VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

Wyniki matur

Do matury w VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w 2023 roku przystąpiło 121 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 100%.

Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.

Wyniki matury 2023 (część pisemna) - VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

przedmiot poziom zdawalność średni wynik śr. wynik liczba zdających l. zdających
język polski poziom podstawowy podstawowy 100,0% 77,4% 121
język angielski poziom podstawowy podstawowy 100,0% 95,9% 121
matematyka poziom podstawowy podstawowy 100,0% 93,7% 121
biologia poziom rozszerzony rozszerzony - - 2
chemia poziom rozszerzony rozszerzony - - 4
filozofia poziom rozszerzony rozszerzony - - 1
fizyka poziom rozszerzony rozszerzony - 50,0% 22
geografia poziom rozszerzony rozszerzony - 70,9% 14
historia poziom rozszerzony rozszerzony - - 2
informatyka poziom rozszerzony rozszerzony - 54,4% 64
język angielski poziom rozszerzony rozszerzony - 87,6% 115
język niemiecki poziom rozszerzony rozszerzony - - 2
język polski poziom rozszerzony rozszerzony - - 4
matematyka poziom rozszerzony rozszerzony - 65,1% 113

Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:

ul. 3 Maja 42
40-097 Katowice
Śródmieście
0322539432

Najpopularniejsze udogodnienia

Obiekty sportowe

  • skocznie
  • boiska uniwersalne/wielozadaniowe

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie szkoły: VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)