Matura 2022. Termin dodatkowy, poprawkowy, wyniki

Matura 2022. Termin dodatkowy, poprawkowy, wyniki

Matura 2022. Termin dodatkowy, poprawkowy, wyniki

08.06.2022

Matura 2022. Termin dodatkowy, poprawkowy, wyniki

Egzaminy maturalne w terminie głównym zakończyły się w drugiej połowie maja. Teraz maturzyści przystępują do egzaminów w terminie dodatkowym. Kto może do nich przystąpić? Kiedy poznamy wyniki?

Tegoroczne matury rozpoczęły się 4 maja egzaminem z obowiązkowego języka polskiego, a zakończyły się 23 maja egzaminem z fizyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Dla niektórych to jednak nie koniec maturalnych zmagań, bowiem 1 czerwca rozpoczęły się egzaminy w terminie dodatkowym, które potrwają do 15 czerwca.

 

Matura 2022. Termin dodatkowy

Do egzaminu w terminie dodatkowym mogą przystąpić uczniowie, którzy z różnych powodów nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym. Na przeprowadzenie egzaminów przewidziano dwa tygodnie, a ich ostatnim etapem będą egzaminy ustne, które zaplanowano na 14 i 15 czerwca. Do części ustnej mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznej.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego (termin dodatkowy)

DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00

1 czerwca 2022

środa

język polski – pp**

język polski – pr**

2 czerwca 2022

czwartek

matematyka – pp

matematyka – pr

3 czerwca 2022

piątek

język angielski – pp

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

 

filozofia – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr

historia muzyki – pr

6 czerwca 2022

poniedziałek

biologia – pr

język angielski – pr

język angielski – dj***

7 czerwca 2022

wtorek

wiedza o społeczeństwie – pr

język francuski – pr

język francuski – dj

8 czerwca 2022

środa

chemia – pr

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

9 czerwca 2022

czwartek

historia – pr

historia sztuki – pr

10 czerwca 2022

piątek

geografia – pr

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

13 czerwca 2022

poniedziałek

fizyka – pr

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

 

14 czerwca 2022

wtorek

informatyka – pr

język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

zadania w języku obcym****

15 czerwca 2022

środa

języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr

język włoski – pr

język włoski – dj

 

Część ustna egzaminu maturalnego (termin dodatkowy)
 

14-15 czerwca

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

 

* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2022 r.

** W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

*** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

**** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Matura 2022. Termin poprawkowy

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek, 23 sierpnia 2022 r. Kto może do niego przystąpić? Do egzaminu może podejść osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, i pod warunkiem, że przystąpiła do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został jej unieważniony oraz przystąpiła do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

dowiedz się więcej matura poprawkowa 2022

 

Kiedy wyniki matur?

Wyniki tegorocznych egzaminów maturzyści poznają we wtorek, 5 lipca 2022r. Z kolei uczniowie, którzy podchodzą do egzaminów poprawkowych, wyniki uzyskają w piątek, 9 września 2022 r. Wyniki będzie można sprawdzić w systemie ZIU na portalu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

dowiedz się więcej wyniki matur 2022

 

Kiedy składać dokumenty na studia 2022

Kandydaci na studia mogą rejestrować się w elektronicznych systemach rekrutacji (IRK, ERK) już od 1 marca 2022, choć większość szkół wyższych umożliwia to od maja lub czerwca 2022 r. Maturzyści poznają wyniki matur 5 lipca 2022 r. wtedy też niezwłocznie powinni wprowadzić dane z wynikami do uczelnianych systemów rekrutacyjnych. Zazwyczaj pierwsze listy rankingowe pojawiają się już po kilku dniach.

dowiedz się więcej składanie dokumentów na studia

 

Wyniki rekrutacji na studia

Kandydaci na studia informacje o tym, czy zostali przyjęci na wybrane kierunki otrzymają poprzez indywidualne profile, założone w systemach internetowej rejestracji.

Aby poznać wyniki rekrutacji na uczelnie wystarczy pamiętać hasła potrzebne do zalogowania się do systemów. Wyniki wyświetlą się kandydatowi na jego indywidualnym koncie, tuż po ich opublikowaniu przez komisje rekrutacyjne.

dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Terminy rekrutacji na studia

Rekrutacja na studia 2022/2023 przeprowadzona zostanie w terminie od 16 marca do 15 października 2022 roku. Na kandydatów czekają miejsca na 1539 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Studia można podjąć w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online.

dowiedz się więcej terminy rekrutacji na studia

 

Jak wygląda rekrutacja na studia

Początek lipca to czas oczekiwania na wyniki matur (jeśli jesteś tegorocznym maturzystą lub poprawiasz wyniki z któregoś przedmiotu), ale również moment, kiedy otwarte są rekrutacje na wszystkie krajowe uczelnie. Poniżej przedstawimy krok po kroku, jak szybko, prosto i bez problemu przejść przez proces rekrutacji na studia.

dowiedz się więcej rekrutacja na studia krok po kroku

Komentarze (0)