Inżynieria zarządzania w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Inżynieria zarządzania w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Inżynieria zarządzania w Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku inżynieria zarządzania można podjąć na 1 uczelni publicznej: Politechnika Warszawska. Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

 

1. Politechnika Warszawska (Wydział Zarządzania)

Kierunek studiów Inżynieria zarządzania oferowany przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest realizowany w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra inżyniera.
 W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:
  • stacjonarnym  
  • niestacjonarnym 
 
Jeśli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i nie sprawiają ci one trudności, a także chciałbyś zdobyć wykształcenie techniczne i dowiedzieć się o zarządzaniu, to kierunek studiów Inżynieria zarządzania może być dla ciebie świetną propozycją. W ofercie Politechniki Warszawskiej możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w interesującej go dziedzinie, są to m.in.: 
  • przedsiębiorczość technologiczna, 
  • inżynieria cyfrowa, 
  • innowatyka i zarządzanie rozwojem, 
  • bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania. 
 
Wybierając kierunek Inżynieria zarządzania w Warszawie, będziesz mieć szansę na zdobycie rozległej wiedzy z zakresu nauk technicznych, a także z zakresu zarządzania m.in. produkcją oraz biznesem. Jako student dowiesz się m.in. jak zarządzać zespołem i projektami, a także poznasz podstawy marketingu i ekonomii. W trakcie studiów będziesz również mieć okazję do rozwinięcia swoich umiejętności z wybranej przez ciebie specjalności, która przygotuje cię do wykonywanego w przyszłości zawodu. 
 
Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Inżynieria zarządzania to m.in. matematyka, laboratorium inżynierskie, rachunkowość finansowa oraz towaroznawstwo i wybrany język obcy na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym. Dodatkowo w programie przewidziano przedmioty z zakresu wybranej specjalności przez studenta, a także godziny na zrealizowanie praktyk zawodowych. 
 
Po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria zarządzania możesz podjąć zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach z różnych sektorów przemysłu m.in. jako specjaliści do spraw inżynierii zarządzania, managerowie oraz przedsiębiorcy, jeśli zdecydują się na otworzenie własnej działalności gospodarczej. 
 

WSZYSTKO O KIERUNKU INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - WARSZAWA

Komentarze (0)