Inżynieria zarządzania - Warszawa

Inżynieria zarządzania - Warszawa

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Inżynieria zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

23.06.2024

Inżynieria zarządzania studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Inżynieria zarządzania w Warszawie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi menedżera produktu. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu projektowania inżynierskiego czy marketingu.

Inżynieria zarządzania - Warszawa
Studia na kierunku inżynieria zarządzania w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Jaki jest sposób na połączenie kompetencji z pogranicza nauk społecznych i technicznych? Oczywiście wybór odpowiednich studiów, takich jak inżynieria zarządzania! Studenci uczelni w Warszawie rozwijać będą wszechstronne kompetencje związane ze wdrażaniem zrównoważonych rozwiązań produkcyjnych. Uczestnicy zajęć poznają tajniki marketingu, prototypowania aplikacji czy eksploracją i wizualizacja danych. W planie zajęciowym mogą spodziewać się przedmiotów takich jak np. ocena efektywności przedsięwzięć inżynierskich, zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania oraz modelowanie procesów produkcyjnych.

Wiedza z zakresu zarządzania procesem produkcyjnym, jak i zasobami ludzkimi, zdobyta w trakcie studiów, daje kompetencje do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Absolwenci kierunku odnajdują się w wielu gałęziach przemysłu jak np. metalurgicznym, chemicznym, czy rolniczym. Zajmują stanowiska m.in. inżynierów innowacji, inżynierów procesowych, specjalistów ds. danych, a także analityków i projektantów IT.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria zarządzania w Warszawie rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 sierpnia 2024 r. | Inżynieria zarządzania Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w Warszawie można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej).

Gdzie studiować kierunek inżynieria zarządzania w Warszawie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku inżynieria zarządzania możesz podjąć na 1 uczelni publicznejPolitechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania PW).

Kierunek inżynieria zarządzania - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria zarządzania w Warszawie

Powinieneś przygotować się przede wszystkim bardzo dobrze z przedmiotów ścisłych. To, jaką wiedzę zaprezentujesz podczas egzaminów maturalnych będzie mieć bowiem decydujące znaczenie w procedurze rekrutacyjnej. W centrum twoich zainteresowań powinny się zatem znaleźć – matematyka, fizyka, czy nawet informatyka. Dodatkowym i bardzo docenianym elementem będzie doskonała znajomość dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego. Oczywiście im więcej przedmiotów będziesz zdawać na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że to twoje nazwisko znajdzie się na listach osób przyjętych! Zastanów się także, które z nich mogą usprawnić twoją naukę w przyszłości.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria zarządzania w Warszawie

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek inżynieria zarządzania:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Zarządzania PW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Inżynieria zarządzania, z racji tego, że ma interdyscyplinarny charakter, ma bardzo rozbudowany program kształcenia. Przebiega on dwutorowo. Z jednej strony pasjonaci przedmiotów ścisłych będą zgłębiać ich tajniki. W siatce programowej znalazły się bowiem przedmioty takie jakie:

 • podstawy projektowania inżynierskiego;
 • towaroznawstwo i materiałoznawstwo;
 • laboratorium inżynierskie;
 • rachunkowość finansowa itd.

 

Bardzo ciekawie wygląda też część kształcenia, która poświęcona jest aspektom zarządzania. Kierunki studiów takie jak inżynieria zarządzania muszą mieć bardzo przemyślany program dydaktyczny, by wiedza absolwentów była jednocześnie rozległa, a z drugiej strony uporządkowana. Osoby, które wybiorą te studia w Warszawie, zgłębią między innymi tajniki:

 • marketingu i badań marketingowych;
 • zarządzania kapitałem ludzkim;
 • zarządzania jakością oraz projektami;
 • czy ekonomii, a nawet komunikacji społecznej.

 

Jeżeli wybierzesz studia inżynierskie na kierunku inżynieria zarządzania musisz wykazywać wszechstronne zainteresowania, które pomogą ci aktywnie oraz twórczo wykorzystać propozycje dydaktyczne przygotowane przez uczelnie w Warszawie. Będziesz mieć także do wyboru interesujące specjalizacje, które usystematyzują twoją wiedzę oraz umiejętności. Znajdą się wśród nich przykładowo: przedsiębiorczość technologiczna oraz inżynieria cyfrowa.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria zarządzania w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku inżynieria zarządzania w Warszawie

Studia na kierunku Inżynieria zarządzania w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Inżynieria zarządzania w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 2 lata magister inżynier
Jaka praca po inżynierii zarządzania

Jaka praca po inżynierii zarządzania

Nie od dziś wiadomo, że uczelnie w Warszawie kształcą najlepszych absolwentów, którzy odnoszą ogromne sukcesy zawodowe. Dodatkowo aktualny rynek pracy zdominowany jest przez poszukiwania specjalistów, którzy będą mogli poszczyć się interdyscyplinarnymi umiejętnościami. Te tendencje sprawiają, że studia na kierunku inżynieria zarządzania stają się jeszcze bardziej atrakcyjne.

