Matura 2022. Matematyka na poziomie rozszerzonym

Matura 2022. Matematyka na poziomie rozszerzonym

Advertisement

Matura 2022. Matematyka na poziomie rozszerzonym

01.11.2022

Matura 2022. Matematyka na poziomie rozszerzonym

W środę, 11 maja, odbędzie się matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Co będzie, a czego nie będzie na egzaminie?

Punktualnie o godzinie 9:00, około 80 tysięcy uczniów przystąpi do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Liczba zdających świadczy o tym, że królowa nauk – obok języka angielskiego – należy do najczęściej wybieranych przedmiotów zdawanych w rozszerzeniu.

 

Jak wygląda egzamin?

Arkusz egzaminacyjny składa się zazwyczaj z 15 zadań, na rozwiązanie których przewidziano 180 minut. Zadania można podzielić na trzy grupy:

I. zadania zamknięte (dla każdego z tych zadań zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi),

II. zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (w tym zadania z kodowaną odpowiedzią),

III. zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

Zawarte w arkuszu zadania mają sprawdzić umiejętności wykorzystywania i tworzenia informacji, wykorzystywania i interpretowania reprezentacji, modelowania matematycznego, stosowania i tworzenia strategii, rozumowania i argumentacji.

 

Co będzie na egzaminie?

Zadania, z którymi mierzyć się będą maturzyści opracowane zostały na bazie obowiązujących wymagań egzaminacyjnych. Na ich podstawie wiemy, że na egzaminie mogą pojawić się takie tematy jak:

 • liczby rzeczywiste,
 • wyrażenia algebraiczne,
 • równania i nierówności,
 • funkcje,
 • ciągi,
 • trygonometria,
 • planimetria,
 • geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej,
 • stereometria,
 • elementy statystyki opisowej,
 • teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka,
 • rachunek różniczkowy.

 

Czego nie będzie na egzaminie?

Przestrzeń zagadnień obowiązujących na tegorocznym egzaminie z matematyki na poziomie rozszerzonym uległa okrojeniu. W wyniku tego na egzaminie nie będzie następujących tematów:

 • równania wielomianowe, które rozwiązuje się jako sprowadzenie do równania kwadratowego,
 • wykresy funkcji logarytmicznych,
 • kontekst praktyczny dla funkcji logarytmicznych,
 • ciągi rekurencyjne,
 • nierówności trygonometryczne,
 • jednokładności wykorzystywane do znajdowania obrazów niektórych figur geometrycznych,
 • interpretacja graficzna nierówności z dwiema niewiadomymi,
 • wykorzystywanie równań ogólnych prostych do stwierdzania prostopadłości i równoległości w geometrii,
 • określanie jaką figurą jest przekrój ostrosłupa,
 • określanie jaką figurą jest przekrój sfery.

 

Co było na egzaminie w ubiegłym roku?

Ubiegłoroczny arkusz egzaminacyjny zawierał 15 zadań. Najwyżej punktowane było ostatnie zadanie, którego treść brzmiała:

Pewien zakład otrzymał zamówienie na wykonanie prostopadłościennego zbiornika (całkowicie otwartego od góry) o pojemności 144 m3. Dno zbiornika ma być kwadratem. Żaden z wymiarów zbiornika (krawędzi prostopadłościanu) nie może przekraczać 9 metrów. Całkowity koszt wykonania zbiornika ustalono w następujący sposób:

 • 100 zł za 1 m2 dna
 • 75 zł za 1 m2 ściany bocznej.

Oblicz wymiary zbiornika, dla którego tak ustalony koszt wykonania będzie najmniejszy.

 

Punktacja i wyniki

Na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 50 punktów, ale nie obowiązują progi punktowe. Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, o godzinie 14:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia