Matura 2022. Wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym

Matura 2022. Wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym

Advertisement

Matura 2022. Wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym

01.11.2022

Matura 2022. Wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym

Ósmy dzień maturalnego maratonu rozpocznie się egzaminem z Wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Jak będzie wyglądał ten egzamin?

W piątek, 13 maja, maturzyści przystąpią do egzaminu z kolejnego przedmiotu dodatkowego. Tym razem będzie to Wiedza o społeczeństwie, którą wybrało 18,2 tysiące uczniów. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

 

Jak wygląda egzamin?

Arkusz egzaminacyjny z Wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym zawiera około 30 zadań, na rozwiązanie których przewidziano 180 minut. Zadania posiadają formę zamkniętą oraz otwartą i sprawdzają umiejętności w kilku najważniejszych obszarach:

 • wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów,
 • współdziałanie w sprawach publicznych,
 • znajomość zasad i procedur demokracji,
 • znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozumienie zasad gospodarki rynkowej.

 

Treści zadań zostały opracowane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, wśród których znalazły się między innymi takie zagadnienia jak:

 • życie społeczne,
 • współczesne społeczeństwo polskie,
 • udział obywateli w życiu publicznym,
 • naród i mniejszości narodowe,
 • system wyborczy i partyjny,
 • władza ustawodawcza w Polsce,
 • integracja europejska,
 • przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza.

 

Co było w ubiegłym roku?

Zeszłoroczny arkusz egzaminacyjny z Wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym zawierał 30 zadań. Najwyżej punktowane (12 punktów) było zadanie ostatnie, polegające na napisaniu wypracowania na jeden wybrany temat. W zestawie tematów do wyboru znalazły się:

1. Scharakteryzuj wpływ obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na organy samorządu terytorialnego i na decyzje przez nie podejmowane, biorąc pod uwagę aspekty przedstawione na schemacie.

2. Porównaj – na przykładach Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – różne modele systemów parlamentarnych opartych na współpracy legislatywy i egzekutywy, charakteryzując organy tych władz (parlamenty, głowę państwa i rządy).

3. Wykaż specyfikę ustawy budżetowej i ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz porównaj procesy ich uchwalania ze ścieżką legislacyjną właściwą dla ustawy zwykłej, biorąc pod uwagę podmioty inicjujące oraz kompetencje podmiotów uczestniczących w tych procesach (obu izb parlamentu i Prezydenta RP).

 

Czy warto zdawać Wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym?

Do egzaminu z Wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym przystąpi 18,2 tysiące uczniów. Egzamin ten może być dla nich przepustką do wielu interesujących kierunków, przede wszystkim z obszaru studiów ekonomicznych, humanistycznych i społecznych. Wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na takie kierunki jak między innymi: Stosunki międzynarodowe, Politologia, Międzynarodowe studia kulturowe, Bezpieczeństwo narodowe, Socjologia.

 

Punktacja i wyniki

Na egzaminie maturalnym z Wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Nie obowiązują jednak progi punktowe. Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, o godzinie 14:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia