Co będzie, a czego nie będzie na maturze 2021?

Co będzie, a czego nie będzie na maturze 2021?

co będzie na maturze 2021

Co będzie, a czego nie będzie na maturze 2021

Każdego roku maturzyści zadają sobie pytanie: „co będzie na egzaminach?” W tym roku odpowiedź przychodzi jeszcze przed otwarciem arkusza egzaminacyjnego. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało zestaw wymagań maturalnych.

Czy oznacza to, że tegoroczna matura będzie łatwiejsza? Trudno powiedzieć, czy tegoroczne egzaminy będą łatwiejsze, ponieważ należy wziąć pod uwagę atmosferę, w jakiej będą przeprowadzane, a także to, w jaki sposób odbywa się kształcenie.

Gdyby zjawisko pandemii nie wystąpiło, uczniowie uczęszczaliby do szkół normalnie, i każdy miałby identyczne warunki do nauki wtedy moglibyśmy uznać tegoroczną formułę egzaminów za niesmaczny żart. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna.

Z reguły egzaminy maturalne przeprowadzane są na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Tegoroczna matura stanowi wyjątek i zostanie przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych, czyli wytycznych, dzięki którym wiadomo jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na egzaminach oraz jaki materiał z lat wcześniejszych należy powtórzyć.

Ze zbiorów maturalnych zadań usunięto kilka pozycji, a także opublikowano wspomniane wymagania egzaminacyjne. Ale pamiętajmy o tym, że jest to zmiana wyłącznie jednorazowa. Kolejny rocznik napisze maturę w formule znanej od 2015 roku (prawodopodobnie).

 

Matura 2021 z matematyki (poziom podstawowy)

 • zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów);
 • liczba zadań otwartych: 7 (w ubiegłych latach tych zadań było 9);
 • całkowita liczba punktów do zdobycia: 45 (5 punktów mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 punktów za zadania zamknięte i 17 punktów za zadania otwarte;
 • czas trwania egzaminu: 170 minut.

 

Matura 2021 z języka polskiego (poziom podstawowy)

 • zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej;
 • całkowita liczba punktów do zdobycia: 70, w tym:

część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 punktów (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach),

część 2: wypracowanie – 50 punktów;

 • trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego;jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych;
 • czas trwania egzaminu: 170 minut;
 • część ustna nieobowiązkowa.

 

Język obcy (poziom podstawowy)

 • 120 minut - czas trwania
 • 50 punktów - możliwe do uzyskania za rozwiązanie zadań (zadania zamknięte: 40 punktów, zadania otwate: 10 punktów)
 • A2+ - zakres środków językowych w wypowiedziach pisemnych (skala ESOKJ)
 • B1 - zakres rozumienia tekstów pisanych oraz rozumienia ze słuchu
 • część ustna nieobowiązkowa - mogą przystąpić osoby, którym wynik jest potrzebny przy rekrutacji do szkoły wyższej oraz do realizcji umów międzynarodowych
 • przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych - ograniczenia wymagań podstawy programowej oraz zakresu środków gramatycznych

 

Przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym

 • 150 - 180 minut - czas trwania
 • języki nowożytne ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej
 • geografia - usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zaganienia, które są trudne do omówienia w formie online (np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, zróżnicowanie językowe ludności świata, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, charakterystyka reżimów rzecznych w Polsce).
 • 6 przedmiotów dodatkowych - maksymalna liczba przedmiotów na egzaminie, do której mogą przystąpić maturzyści
 • przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych

 

 

MATURA 2021 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2021

przedmioty obowiązkowe 2021

przedmioty dodatkowe 2021

jakie przedmioty zdawać na studia 2021

warunki zdania matury 2021

terminy matury 2021

wyniki matur 2021

deklaracje maturalne 2021

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2021

matura poprawkowa 2021

wyniki matury poprawkowej 2021

matura z języka polskiego 2021

matura z matematyki 2021

matura z języka obcego nowożytnego 2021

matura próbna z języka polskiego 2021

 

 

 

 

Komentarze (1)

Bożena Briggs odpowiedz

Bardzo dobry materiał, bardzo dużo informacji w pigułce, najważniejsze informacje przekazane przejrzyście. Dziękuję bardzo autorom