Studia medyczne

Największy wybór studiów

medycznych w Polsce

Odkryj ponad 50 kierunków medycznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia medyczne

Studia medyczne to obszar kształcenia, który cieszy się niesłabnącą estymą, a zawody medyczne należą do grona profesji zaufania publicznego. Nietrudno wywnioskować, iż wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, wysokimi wymaganiami i długim kształceniem. Czy wymienione aspekty studzą zapał kandydatów na studia? Nie. Jeszcze mocniej mobilizują.

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

KIERUNKI MEDYCZNE

A
B
biomedical engineering and technologies
C
D
E
F
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
systemy diagnostyczne w medycynie
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA MEDYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

POPULARNE KIERUNKI MEDYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

STUDIA MEDYCZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
analityka medyczna - studia podyplomowe
asystent medyczny - studia podyplomowe
B
badania kliniczne - studia podyplomowe
C
D
E
edukator zdrowotny - studia podyplomowe
enologia - studia podyplomowe
F
G
H
I
K
kosmetologia z elementami podologii
kynoterapia - studia podyplomowe
L
M
masaż medyczny - studia podyplomowe
monitorowanie badań klinicznych
N
neurologopedia - studia podyplomowe
O
odnowa biologiczna - studia podpylomowe
odnowa biologiczna - studia podyplomowe
optyk sprzedawca - studia podyplomowe
ortopodologia - studia podyplomowe
P
pielęgniarstwo - studia podyplomowe
podyplomowe studium arteterapii
podyplomowe studium optometrii
R
S
spa & wellness - studia podyplomowe
Ś
T
terapeuta spa - studia podyplomowe
terapia neurorozwojowa
Z
Ż
Rozwiń

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia medyczne

Jak wyglądają studia medyczne

Studia medyczne są dziedziną, która nie posiada jednorodnej struktury. Część kierunków kształcenia realizowana jest w systemie jednolitym magisterskim, a część prowadzona w podziale na pierwszy i drugi stopień. W tej pierwszej grupie znajdują się: Kierunek Lekarski, Farmacja, Analityka medyczna, Kierunek Lekarsko- Dentystyczny, a przedstawicielami drugiej grupy zazwyczaj są: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Dietetyka, Elektroradiologia.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w ofertach dydaktycznych uczelni medycznych pojawia się także kierunek Kosmetologia, który nie wszystkim musi kojarzyć się z medycyną. Poprzez niejednolitą organizację nauki, formę i proces studiowania można określić tylko na konkretnych przykładach. Kierunek Lekarski realizowany jest w systemie jednolitym magisterskim, a nauka na nim trwa sześć lat, czyli dwanaście semestrów.

Proces kształcenia przebiega wedle wyraźnego podziału na dwa etapy: od pierwszego do trzeciego roku studenci zapoznają się z tzw. przedmiotami przedklinicznymi, w skład których wchodzą, między innymi: anatomia prawidłowa, chemia medyczna, biologia z genetyką i ekologią, fizjologia, farmakologia, aby następnie, od czwartego do szóstego roku zgłębić tzw. przedmioty kliniczne, zwane też przedmiotami kierunkowymi. Są to, między innymi: choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria, neurologia, psychiatria, ginekologia i położnictwo, dermatologia.

Program nauczania medycyny obejmuje także przygotowanie informatyczne i biostatystyczne, przedmioty społeczne i humanistyczne takie jak etyka medyczna, historia filozofii, socjologia, historia medycyny, jak również wychowanie fizyczne i naukę kongresowych języków obcych. Każdy zakres kształcenia ma na celu przekazanie konkretnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, i tak do umiejętności klinicznych zalicza się: zebranie wywiadu chorobowego i przeprowadzenie odpowiednich badań, interpretację wyników oraz wstępne rozpoznanie kliniczne, rozpoznanie stanu zagrożenia życia i przeprowadzenie sprawnej interwencji lekarskiej, czy też ocenę problemów zdrowotnych pod względem czynników fizycznych, społecznych, psychologicznych i kulturowych.

Warto zauważyć, że kierunki medyczne nie stanowią oferty dydaktycznej wyłącznie wyższych szkół medycznych. Są one dostępne także na innych uczelniach. Co równie istotne, programy nauczania nie powinny się różnić, gdyż określa je wspólne dla wszystkich rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

 

Ile trwają studia medyczne

Ile trwają studia medyczne

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym akapicie, studia medyczne to dość szeroki obszar, na dodatek o niejednorodnej strukturze. Omówiony Kierunek Lekarski realizowany jest w systemie jednolitym magisterskim, podobnie jak Farmacja, czy Analityka Medyczna, ale część pozostałych kierunków posiada znany wszystkim podział na pierwszy i drugi stopień.

Za przykład mogą posłużyć Pielęgniarstwo, czy Fizjoterapia. Należy podkreślić, że ukończenie uczelni medycznej na wydziale lekarskim nie daje absolwentowi pełnego prawa wykonywania zawodu, czyli kształcenie na tym, wydawać by się mogło ostatnim, etapie jeszcze się nie kończy. Aby wspomniane prawo uzyskać, należy odbyć roczny staż podyplomowy, a następnie zdać lekarski egzamin państwowy. Jak to wygląda? W czasie stażu realizowany jest określony program obejmujący, między innymi, naukę chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii.

Nauka poszczególnych dziedzin, czyli tzw. staże cząstkowe, kończy się kolokwiami. Lekarze ubiegający się o przyznanie miejsca stażowego, muszą złożyć w biurze Komisji Staży Podyplomowych, działających przy okręgowych izbach lekarskich, następujące dokumenty: podanie o przyznanie miejsca stażowego z określeniem dwóch preferowanych placówek, zaświadczenie o uzyskanej średniej z ocen w trakcie odbywania studiów, kserokopię dowodu osobistego.

Inaczej wygląda obraz kształcenia na kierunku charakteryzującym się podziałem na stopnie, na przykład na Pielęgniarstwie. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest już przygotowany do pracy z pacjentem, a osoba, która ukończyła naukę na drugim stopniu posiada dodatkowo wiedzę na temat dydaktyki, pedagogiki, organizacji i zarządzania, dlatego przygotowana jest także do wykonywania zadań na stanowiskach nauczycielskich lub kierowniczych.

 
 
Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że najważniejszym przedmiotem, który brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji na studia medyczne jest biologia. Warto pokusić się także o dużą wiedzę z zakresu chemii, albo fizyki – wszystko w zależności od tego, jaki kierunek kształcenia chcielibyśmy obrać. Najistotniejszym, fundamentalnym wymogiem na studia medyczne, oprócz zdawanych na maturze przedmiotów, jest zainteresowanie tematyką zdrowia, człowiekiem, czy też kulturą fizyczną.

Mówiąc nieco żartobliwie, nie da się zostać studentem medycyny na bazie sympatii do seriali „Dr House”, czy „Chirurdzy”. Wymagania na studia medyczne są wysokie i muszą takie być, gdyż w końcu od wiedzy przyszłego lekarza może zależeć ludzkie zdrowie i życie. Na szczęście, zagłębienie się w tematykę medyczną nie jest trudne, a ilość publikacji znacznie przekracza nakłady powiązane z innymi dziedzinami. Poza tym, ciekawość i własne poszukiwania nie tylko umocnią nasze wiadomości, ale także przygotują nasz umysł do dużego wysiłku, któremu będziemy musieli sprostać już na studiach.

Kierunki medyczne zobacz co zdawać na maturze

 

 

Jaka praca po studiach medycznych

Jaka praca po studiach medycznych

Z racji tego, że studia medyczne nie określają jednego kierunku kształcenia, to nie określają tylko jednego zawodu, którym można się trudnić po ukończeniu nauki. Pierwszym miejscem, które przychodzi na myśl w związku z wykonywaniem obowiązków przez absolwenta medycyny jest szpital, albo przychodnia. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy obrali specjalizację lekarską, pielęgniarstwo, czy położnictwo. Jednak nawet oni mogą wybrać inną ścieżkę kariery.

Miejsc, w których odnaleźć się mogą absolwenci studiów medycznych jest całkiem sporo. Na przykład: osoby, które ukończyły kierunek Dietetyka mogą znaleźć zatrudnienie w gabinetach dietetycznych, poradniach specjalistycznych, domach pomocy społecznej, czy sanatoriach. Absolwenci Fizjoterapii mogą pracować w ośrodkach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapeutycznych przy lekarzu rodzinnym, przychodniach sportowo- lekarskich i klubach sportowych, czy gabinetach odnowy biologicznej.

Ale świat medycyny się zmienia i na horyzoncie pojawiają się nowe, alternatywne zawodowy, które mogą wykonywać osoby z dyplomem. Jednym z nich jest tłumacz medyczny. Na czym polega jego praca? Znajomość języka nierzadko nie wystarcza do wiarygodnego i prawidłowego wykonania tłumaczenia specjalistycznego.

Lekarz znający język obcy na zaawansowanym poziomie będzie bardziej kompetentny w przekładzie tekstu medycznego niż filolog. Co jeszcze? CRA, czyli Clinical Research Associate- osoba, która sprawuje pieczę nad monitorowaniem badań klinicznych, a w szczególności nad lekami i urządzeniami medycznymi, aby wszystko było przeprowadzane zgodnie z prawem i wszelakimi wytycznymi. Pozostałymi zawodami, jakie mogą wykonywać osoby po medycynie to przedstawiciel medyczny, czy wykładowca.

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce
 
 
Czy warto iść na studia medyczne

Czy warto iść na studia medyczne

Jeśli wybierzecie się na studia medyczne, przejdziecie przez wszystkie etapy kształcenia, a potem będziecie stać na straży ludzkiego zdrowia, to będzie to równoznaczne z tym, że warto iść na te studia i taką opinie, oprócz was, wydadzą także inni – wasi pacjenci. Medycyna jest dyscypliną, która ze wszech miar powinna uchodzić za altruistyczną. Mówiąc inaczej, nie uczysz się tylko dla siebie. Uczysz się po to, by nieść pomoc innym. Z tym aspektem wiąże się inny powód, który może poprowadzić nas w stronę studiów.

Medycyna zawsze będzie potrzebna, zatem dobry lekarz nie powinien narzekać na stan bezrobocia. Ludzie chorowali, chorują i chorować będą – w każdym miejscu na Ziemi, co daje także możliwość wykonywania zawodu w dowolnym miejscu na świecie. Studiowanie nauk medycznych niesie za sobą także sympatyczne aspekty. Członkowie rodziny, bądź przyjaciele, w pełnym zaufaniu zgłoszą się do ciebie, aby zapytać o jakąś dolegliwość, bądź o poradę w jaki sposób najlepiej pozbyć się uciążliwego kaszlu. To miłe i budujące. Staniesz się kimś, do kogo zawsze warto się zwrócić. Poczujesz na czym polega zawód zaufania społecznego.

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

 

Co dadzą ci studia medyczne

Co dadzą ci studia medyczne

Studia medyczne mogą dać wiedzę o sobie samym i nie jest to pusty frazes. Historia wskazuje wielu wybitnych lekarzy, którzy stawiali siebie w roli królików doświadczalnych. Oczywiście, w dzisiejszych czasach nie musimy tak postępować, ale prawdą jest, że obserwacja własnego organizmu może być wyłącznie pożyteczna. Znajomość funkcjonowania ciała i narządów w nim usytuowanych daje pewną przewagę, która polega, między innymi, na tym, że nie dasz się przekonać do każdej reklamy leków, którą zobaczysz w telewizji.

Studia medyczne, oprócz wiedzy z jej zakresu, dają mnóstwo umiejętności i kompetencji, gdyż dobry specjalista, obok trafnego diagnozowania, musi potrafić komunikować się z pacjentem. Ponadto, realizowany program nauczania rozwija umiejętność pracy w zespole, sprawnego rozwiązywania problemów, a także organizowania pracy własnej.

