Matura poprawkowa 2022

Matura poprawkowa 2022

Matura poprawkowa 2022

25.10.2022

Matura poprawkowa 2022

5 lipca 2022 maturzyści poznali wyniki matur 2022. Niestety jak co roku wielu osobom nie udało się zdać egzaminu za pierwszym podejściem. W tym roku egzaminu maturalnego nie zdało 58420 osób, czyli 21,8% wszystkich, którzy przystąpili do egzaminów obowiązkowych. Najgorzej poradzili sobie absolwenci szkół branżowowych drugiego stopnia, gdzie matury nie zdało 79,5%.

Prawo do poprawy matury w sierpniu 2022 (osób, które nie zdały tylko jednego egzaminu) ma 15,5% czyli 41587 (71,2% osób, które nie zdały egzaminu dojrzałości). Pozostałe 6,5% czyli 16833 osób będzie mogło przestąpić do poprawy matury najwcześniej w maju 2023 roku.

 

Arkusze - matura poprawkowa 2022

matematyka arkusz poprawkowy 2022 - odpowiedzi

język polski arkusz poprawkowy - test 2022język polski arkusz poprawkowy - wypracowanie 2022 - odpowiedzi

 

Maturzyści mający prawo do porawy matury w sierpniu 2022

 • absolwenci liceum: 11,4%
 • absolwenci technikum: 22%
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia: 33%

*wszystkich zdających danego typu szkoły

 

Maturzyści, którzy nie zdali matury bez prawa do porawy w sierpniu 2022

 • absolwenci liceum: 4,6%
 • absolwenci technikum: 8,8%
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia: 45,9%

*wszystkich zdających danego typu szkoły

 

Maturzyści, którzy zdali maturę w pierwszym terminie

 • absolwenci liceum: 84%%
 • absolwenci technikum: 69,2%
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia: 20,5%

*wszystkich zdających danego typu szkoły

 

MATURA POPRAWKOWA 2022 - terminy

 • deklaracja: do 12 lipca 2022 r.
 • egzamin poprawkowy: 23 sierpnia 2022 r.
 • godzina egzaminu poporawkowego: 9:00
 • wyniki matur poprawkowych: 9 września 2022 r.
 • odbiór świadectwa maturalnego: 9 września 2022 r.
 • dodatkowa rekrtuacja na studia: do 15 października 2022 r.*

 

Kiedy poprawka z matury 2022 - data

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony we wtorek 23 sierpnia 2022 r., aby do niego przystąpić należy złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemną deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - nie później niż do 12 lipca 2022 r.

 
Matura poprawkowa 2022
 • Data: 23 sierpnia 2022 r.
 • Godzina: 9:00
 • Gdzie: szkoła

 

Poprawka z matury 2022 - ile trwa

Na poprawę matury z matematyki i języka polskiego zdjący będą mieli 170 minut oraz 120 minut w przypadku języka obcego.

 

Matura poprawkowa 2022 - podanie

Jak napisać podanie o przystąpienie do matury poprawkowej?

Aby podejść do matury poprawkowej należy najpierw złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj dyrektor szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. 

Następnie, nasza deklaracja musi zostać przesłana do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Informację o tym, gdzie odbędzie się nasz egzamin otrzymamy nie później niż do 9 sierpnia 2022 roku. A w jaki sposób poznamy tę informację? Na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Pobierz podanie przystąpienia do matury poprawkowej

 

Deklaracja poprawy egzaminu maturalnego 2022:

 • Data: do 12 lipca 2022 r.
 • Gdzie: przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (najczęściej dyrektor szkoły)

 

Matura poprawkowa 2022 - gdzie

W 99% przypadków egzamin poprawkowy zdaje się w szkole, w której podchodziło się do matury w pierwszym terminieWyjątkiem są bardzo rzadkie sytuacje, w których np. doszło do likwidacji placówki, lub znalazła się ona np. na terenie występowania klęski żywiołowej. Istnieje możliwość zmiany lokalizacji takiego egzaminu ze względu na uzasadniony wniosek maturzysty np. związany ze stanem zdrowia.

