Grafika studia prywatne w Poznaniu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Grafika studia prywatne w Poznaniu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)
Grafika studia prywatne w Poznaniu - uczelnie niepubliczne

Grafika studia prywatne w Poznaniu - uczelnie niepubliczne

Studia w Poznaniu na kierunku grafika można podjąć na 3 uczelniach prywatnych - niepublicznch:

  • Collegium Da Vinci
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Grafika jako specjalność
  • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu - Grafika jako specjalność

Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

1. Collegium Da Vinci

Studia artystyczne na kierunku Grafika na Collegium Da Vinci, realizowane są w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 9720 zł)
  • niestacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 10200 zł)

 

Studia na kierunku Grafika przeznaczone są dla osób interesujących się sztuką, kulturą, odznaczających się zmysłem estetycznym, ale także i zainteresowanych technologią, dla których nowinki techniczne nie są obce. Istotne będą także predyspozycje artystyczne. Na Collegium Da Vinci jest do wyboru jedna z dwóch specjalności: animacja i grafika interaktywna lub grafika wydawniczo-reklamowa.

Wybierając kierunek studiów Grafika, nauczysz się posługiwania nowoczesnymi programami graficznymi podczas projektowania wraz z tradycyjnymi kompetencjami plastycznymi jak: rysunek, malarstwo i rzeźba. Dowiesz się jak realizować oprawy graficzne dowolnych usług lub produktów, oprawy 2D i 3D oraz animowanej w różnych środowiskach, przy wykorzystaniu różnych narzędzi i technologii informatycznych. W toku studiów nauczysz się jak wykorzystywać techniki i narzędzia kreatywne do tworzenia projektów, które wymagają abstrakcyjnego myślenia i kreatywności. Wiedzę będziesz zdobywać w czasie zajęć praktycznych, warsztatów oraz na plenerach. Studenci Grafiki na Collegium Da Vinci otrzymują bezpłatnie pakiet oprogramowania Microsoft Office ProPlus 365.

Absolwenci Grafiki mogą znaleźć zatrudnienie w takich zawodach jak grafik kreatywny, specjalista ds. DTP, art. director, ilustrator lub grafik-animator.

Dowiedz się więcej

 

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Grafika jako specjalność

Grafikę możesz także studiować na kierunku Informatyka na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, która realizowana jest w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są czteroletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie dwuletnie studia II stopnia kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

 

Studia na kierunku Informatyka przeznaczone są dla osób z predyspozycjami matematycznymi, kreatywnych, zainteresowanych grafiką komputerową oraz chcących zbudować swoją karierę z pasją do nowości technologicznych. Wybierając Informatykę na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, możesz wybrać jedną ze specjalności: grafika i multimedia, programowanie wdrażanie systemów informatycznych sap, big data and cloud computnig, e-commerce oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Studiując Informatykę ze specjalnością grafika i multimedia zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: tworzenia serwisów www i jak nimi administrować. W toku studiów wykwalifikowana kadra pokaże ci jak administrować serwerami internetowymi oraz systemami operacyjnymi, dzięki czemu nauczysz się korzystać m.in. jak wykorzystywać techniki właściwe dla współczesnych mediów. W czasie zajęć będziesz mieć również okazję by pracować w różnych programach graficznych.

Przedmioty, jakie czekają na studentów to m.in. programowanie obiektowe, algorytmy i struktury danych, architektura komputerów, bazy danych, programowanie aplikacji internetowych, sieci komputerowe oraz programowanie zaawansowane.

Absolwenci Informatyki o specjalności grafika i multimedia mogą znaleźć zatrudnienie jako graficy oraz ilustratorzy.

Dowiedz się więcej

 

3. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu - Grafika jako specjalność

Grafikę jako spocjalność możesz znaleźć także na kierunku Germanistyka w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Germanistyka realizowana jest w systemie dwustopniowym – najpierw są trzyletnie studia I stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

 

Kierunek studiów Germanistyka skierowany jest dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z języka niemieckiego, a także o kulturze i literaturze obszarów niemieckojęzycznych. Studiując na Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, możesz wybrać jedną z podanych specjalności: mediator językowy, akademia trenera, grafika komputerowa oraz logistyka.

Wybierająć Germanistykę o specjalności grafika komputerowa, rozwiniesz swoje umiejętności z zakresu języka niemieckiego, dzięki czemu będziesz mógł swobodnie się wypowiadać i analizować teksty w tym języku. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu daje także możliwość nauki drugiego języka obcego: języka angielskiego, francuskiego lub hiszpańskiego na różnych poziomach zaawansowania. Możliwe jest także rozpoczęcie nauki od podstaw.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Germanistyki na WSJO to m.in. komunikacja, gramatyka praktyczna, fonetyka, język pisany, praktyka przekłady, zastosowanie badań humanistycznych w praktyce, aplikacje mobilne w nauce języków obcych, gramatyka opisowa, historia literatury oraz wiedza o krajach obszaru językowego.

Absolwenci Germanistyki o specjalności grafika komputerowa mogą znaleźć zatrudnienie jako graficy, specjaliści ds. reklamy, copywriterzy, tłumacze oraz specjaliści ds. rozwoju marketingu internetowego.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Studia artystyczne w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

 

WSZYSTKO O KIERUNKU GRAFIKA - POZNAŃ

Komentarze (0)