 
 
Czego nie dadzą ci studia medyczne

Czego nie dadzą ci studia medyczne

Nie ma studiów pozbawionych wad – to wiedzą wszyscy. Każdy kierunek kształcenia posiada plusy i minusy, choć przez niektórych bywają one wyolbrzymiane. Nie będzie niczym oryginalnym stwierdzenie, że studiowanie nauk medycznych generuje mnóstwo energii skupionej na przyswajaniu wiadomości. Ale myślenie, że na studiach medycznych nie zazna się wytchnienia może być mocno na wyrost.

Edukacja może więcej dać niż odebrać, zwłaszcza kiedy dotyczy kierunków, które składają się z wiedzy teoretycznej i wielu konkretnych umiejętności i kompetencji. Ważne jest, aby dbać o samokształcenie, dlatego że medycyna jest taką dziedziną, która wciąż się rozwija i potrafi zaskoczyć, stąd aktualna wiedza jest czymś niezbędnym, a nawet oczywistym – trudno, żeby w XXI wieku pacjentowi z bólem brzucha zalecić kąpiel w rwącej rzece o świcie, tudzież jeszcze coś innego, co może się wydać dość abstrakcyjne.

Studia medyczne, niemal jak każde inne, mogą nie dać pełnego wyobrażenia o wybranym przyszłym zawodzie. Dlatego tym bardziej, należy trzymać rękę na pulsie i starać się być na bieżąco, nie tylko z ciekawostkami z czysto medycznego zakresu, ale i wiadomościami na temat kondycji całej służby zdrowia i panujących przepisów.

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia medyczne

Co warto sprawdzić idąc na studia medyczne

Studia medyczne są wyjątkowym obszarem kształcenia i przed ich rozpoczęciem należy być pewnym nie tylko zasobu swoich wiadomości i wstępnego przygotowania, ale i charakteru. Dlaczego? Praca w zawodach medycznych to kontakt z poważnymi chorobami, a więc także z ludzkim cierpieniem.

Nie każdy człowiek jest w stanie poradzić sobie z odpowiedzialnością i presją, które podyktowane są udzieleniem trafnej diagnozy i słusznego rozwiązania problemu, oraz nie każdy człowiek potrafi znieść widok osoby, którą dręczy przytłaczający ból. Tam, gdzie w grę wchodzą emocje, przygotowanie teoretyczne może być tylko zasłoną dymną, która i tak nie podziała zbyt długo.

Warto zapytać siebie, czy rzeczywiście jest się na to gotowym. Chęć wystartowania w procesie rekrutacji na studia medyczne, zazwyczaj, pojawia się dość wcześnie – nie bywa efektem chwili, ani nie jest propozycją podyktowaną brakiem innych pomysłów. Dlatego od pojawienia się w głowie zainteresowania kształceniem, należy wziąć się ostro do nauki- zwłaszcza, że przedmiot zaliczony na poziomie podstawowym nie zrobi na nikim żadnego wrażenia.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia
 
 
Studia medyczne – zaoczne

Studia medyczne – zaoczne

Studia dzienne i zaoczne nie od dzisiaj biorą udział w plebiscycie na to, które są lepsze. Zazwyczaj przerzucanie się z dwóch stron argumentami nie ma głębszego sensu, gdyż istotniejsza powinna być sama jakość kształcenia, a nie ich forma. Pomysł na studiowanie nauk medycznych w trybie zaocznym może udać się zrealizować tylko połowicznie, dlatego że nie wszystkie kierunki kształcenia z tego obszaru realizowane są w tej formie.

Kierunek Lekarski, czy też Farmacja, zazwyczaj, prowadzone są również w trybie niestacjonarnym, natomiast inne kierunki, takie jak Pielęgniarstwo można studiować zaocznie dopiero na drugim stopniu, a Analityka medyczna dostępna jest wyłącznie w formie dziennej. Naturalnie, wszystko zależy od konkretnej uczelni, dlatego warto zapoznać się wcześniej z zasadami prowadzenia kształcenia.

W przypadku Kierunku Lekarskiego i Farmacji ktoś mógłby zadać pytanie: „czy tak szeroką wiedzę da się posiąść studiując w trybie zaocznym?”. Na bazie takich wątpliwości, niejeden kandydat mógłby postawić pytanie: „czy da się w ogóle studiować nauki medyczne w systemie zaocznym?”. Jeśli niniejsze kierunki kształcenia realizowane są w takim systemie, to znak, iż nauka na najwyższym poziomie jest absolutnie możliwa, a zdobycie jak największej ilości wiedzy, jak najbardziej, wykonalne.

Sprawdź jakie są studia medyczne zaoczne
 
 
Studia medyczne – opinie

Studia medyczne – opinie

Istnieje grono kierunków kształcenia, które – słusznie czy nie – robi na osobach postronnych duże wrażenie. Studia medyczne bezsprzecznie do nich należą. Kształcą tych, których najwyższą ideą będzie pomoc innym ludziom, a więc dużo się uczą na wymagających studiach, aby potem wypełniać szlachetną misję. Na tej podstawie studia medyczne otoczone są szacunkiem, a nierzadko także szczerym zachwytem.

Dyskusji nie powinien podlegać również fakt, iż nie są to studia łatwe, które można przejść „na skróty” – a nawet jeśli się da, to po co, jeśli pewnego dnia i tak może wyjść na światło dzienne nasze niedostateczne przygotowanie, które na dodatek może wyrządzić komuś krzywdę. Trzeba mieć świadomość jaki jest obszar naszej edukacji i dokąd powinna ona prowadzić. Ale czy studia medyczne to rzeczywiście tylko szlachetne idee? Czy medycyna to obszar, któremu należy poświęcić się w stu procentach?

Agnieszka, studentka Kierunku Lekarskiego na III roku mówi:

„Często zdarza się tak, że studia medyczne wybiera się przez rodzinne tradycje. Takie osoby nie mają żadnego wyboru i bez zastanowienia wybierają medycynę. Nie jestem przeciwna podtrzymywaniu tradycji, ale w tym powinno być jednak coś więcej. Pasja i chęć wykonywania ważnego zawodu.” Filip, student II roku Fizjoterapii dodaje: „Uczę się, aby pomagać. Nie muszę być nazywany specjalistą i nie wymagam, aby ktoś kłaniał mi się w pas już od drzwi. Pomaganie daje mnóstwo satysfakcji. Jeśli ktoś startuje na studia tylko po to, aby ludzie mówili do niego „panie doktorze”, to nie jest to, moim zdaniem, silna podstawa wyboru studiów.”

 

ODKRYJ STUDIA MEDYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Komentarze (4)

Indeks w Kieszeni odpowiedz

Jeśli zależy Ci na indeksie na medycynę, na długo przed maturą, spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Biologicznej lub Chemicznej! Zapraszamy do wspólnych przygotowań! Z nami na pewno się uda! https://indekswkieszeni.pl/

Jowita odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

chętnie przeczytałabym coś o pielęgniarstwie albo fizjoterapii, bo nad tymi kierunkami się zastanawiam. póki co rozważam studia w Warszawie, na uniwerku albo na Wyższej Szkole Mazowieckiej. mam jeszcze czas, bo dopiero zaczynam klasę maturalną, ale nie wiem, co wybrać

admin W odpowiedzi do: Jowita odpowiedz

mówisz, masz: http://www.otouczelnie.pl/artykul/820/Fizjoterapia http://www.otouczelnie.pl/artykul/1333/Pielegniarstwo http://www.otouczelnie.pl/artykul/1334/Pielegniarstwo-pomostowe

Anita W odpowiedzi do: admin odpowiedz

Studia na kierunku lekarskim trwają 6 lat! nie pięć!