w Trójmieście

Pierwsze strony gazet, portali informacyjnych w Internecie, a nawet poranne audycje radiowe i telewizje śniadaniowe każdego dnia atakują nas przerażającą ilością informacji na temat tragicznych wypadków komunikacyjnych. Codziennie na polskich drogach wypadkom i drobnym stłuczkom ulegają tysiące kierowców, pasażerów oraz pieszych. Pierwszymi jednostkami na miejscu niemal każdego wypadku są zwykle ratownicy medyczni.

Mówią, że 90% wypadków zdarza się w domu. Kto z nas nie słyszał o członku rodziny, czy sąsiedzie porażonym prądem podczas, zdawałoby się, prostych prac konserwacyjnych? O sąsiadce, która niefortunnie upadła w trakcie codziennych, rutynowych prac domowych? Częściej jednak ofiarami swojej własnej nieuwagi i niedopilnowania ze strony opiekunów są najmłodsi.

Wyedukowanie społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy stało się podstawą kształcenia we wszystkich szkołach podstawowych, a nawet przedszkolach. Dostęp do Internetu również działa na korzyść świadomości o istocie zgłębienia wykonywania resuscytacji, czy zastosowaniu pozycji bocznej bezpiecznej. Jednak zdarzają się sytuacje, w których liczy się czas. Każda sekunda zwłoki i niezdecydowania wynikającego z niepewności może skończyć się tragicznie.

Dlatego tak ważna jest praca ratowników medycznych, którzy w pocie czoła każdego dnia walczą o zdrowie i życie ludzi, którzy na własne nieszczęście znaleźli się w podbramkowych sytuacjach. Dlatego wykształcenie grona wykwalifikowanych ratowników stało się priorytetowym celem wielu uczelni w Trójmieście.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia medyczne to ciężka praca, polegająca na zgłębieniu skomplikowanej wiedzy kierunkowej, połączonej z niezbędną dla pełnego zrozumienia swojej dziedziny wiedzą teoretyczną. Dlatego każdy z kandydatów na Ratownictwo medyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie musiał zmierzyć się z długą listą przedmiotów, na której prawdopodobnie znajdą się między innymi:

 • Biologia i mikrobiologia
 • Anatomia
 • Patofizjologia
 • Etyka pracy ratownika medycznego
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pierwsza pomoc

Oraz cały szereg warsztatowych zajęć praktycznych, prowadzonych przez wykwalifikowanych medyków w taki sposób, abyś mógł sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom tuż po ukończeniu studiów.

 

2. Dla kogo te studia

Pomimo faktu, że do wstąpienia w szeregi studentów Ratownictwa medycznego w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystarczą bardzo dobre wyniki maturalne z przedmiotów wiodących, to niestety nie każdy będzie miał szansę na odniesienie dużego sukcesu w przyszłym życiu zawodowym, a nawet na ukończenie tego kierunku. Jest to spowodowane specyfiką pracy ratownika, który musi być niezwykle odporny na drastyczne widoki, presję czasu i stres, którego dawka wprawiłaby w bardzo złe samopoczucie znaczną większość ludzi.

Dlatego jeśli jesteś świadom wynikających z podjęcia studiów na tym kierunku konsekwencji, a ponadto twoja odporność psychiczna jest godna pozazdroszczenia, to Ratownictwo medyczne prawdopodobnie jest właśnie tym, czego szukasz!

Pierwsze zetknięcie z Ratownictwem medycznym może być dla niektórych szokiem – obowiązek zgłębienia bardzo obszernej dawki materiału z zakresu niemal wszystkich nauk medycznych, powstająca tuż po rozpoczęciu studiów, przyprawia o zawrót głowy.

 

3. Program studiów

Jako przyszły absolwent i zarazem pracownik jednego z najtrudniejszych pod wieloma względami zawodu, będziesz musiał zmierzyć się z zadaniem udzielenia pomocy ludziom, którzy znaleźli się w rozmaitych sytuacjach. Dlatego w trakcie swojej edukacji przyswoisz anatomię, fizjologię oraz genetykę człowieka, co będzie dobrym fundamentem pod rozwój bardziej specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Uczęszczanie na zajęcia teoretyczne pozwoli ci zrozumieć istotę pracy ratowników medycznych, pozwoli na odnalezienie się i zrozumienie specyfiki swojego przyszłego zawodu. Jednak najważniejszą częścią nauki na tym kierunku, z oczywistych względów, będzie zdobycie umiejętności praktycznych, możliwych do zastosowania podczas przeprowadzania akcji ratunkowych.

Pod okiem wybitnych specjalistów nauczysz się wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej z zachowaniem wszystkich możliwych zasad bezpieczeństwa, obsługa elektronicznej aparatury medycznej przestanie być ci obca, nabierzesz sprawności fizycznej, pozwalającej na przeprowadzanie długotrwałych reanimacji, a także zgłębisz podstawy psychologii, dzięki którym zapewnisz wsparcie emocjonalne potrzebującym.

 

4. Tryb studiów

Ratownictwo medyczne w Gdańsku będziesz mógł podjąć w ramach studiów stacjonarnych, który zapewni ci regularność i systematyczność kształcenia. Dzięki temu, że obowiązkowe zajęcia i wykłady będą odbywały się od poniedziałku do piątku, zdobędziesz szansę na osobistą konsultację z wykładowcami w przypadku wystąpienia ewentualnych wątpliwości w dowolnej kwestii.

 

 

Warto wiedzieć przed rekrutacją

Rekrutacja na studia jest ważnym procesem, którego każdy etap może cię znacznie przybliżyć lub bezpowrotnie oddalić od zasilenia grona studentów wymarzonego kierunku. Aby móc wywiązać się z narzuconych przez władze wybranej uczelni wymagań aplikacyjnych, należy uprzednio zgłębić ich esencję. Zapewne wiesz, że konkurs świadectw maturalnych oraz dyplomów obowiązuje każdą uczelnię – dlatego najpierw postaraj się uzyskać jak najlepsze wyniki na jednym z najważniejszych egzaminów w twoim życiu.

Jeśli należysz do grona ponadprzeciętnie uzdolnionych uczniów, którym udało się zdobyć tytuł finalisty lub laureata w trakcie ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, furtka do stania się studentem Ratownictwa medycznego już w październiku zostanie szeroko otwarta.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić tuż po poznaniu rezultatów swoich zmagań z maturą lub pierwszym stopniem studiów, jest zgłoszenie swojej kandydatury za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej wybranej uczelni formularza.  Na tym etapie szczególnie ważne jest dysponowanie prawdziwymi informacjami – błędne podanie jakiejkolwiek z nich może skutkować skreśleniem z listy studentów.

 

Potrzebne dokumenty

Natomiast aby nie zostać z niej skreślonym, będziesz musiał postarać się o skompletowanie pliku potrzebnych do zwieńczenia procesu rekrutacji dokumentów. Wśród nich znajdą się:

 • Świadectwo maturalne wraz z jego kserokopią,
 • Dowód osobisty,
 • Rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny ze strony uczelni,
 • Fotografia o wymiarach 35X45mm, która znajdzie się na twojej legitymacji studenckiej

WSZYSTKO O KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)