Po ich ukończeniu jesteś przygotowany do tego, by obejmować stanowiska kierownicze wyższego i średniego szczebla w różnych przedsiębiorstwach. Czeka na ciebie praca w wielu gałęziach przemysłu, gdzie będziesz mógł zarządzać nie tylko procesem produkcyjnym (dzięki doskonałej znajomości jego specyfiki), lecz także personelem. Zatrudnienie znajdziesz zatem przykładowo w przemyśle:

 • metalurgicznym;
 • rolniczym;
 • chemicznym;
 • spożywczym;
 • kosmetycznym;
 • motoryzacyjnym itd.

Wybór twojej indywidualnej ścieżki kariery zależeć będzie przede wszystkim od twoich zainteresowań i wizji na dalszy rozwój zawodowy. Warto także podkreślić, że uczelnie w Warszawie dbają o to, by wykształcenie studentów miało międzynarodowy charakter, co w przyszłości pozwoli na znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem także poza granicami Polski.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów inżynieria zarządzania?

Po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria zarządzania jako na absolwenta czeka na ciebie wiele możliwości zawodowych. Większość studentów decyduje się na szukanie zatrudnienia w różnych dziedzinach przemysłu, korporacjach, a część także postanawia pracować na własny rachunek i otwiera własną działalność gospodarczą. Jednak część absolwentów decyduje się również na pozostanie na uczelni i kontynuowanie nauki na studiach kolejnego stopnia oraz na pracę naukową. Mimo to do najczęściej wybieranych zawodów przez absolwentów Inżynierii zarządzania możemy zaliczyć m.in. specjalistę do spraw inżynierii zarządzania, a także managera produktu. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?  

 

Specjalista do spraw inżynierii zarządzania

Absolwenci Inżynierii zarządzania po ukończeniu studiów mogą podjąć zatrudnienie m.in. jako specjaliści do spraw inżynierii zarządzania. Czym się zajmują? Odpowiadają oni m.in. za nadzorowanie i kontrolę działań na całej linii produkcyjnej, a także w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją. Specjalista do spraw inżynierii zarządzania zajmuje się również ulepszaniem wszelkich procesów na produkcji, a także prowadzeniem dokumentacji. Mediana zarobków specjalisty do spraw inżynierii zarządzania wynosi około 6820 zł brutto miesięcznie.

 

Manager produktu

Po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria zarządzania absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również jako managerowie produktu. Czym się zajmują? Manager produktu odpowiada m.in. za opracowywanie planu rozwoju firmy, a także jej produktów oraz ustala plan pracy, który jest powiązany z rozwojem i produktem firmy. Manager produktu może również zajmować się śledzeniem, jak wygląda sytuacja rynkowa i czy jest to właściwy moment na wdrożenie danego produktu, czy może należy go jeszcze ulepszyć. Mediana zarobków managera produktu wynosi około 7190 zł brutto miesięcznie.

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

 

Jak wygląda rekrutacja na inżynierię zarządzania w Warszawie

Inżynieria zarządzania - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria zarządzania Warszawa studia i stopnia

Inżynieria zarządzania Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria zarządzania Warszawa studia stacjonarne

Inżynieria zarządzania Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria zarządzania w Warszawie

Inżynieria zarządzania w Warszawie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku inżynieria zarządzania w Warszawie?

Studia zarządzanie na kierunku inżynieria zarządzania to bez wątpienia jedna z najbardziej innowacyjnych propozycji kształcenia na polskim rynku akademickim.

Marta, studentka inżynierii zarządzania, przekonuje:

Od zawsze zależało mi na tym, by wybrać studia, które dadzą mi bardzo konkretne wykształcenie. Dzięki nauce na tym kierunku wiem, że wiedzę zdobywam dwutorowo i będę mogła ją wykorzystać w zależności od własnych chęci i zainteresowań. To buduje moje poczucie niezależności, a to dla mnie bardzo ważny aspekt. Jednocześnie wiem, że zdobywam unikatową wiedzę i umiejętności.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia