Matura 2022. Fizyka

Matura 2022. Fizyka

Matura 2022. Fizyka

01.11.2022

Matura 2022. Fizyka

W czwartek, 19 maja, w sesji porannej odbędzie się egzamin maturalny z Fizyki na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania czekać będą na maturzystów?

Do egzaminu maturalnego z Fizyki przystąpi 19 700 abiturientów, czyli 6,8% wszystkich tegorocznych maturzystów. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

 

Jak wygląda egzamin?

Na rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym przewidziano 180 minut. Zadania posiadają formę otwartą i zamkniętą i zazwyczaj są to zadania, w których należy wykazać się znajomością i umiejętnością wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie; zadania obliczeniowe z wykorzystaniem wskazanych danych; zadania, w których należy zaplanować i wykonać doświadczenia i przeanalizować ich wyniki, a także zadania typu: „prawda” / „fałsz”.

 

Co będzie na egzaminie?

Zadania, z którymi mierzyć się będą maturzyści opracowane zostały na podstawie obowiązujących wymagań egzaminacyjnych. Na liście zagadnień, które mogą pojawić się na egzaminie znajdują się między innymi:

  • ruch prostoliniowy i siły,
  • energia,
  • właściwości materii,
  • termodynamika,
  • fale elektromagnetyczne i optyka,
  • pole elektryczne,
  • fizyka jądrowa,
  • grawitacja.

 

Czy warto zdawać Fizykę na poziomie rozszerzonym?

Do egzaminu z Fizyki na poziomie rozszerzonym przystąpi 19 700 uczniów. Egzamin ten może być dla nich przepustką do wielu interesujących kierunków, przede wszystkim z obszaru studiów fizycznych i studiów technicznych. Fizyka jest przedmiotem branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na takie kierunki jak między innymi: Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja, Fizyka techniczna, Nanotechnologia, Mechatronika.

 

Punktacja i wyniki

Na egzaminie maturalnym z Fizyki na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Nie obowiązują jednak progi punktowe. Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, o godzinie 14:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia