Matura z języka polskiego - 2022

Matura z języka polskiego - 2022

Matura z języka polskiego - 2022

01.11.2022

Matura z języka polskiego - 2022

W środę, 4 maja, egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Jakie tematy i polecenia pojawiły się w arkuszu egzaminacyjnym?

Punktualnie o godzinie 9:00, do rozwiązywania maturalnych zadań przystąpiło blisko 290 tysięcy uczniów. Wśród nich chęć zdawania polskiej matury zgłosiło 41 obywateli Ukrainy, przybyłych do Polski po wybuchu wojny. Tradycyjnie, pierwszym etapem maturalnego maratonu był egzamin z języka polskiego.

 

Wieczorek i Jankowicz

Arkusz egzaminacyjny podzielony był na dwie części: test i wypracowanie. W pierwszej maturzyści mierzyli się z pytaniami odnoszącymi się do tekstów: „Serce czy rozum? Emocje w argumentacji i perswazji” Krzysztofa A. Wieczorka oraz „Życie na poczytaniu” Grzegorza Jankowicza. Wśród poleceń można było odnaleźć:

„Napisz streszczenie tekstu Krzysztofa A. Wieczorka „Serce czy rozum? Emocje w argumentacji i perswazji”, liczące 40- 60 wyrazów.” ,

„Sformułuj wniosek dotyczący wpływu emocji na człowieka, wynikający z eksperymentu opisanego w tekście Krzysztofa A. Wieczorka.” ,

„Na podstawie 3. akapitu tekstu Grzegorza Jankowicza podaj dwa argumenty potwierdzające przekonanie autora o wartości czytania literatury.” ,

„Czy Wokulski prowadzić ‘życie na poczytaniu’? W uzasadnieniu odwołaj się do podanego fragmentu, całej lektury, z której pochodzi fragment, oraz do artykułu Grzegorza Jankowicza.”

 

Pan Tadeusz” i „Noce i dnie”

Jak zawsze, największe emocje wywołały wypracowania. W tym roku rozprawki nawiązywały do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza oraz „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej. Na bazie tych tytułów zdający mieli odpowiedzieć na następujące pytania:

Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Trzecią opcja była interpretacja wiersza „Najkrótsza definicja człowieka” autorstwa Józefa Barana.

 

Egzamin trudny czy łatwy?

Jak zawsze, treść arkuszy egzaminacyjnych wywołuje różne emocje. W tym roku opinie maturzystów o trudności egzaminu z polskiego również są podzielone. Wystarczy zajrzeć w najpopularniejsze media społecznościowe, aby przeczytać:

 

„Było tak dziwnie łatwe, że albo mam 100% albo 0%.”

 

„Coś nie coś napisałam, ale co z tego będzie to nie wiem.”

 

„Jak napisałam do tego motywu tradycji pana Tadeusza że nowa para narzeczonych usługuje gościom i że są organizowane polowania a do wesele że para młoda bawi się z gośćmi do samego rana to dobrze czy nie?”

 

„Czytając ten fragment ‘Nocy i dni’ po prostu się popłakałem, był tak wzruszający. A „Pan Tadeusz” to żart.”

 

„Teraz żeby matma była taka łatwa.”

 

Maturalna temperatura rosła wraz z upływającym czasem. Już w przeddzień egzaminu ożywiły się wyszukiwarki internetowe, poszukujące odpowiedzi na rozmaite pytania. Najpierw, najczęściej wyszukiwanymi hasłami były: Dziady oraz nihilizm, które potem ustąpiły miejsca: tradycji i świerzopowi. Ponadto, maturzyści poszukiwali odpowiedzi na pytania: „czy cierpienie umożliwia osiągnięcie konkretnego celu” oraz „czy cierpienie uszlachetnia”. Jak widać, część przewidywań i pewnych podejrzeń okazała się prawdą.

 

Jak wygląda matura z języka polskiego w 2022 r.

Na egzaminie maturalnym język polski należy do przedmiotów obowiązkowych, gdzie zdajemy go na poziomie podstawowym. Możemy go również zdawać na poziomie rozszerzonym jeśli wybierzemy go jako przedmiot dodatkowy.

W 2022 r. język polski zdajemy wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób, którym wynik z części ustnej jest niezbędny podczas rekrutacji na zagraniczne uczelnie.

Egzamin w części pisemnej na poziomie podstawowym trwa 170, a na rozszerzonym 180 minut. Z kolei egzamin w części ustnej trwa około 30 minut.

Egzamin maturalny z języka polskiego, w części pisemnej, w terminie głównym na poziomie podstawowym przeprowadzony jest 4 maja 2022, a na poziomie rozszerzonym 10 maja 2022 r. Z kolei część ustna odbędzie się 18 – 20 maja 2022 r.

Wyniki egzaminu poznamy 5 lipca 2022 r. wyniki matury 2022

 

Matura z języka polskiego 2021 w liczbach:

  • 56 793 osób zdawało język polski jako przedmiot dodatkowy
  • 27% absolwentów liceów wybrało język polski jako przedmiot dodatkowy
  • 10% absolwentów techników wybrało język polski jako przedmiot dodatkowy
  • 5% absowlentów nie zdało matury z języka polskiego

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia