Za nami Matura 2022!

03.11.2022

Za nami Matura 2022!

Zakończyły się Matury 2022. Jak przebiegały egzaminy? Które wzbudziły największe emocje? Kto będzie czekać na wyniki z największą niecierpliwością? Zapraszamy na podsumowanie maturalnego maratonu.

Do tegorocznej matury przystąpiło 289 tysięcy uczniów. Mierzyli się oni z różnego rodzaju zadaniami zawartymi w arkuszach egzaminacyjnych, których treść ustalona była na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie tzw. podstawy programowej. Podobnie, jak w zeszłym roku i dwa lata temu, abiturienci nie musieli przystępować do egzaminów ustnych.

 

Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych

Grupę przedmiotów obowiązkowych tworzą: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Abiturienci ze szkół bądź klas z językiem mniejszości narodowych musieli jeszcze przystąpić do egzaminu z języka ojczystego – również na poziomie podstawowym. Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych to niewiadoma, dlatego co roku wywołują olbrzymie emocje.

Już na początku egzaminacyjnych zmagań temperatura rośnie do maksimum, przede wszystkim z powodu tematu wypracowania z języka polskiego. Z czym mierzyli się tegoroczni maturzyści? Rozprawki nawiązywały do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza oraz „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej. Trzecią opcja była interpretacja wiersza „Najkrótsza definicja człowieka” autorstwa Józefa Barana.

Drugi dzień należał do „królowej nauk”, czyli matematyki – przedmiotu, który budzi strach u wielu uczniów. Czy tegoroczny egzamin był tak trudny, że aż straszny? Zdania są podzielone. Część maturzystów uznała, że egzamin był podejrzanie łatwy. Arkusz egzaminacyjny zawierał 35 zadań: 28 zamkniętych i 7 otwartych. Najwyżej punktowanym zadaniem (za 5 punktów) było zadanie numer 35:

Wykres funkcji kwadratowej ? określonej wzorem ?(?) = ??2 + ?? + ? ma z prostą o równaniu ? = 6 dokładnie jeden punkt wspólny. Punkty ? = (−5, 0) i ? = (3, 0) należą do wykresu funkcji ?. Oblicz wartości współczynników ?, ? oraz ?.

Ostatnim etapem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych był egzamin z języka obcego nowożytnego. Największy optymizm wywołał wśród tych, którzy zdawali język angielski.

 

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych

Po zakończeniu egzaminów z przedmiotów obowiązkowych maturzyści przystąpili do egzaminów z przedmiotów dodatkowych, czyli przedmiotów, które wybierali według własnego uznania, zainteresowań i planów na dalszą edukację. Jednak, według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 2,6 % tegorocznych absolwentów nie zamierzało podchodzić do tych egzaminów.

Były to osoby, które złożyły pisma o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na mocy obowiązujących od tego roku przepisów dotyczących absolwentów techników i szkół branżowych.

Każdy maturzysta powinien wybrać jeden przedmiot. Chętni mogli wybrać ich maksymalnie sześć. Chęć zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego zgłosiło 37,9 % tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych. Chęć zdawania dwóch egzaminów- 29,5 %, trzech egzaminów- 24,3 %, czterech egzaminów- 5,1 %, pięciu egzaminów- 0,5 %, sześciu egzaminów- 0,1 %.

Które przedmioty były najchętniej wybierane? Największą popularnością cieszył się język angielski, który wybrało 192, 7 tysięcy osób, czyli 66,6% wszystkich zdających.

Na drugim miejscu znalazła się matematyka, do której przystąpiło 77,5 tysięcy uczniów (26,8%), a ostatnie miejsce na podium przypadło geografii, którą zdawało 65,3 tysięcy maturzystów (22,6%). Na kolejnych miejscach rankingu popularności znalazły się: język polski (63,8 tysiąca uczniów), biologia (46,8 tysiąca uczniów), chemia (25,4 tysiąca uczniów), historia (20,4 tysiąca uczniów), fizyka (19,7 tysiąca uczniów), wiedza o społeczeństwie (18,2 tysiąca uczniów), informatyka (9,8 tysiąca uczniów), język niemiecki (5,5 tysiąca uczniów), historia sztuki (3,7 tysięcy uczniów). Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających.

 

Przecieki

Zdążyliśmy przyzwyczaić się do plotek, przypuszczeń, wyszukiwania tematów w Internecie, czy faktycznego wycieku treści poleceń z arkuszy egzaminacyjnych. W tym roku nie było inaczej. Tradycyjnie, przed rozpoczęciem maturalnego maratonu, który zawsze otwiera egzamin z języka polskiego wyszukiwarki internetowe zapychane były pytaniami o to, co może być tematem wypracowania. Pierwsze sygnały zaczęły pojawiać się na kilka godzin przed oficjalnym startem egzaminu, a popularność poszukiwanych haseł zmieniała się wraz z minutami odliczanymi do wejścia.

Trzydzieści minut po rozpoczęciu egzaminu w mediach społecznościowych dostępne były zdjęcia tegorocznych arkuszy. Jednak największe zamieszanie towarzyszyło egzaminowi z języka angielskiego, bowiem zakończyło się złożeniem zawiadomienia do prokuratury przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ponadto, zgłoszono prośbę o ściganie profili w Internecie, które wyłudzają od maturzystów pieniądze, obiecując przesłanie arkuszy egzaminacyjnych w zamian za odpowiednią opłatę.

Wiadomości o maturalnych przeciekach stają się normą, dlatego dyrektor CKE Marcin Smolik zapowiada wprowadzenie nowych zabezpieczeń. Zabezpieczeń, które testowane będą prawdopodobnie już podczas egzaminów poprawkowych, czyli 23 sierpnia. Na czym będą one polegać? Do wybranych losowo paczek (szkoły nie będą poinformowane do których) zostaną włożone specjalne lokalizatory, które poinformują Centralną Komisję Egzaminacyjną o wcześniejszym otwarciu paczki. Jeżeli rozwiązanie się sprawdzi, niewykluczone że zostanie oficjalnie wprowadzone podczas przyszłorocznych matur.

 

Kiedy wyniki?

Wyniki tegorocznych matur poznamy 5 lipca. Aby cieszyć się ze zdanej matury należy uzyskać minimum 30 procent punktów z obowiązkowych egzaminów. W przypadku przedmiotów dodatkowych nie obowiązują żadne progi zaliczeniowe. Kiedy ewentualna poprawka? We wtorek- 23 sierpnia. Wcześniej, w dniach 1 – 15 czerwca odbędą się egzaminy w terminie dodatkowym. Mogą do nich przystąpić osoby, którym szczególne przypadki losowe bądź zdrowotne uniemożliwiły przystąpienie do egzaminu w głównym terminie.

dowiedz się więcej

wyniki matury 2022

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia