Matura 2022. Język polski na poziomie rozszerzonym

Matura 2022. Język polski na poziomie rozszerzonym

Matura 2022. Język polski na poziomie rozszerzonym

01.11.2022

Matura 2022. Język polski na poziomie rozszerzonym

Piąty dzień egzaminów maturalnych upłynie pod znakiem języków. Jako pierwszy odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Co będzie na egzaminie?

We wtorek, 10 maja, o godzinie 9:00 rozpocznie się kolejny egzamin z przedmiotu dodatkowego. Tym razem będzie nim język polski. Czym charakteryzują się egzaminy z przedmiotów dodatkowych? Każdy maturzysta musi przystąpić do jednego takiego egzaminu. W przeciwieństwie do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, które zdawane są na początku maturalnego maratonu, zdający nie musi martwić się o uzyskanie wyniku gwarantującego zaliczenie.

Mówiąc inaczej, nawet jeśli uzyskamy 0 punktów, a poradziliśmy sobie z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych, otrzymamy świadectwo maturalne.

 

Jak wygląda egzamin?

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym wygląda zupełnie inaczej od tego, z którym zdający spotykają się pierwszego dnia matur, podchodząc do egzaminu na poziomie podstawowym. Nie zawiera on zadań zamkniętych i składa się tylko z wypracowania.

Zdający otrzymują dwa tematy do wyboru. W pierwszym zwykle należy przyjąć formę wypowiedzi problemowej, rozprawki, w której zajmujemy konkretne stanowisko, natomiast drugi temat dotyczy zazwyczaj interpretacji porównawczej dwóch utworów literackich. Wspólnym mianownikiem zawartych w arkuszu tematów jest długość wypowiedzi. Nasza praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

 

Zobacz także

matura z języka polskiego 2022 (poziom podstawowy)

 

Co było na egzaminie w ubiegłym roku?

W zeszłym roku, osoby podchodzące do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym mieli następujące tematy do wyboru:

1. Określ, jaki problem podejmuje Jan Błoński w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów. – polecenie dotyczyło tekstu autorstwa Jana Błońskiego „Dramat i przestrzeń.”.

2. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów. – polecenie dotyczyło utworów: „Labirynt” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz „Labirynt” Wisławy Szymborskiej.

 

Czy warto zdawać język polski na poziomie rozszerzonym?

Do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpi niemal 64 tysiące uczniów. Egzamin ten może być dla nich przepustką do wielu interesujących kierunków z obszaru studiów humanistycznych, społecznych, czy filologicznych, takich jak: Filologia polska, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Edytorstwo, Kulturoznawstwo, czy Pedagogika.

 

Punktacja i wyniki

Na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Nie obowiązują natomiast progi punktowe. Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, o godzinie 14:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia