Grafika - Poznań

Grafika - Poznań

Grafika - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

grafika

Odkryj kierunek grafika w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Grafika studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia artystyczne cieszą się niepochlebną opinią znacznej części społeczeństwa ze względu na wąskie perspektywy zawodowe, czekające na każdego z absolwentów, a nawet ich przytłaczający brak. Dlatego wielu wybitnie uzdolnionych młodych ludzi rezygnuje z rozwoju swojego talentu na rzeczy zmuszania się do zgłębiania nieinteresującej ich wiedzy.

Studia na kierunku Grafika w Poznaniu powstały w odpowiedzi na szerokie zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na wybitnych absolwentów tego kierunku, zdolnych do wykonywania interesujących projektów artystycznych, spełniających oczekiwania przyszłych zleceniodawców, a także zainteresowanie samych przyszłych studentów, chcących się kształcić w tym kierunku.

 

Czego się nauczysz na studiach

Edukację na studiach na kierunku Grafika w Poznaniu można podzielić na dwa bloki. Pierwszy z nich będzie obejmował przyswojenie przez studentów wiedzy teoretycznej o historii grafiki i sztuki w ogólnym rozumieniu, drugi natomiast to praktyczne zajęcia warsztatowe, przygotowujące studentów do pracy przy różnorakich projektach artystycznych przy użyciu narzędzi informatycznych.

 

Dla kogo te studia

Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia na kierunku Grafika w Poznaniu, powinieneś zdać sobie sprawę z faktu, że nie jest to ścieżka kształcenia odpowiednia dla każdego, bowiem poza umiejętnościami, które można nabyć dzięki ciężkiej pracy, z talentem artystycznym, który również jest wymagany, trzeba się urodzić.

Wobec tego jeśli zasięg twojej wyobraźni sięga niemal w nieskończoność, twoje prace plastyczne były zwykle chwalone i doceniane przez nauczycieli, interesujesz się  szeroko pojętą sztuką i jesteś wrażliwy na jej odbiór, a ponadto nauka matematyki i informatyki nigdy nie była dla ciebie problemem, to prawdopodobnie sprawdzisz się na studiach na kierunku Grafika w poznaniu.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK GRAFIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Da Vinci

Collegium Da Vinci

Collegium Da Vinci

Kierunek grafika możesz studiować na:

Grafika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Grafika w Poznaniu?

Grafika należy do specyficznych kierunków studiów, posiadających dwustopniowy proces rekrutacyjny. Pierwszym etapem jest zdanie matury z matematyki i informatyki na zadowalającym poziomie, drugim natomiast zaliczenie sprawdzianu kompetencji artystycznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARTYSTYCZNE W POZNANIU

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Harmonogram rekrutacji +

Studia artystyczne mają trochę odmienny harmonogram rekrutacji niż inne kierunki studiów. Jeżeli znajdują się one w kręgu twoich aspiracji, powinieneś się z nim bardzo dobrze zapoznać. Kandydaci najpierw rejestrują się na elektronicznych platformach wybranych przez siebie uczelni i na ogół pierwsza informacja, jaką otrzymują, jest związana z tym, czy zostali zakwalifikowani do autoprezentacji i egzaminów wstępnych, które odbywają się na ogół w połowie lipca. To przede wszystkim od nich zależy, czy kandydaci dostaną się na wymarzone studia w Poznaniu na kierunku grafika.
Uczelnie w Poznaniu – nawet w przypadku studiów artystycznych – bardzo często otwierają także dodatkowe etapy rekrutacji, które umożliwiają zakwalifikowanie się tym kandydatom, którzy z różnych przyczyn nie dostali się na studia podczas rekrutacji lipcowej. Warto pamiętać jednak, że studia na kierunku grafika wymagają wielu predyspozycji i uzdolnień, a oczywiste jest, że nie są one posiadane przez wszystkich absolwentów szkół średnich.

Dokumenty rekrutacyjne +

Terminowe dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych to bardzo ważny etap w życiu każdego kandydata na studia wyższe. Zaniedbanie tego sprawi, że osoba zakwalifikowana zostanie skreślona z listy studentów. By uniknąć tego losu, odpowiednio wcześnie zorientuj się, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności. Wymogi poszczególnych uczelni mogą się nieznacznie od siebie różnić, wszelkie konkretne informacje znajdziesz już na stronach internetowych ośrodków akademickich. Na pewno powinny się wśród nich znaleźć:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • jeżeli do szkoły średniej uczęszczałeś poza granicami polski – świadectwo lub inny dokument wydane poza polskim systemem oświaty;
  • aktualne fotografie do legitymacji studenckiej;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju umowy.

Rekrutacja na studia na kierunku grafika może wiązać się także z odpowiednio wczesnym dostarczeniem teczki z portfolio kandydatów.

Opłaty rekrutacyjne +

Opłaty rekrutacyjne na studiach artystycznych mogą być nieznacznie wyższe niż w przypadku innych kierunków. Wahają się one na ogół w przedziale od 100 do 150 zł, ponieważ mieści się w nich także opłata za przystąpienie do egzaminu wstępnego (i za udostępnione przez uczelnię materiały). Możesz ją dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu bankowego lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, że to bardzo ważny element rekrutacji, ponieważ dzięki takiej opłacie możesz wziąć udział w rekrutacji. Nie zapominaj, że liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia w Poznaniu na kierunku grafika mają profil artystyczny. W praktyce oznacza to, że przyszli studenci muszą podejść do egzaminów wstępnych, dzięki którym zostaną określone ich predyspozycje i umiejętności artystyczne, a one są niezbędne w przypadku studiów na tym kierunku. Oczywiście możesz zdawać przedmioty, które znacznie ułatwią ci przyszłe studia i może się znaleźć wśród nich na przykład historia sztuki. Pamiętaj jednak o jak najlepszym przygotowaniu portfolio dokonań artystycznych. Być może będziesz musiał zaprezentować także swoje umiejętności z rysunku oraz projektowania przestrzennego. Szczegółowe informacje o wytycznych kwalifikacyjnych znajdziesz również na stronach wybranych przez siebie uczelni artystycznych.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Każda uczelnia samodzielnie ustala swój przelicznik punktów kwalifikacyjnych. Rekrutacja na studia artystyczne związana jest jednak przede wszystkim z liczbą punktów, jaką kandydaci otrzymają podczas egzaminów wstępnych oraz oceny portfolio artystycznego. Przygotuj się do tego już dziś, by w przyszłości uniknąć rozczarowań.

Olimpiady oraz konkursy +

Studia w Poznaniu na kierunku grafika zarezerwowane są przede wszystkim dla najzdolniejszych absolwentów szkół średnich, którzy mają wysoko rozwinięte zdolności artystyczne. Decydujące znaczenie w przypadku przyszłego kształcenia na tym kierunku ma to, jak dany kandydat wypadnie podczas oceny portfolio oraz egzaminów wstępnych. Olimpiady oraz konkursy nie mają na ogół aż tak dużego znaczenia, jak w przypadku innych kierunków studiów. Kandydaci na studia artystyczne mogą ewentualnie wziąć pod uwagę Olimpiadę Artystyczną w sekcji plastyki.

Jak wyglądają studia na kierunku Grafika w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu, które zdecydowały się na zaoferowanie możliwości podjęcia studiów na kierunku Grafika, stawiają na wszechstronne wykształcenie swoich absolwentów, a sama specyfika studiów doskonale temu sprzyja.

Jako że Grafika to konieczność manualnego opanowania wykonywania skomplikowanych projektów artystycznych, do czego swoją drogą potrzebne są bardzo szerokie kompetencje osobiste, oraz przyswojenie teorii, niezbędnej do tego, aby całokształt wiedzy i umiejętności wyniesionej ze studiów był pełny.

 

Program studiów i przedmioty

Każdy ze studentów opisywanego kierunku artystycznego nauczy się obsługi kilku specjalistycznych, najczęściej używanych programów komputerowych, odgórnie otrzymując bezpłatną licencję na ich posiadanie. Dzięki temu zaczną przenosić projekty powstające w ich wyobraźni oraz na papierze do świata elektroniki.

Pod okiem wybitnych adeptów sztuki, każdy z przyszłych absolwentów udoskonali swoje techniki rysunkowe i malarskie oraz poszerzy repertuar możliwości o całkiem nowe sposoby tworzenia. Dzięki długotrwałym ćwiczeniom, indywidualny styl wypracowany przez każdego ze studentów będzie jeszcze efektywniejszy, a ostateczne rezultaty zasłużą na miano spektakularnych.

 Przedmiotami, które najpewniej napotkasz na swojej drodze jako student Grafiki, będą między innymi:

  • Historia grafiki
  • Pracownia animacji
  • Pracownia ilustracji
  • Socjologia sztuki
  • Podstawy prawa

Każdy z grafików powinien zaczerpnąć nieco umiejętności informatycznych, dlatego przygotuj się na naukę podstaw programowania, które pozwolą ci nie tylko stwarzać ciekawe animacje w najprostszych programach graficznych, ale również pisać własne strony internetowe, gdzie również będziesz mógł się wykazać swoim poczuciem estetyki.

Ponadto w trakcie wykładów przyswoisz historię i teorię sztuki współczesnej, dzięki czemu będziesz mógł odnaleźć swój własny, niepowtarzalny styl, a także zorientujesz się w dokonaniach najsłynniejszych i najwybitniejszych praktyków sztuki naszych czasów.

W związku z powyższym, każdy z przyszłych studentów powinien przygotować się na zgłębienie solidnej dawki wiedzy, która będzie ściśle oscylowała wokół przedmiotów informatycznych oraz sztuki. Doskonałe połączenie dla artystów, chcących prowadzić godne życie.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GRAFIKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

GRAFIKA POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

grafika studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Grafika w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu mogą różnić się od siebie czasem, jakiego każdy ze studentów będzie potrzebował, aby z powodzeniem ukończyć dany etap nauki, zdobywając tym samym szereg potrzebnych do wykonywania pracy w zawodzie kompetencji.

Grafikę można podzielić na dwa etapy. Ukończenie pierwszego z nich może zagwarantować absolwentom uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera, w zależności od ustaleń danej uczelni. Licencjackie studia pierwszego stopnia będą trwały trzy lata, inżynierskie natomiast o pół roku dłużej.

Studia magisterskie będą stanowiły czasowe dopełnienie czasu poświęconego na poprzedni etap studiów do pięciu lat. Czyli licencjaci będą zdobywać tytuł magistra przez dwa lata, a inżynierowie jedynie przez półtora roku. 

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Grafika w Poznaniu

Przed rekrutacją na kierunek Grafika w Poznaniu przede wszystkim warto się zorientować, którą uczelnię chcemy obrać za miejsce zdobywania wyższego wykształcenia. Wybór może nie być prosty, gdyż każda z uczelni ustala własne zasady rekrutacyjne, a nawet sam program studiów może się nieco różnić w zależności od wybranego wydziału.

 

Proces rekrtuacji i przedmioty

Przedmiotami wiodącymi na studia w Poznaniu na kierunku Grafika dla większości tamtejszych uczelni będą matematyka oraz informatyka. Większość z kandydatów ponadto będzie zobowiązana do przejścia wstępnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje artystyczne, kluczowe dla dalszego rozwijania kompetencji w tej dziedzinie.

Jeśli jesteś finalistą przedmiotowego konkursu o szczeblu ogólnopolskim, będziesz mógł to wykorzystać podczas aplikacji na dowolnie wybrany kierunek studiów, również Grafikę. Otrzymasz wówczas bilet wstępu do zasilenia szeregu studentów bez konieczności zamartwiania się o wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości.

Kandydaci na studia drugiego stopnia na Grafikę w Poznaniu powinni postarać się o uzyskanie jak najlepszych ocen na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji – to właśnie one odegrają główną rolę w decyzji o kolejności przyjęć na te studia.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie w zależności od aktualnych ustaleń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, czy samych władz uczelni. Dlatego aby oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu wynikającego z niepewności, warto systematycznie sprawdzać aktualne ustalenia władz wybranej przez siebie uczelni.

Kiedy nabierzesz pewności, że uzyskane podczas matury czy studiach pierwszego stopnia wyniki są adekwatne i wystarczające, aby dostać się na Grafikę, pozostanie ci już tylko rejestracja w elektronicznym systemie kandydatów oraz gromadzenie pliku dokumentów.

Aby nie zostać skreślonym z listy studentów, będziesz potrzebował standardowej fotografii do dokumentów, która znajdzie się na twojej legitymacji, świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, a także rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego, do pobrania ze strony internetowej lub dziekanatu.

zasady rekrutacji na studia

 

grafika studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na kierunku Grafika w Poznaniu?

Studia artystyczne w Poznaniu na kierunku Grafika w Poznaniu, w przeciwieństwie do większości kierunków z dziedziny powiązanej ze sztuką, dadzą ci możliwość zdobycia bardzo dobrze płatnego i stabilnego zatrudnienia, będącego jednocześnie gwarancją zdobywania ciągłego doświadczenia i daleko idącego samorozwoju.

Każdy z absolwentów Grafiki będzie przygotowany do pełnienia roli grafika w międzynarodowych korporacjach informatycznych, biorąc udział w tworzeniu zaplecza estetycznego różnorakich gier komputerowych, obrazów i innego rodzaju graficznych projektów użytkowych.

Jeśli ukończysz studia na kierunku Grafika w Poznaniu, a dodatkowo jesteś miłośnikiem książek, czasopism i słowa wydanego za pomocą druku, będziesz mógł zatrudnić się w wydawnictwach książkowych, gdzie zaprojektujesz okładki do nowopowstałych lub istniejących już książek, którym chce się nadać odświeżenia i nowej wartości.

Będziesz mógł również projektować ilustracje do komiksów i książek obrazkowych dla dzieci, przyczyniając się jednocześnie do uśmiechu na ich twarzach, będących dla niektórych najwyższą wartością samą w sobie.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś otworzył własną działalność gospodarczą w postaci biura, w którym zajmiesz się wykonywaniem różnorakich zleceń graficznych dla osób prywatnych lub przedsiębiorstw solo albo przy wsparciu większej ekipy grafików i informatyków, działających pod twoim czujnym okiem.

Jeśli chciałbyś odejść nieco od kierunku swojego kształcenia, ale wciąż wykorzystać nabyte w trakcie edukacji umiejętności, będziesz mógł zostać niezależnym rysownikiem, tworzącym ręcznie różnorakie projekty, w zależności od zapotrzebowania klientów.

Wyniesione ze studiów umiejętności informatyczne pozwolą ci z powodzeniem tworzyć strony internetowe z doskonale dopracowanym zapleczem graficznym, co być może zagwarantuje ci uzyskanie szerokiego grona klientów, chcących kontynuować współpracę.

W związku z powyższym, możliwości zawodowych po ukończeniu Grafiki w Poznaniu będzie wiele. Tylko od ciebie zależy, w jakim kierunku będziesz podążał.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Grafika w Poznaniu?

Ciekawi cię, jaką renomą cieszą się studia na kierunku Grafika w Poznaniu? Nic tak dobrze, jak opinie studentów i absolwentów nie udzieli ci odpowiedzi na to pytanie.

Krzysztof, student pierwszego roku Grafiki w Poznaniu, mówi:

„Przez bardzo długi czas nie wiedziałem, jaki kierunek studiów chciałbym podjąć. Maturę zdałem z losowych przedmiotów, z których czułem się dobry i całe szczęście była to matematyka i informatyka. Wiedziałem jedno – chciałem związać swoją przyszłość z Poznaniem, więc podjęcie studiów gdziekolwiek indziej nie wchodziło w rachubę. Ostatecznie zdecydowałem się na studiowanie Grafiki i póki co jestem bardzo zadowolony.”

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W POZNANIU

animacja
grafika
malarstwo
mediaworking
Rozwiń

 

 

Komentarze (0)