 

Kto może przystąpić do poprawy matury

Do poprawy matury w sierpniu 2022 r. będzie mogła przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.

Pod warunkiem, że przystąpiła do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został jej unieważniony oraz przystąpiła do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Poprawka matury w sierpniu 2022

Najważniejszą informacją jest ta, że część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00, a na podstawie wprowadzonych zmian nie będzie poprawkowej matury ustnej.

 

Poprawka matury w maju 2023

Osoby zdające maturę w 2022 r., które nie zdały z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub chciałyby poprawić niesatysfakcjonujący wynik będą mogły to ucznić najwcześniej w maju 2023 r.
Nie zdały z dwóch lub więcej przedmiotów
Osoby, które niezdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Czyli najwcześniej w maju 2023 r.
 
Chcą poprawić wynik egzaminu
Osoby, które zdały maturę w 2022 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych będą mogły to zrobić w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2023 r.

Trudno powiedzieć czy maturalne modyfikacje zostaną na dłużej, czy też przyszłoroczne egzaminy odbędą się w znanych standardach i bez obostrzeń.

 

Kiedy wyniki matury poprawkowej 2022

Etapy Wyniki matur 2022 - termin poprawkowy 
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 9 września 2022 r.
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.

 

Kiedy można odebrać świadectwo maturalne w sesji poprawkowej 2022

Maturzyści informację o wynikach matury poprawkowej będą mogli sprawdzić 9 września 2022 r. Od 9 września 2022 r. będą mogli również odbrać świadectwo dojrzałości w swojej szkole.

 

Gdzie matura 2022 wypadła najgorzej

Najwięcej osób, które nie zdały matury 2022 to absolewenci szkół branżowych drugiego stopnia (przypominają dawne technika uzupełniające, które mogli wybrać absolwenci szkół zawodowych). W branżówkach maturę zdało tylko 20,5 proc. absolwentów. 

Matura najlepiej wypadła w liceach ogólnokształcących, gdzie nie zdało jej 16% absolwentów. Nieco gorzej w technikach, gdzie egzamin oblało 30,8 %. absolwentów. 

Do matury w Polsce przystąpiło również 34 uchodźców z Ukrainy. Świadectwo dojrzałości udało się uzyskać 53 % osobom.

 

Które przedmioty oblało najwięcej maturzystów

Tradycynie najczęściej oblewanym przedmiotem okazała się matematyka, gdzie nie zdało jej 18 % absolwentów (14% w liceach, 25 % w technikach, 71% w szkołach branżowych drugiego stopnia). Język polski oblało 5 % maturzystów (4% w liceach, 8% w technikach, 32% w szkołach branżowych drugiego stopnia)

 

Czytaj także:

Wyniki matur 2022

Niezdana matura 2022 co dalej

Wyniki matury poprawkowej 2022

 

Dodatkowa rekrutacja na studia 2022

W zależności od uczelni prowadzona jest druga, a czasami nawet trzecia rekrutacja. Wrześniowy harmonogram naboru pozwala składać dokumenty mniej więcej do końca września, czasami nawet dłużej. To pozwala na normalne rozpoczęcie zajęć na uczelniach, na których są jeszcze wolne miejsca, już od października, wraz z innymi absolwentami.

Terminy dodatkowej rekrutacji na studia ustalane są indywidualnie przez uczelnie, jednak ogłaszane są dopiero po zakończeniu pierwszej, podstawowej rekrutacji. Co ważne, nie wszystkie uczelnie przeprowadzają dodatkowy nabór. Prowadzony jest on wtedy, kiedy zostały wolne miejsca na wybranych kierunkach.

 

Terminy dodatkowej rekrutacji na studia na popularnych uczelniach:

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: od 02.08.2022 do 19.09.2022
 • Uniwersytet Szczeciński: od 19.07.2022 do 12.09.2022
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie do 11.09.2022
 • Uniwersytet Warszawski od 17.08.2022 do 12.09.2022
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie od 27.07.2022 do 22.09.2022
 • Uniwersytet w Białymstoku od 22.08.2022 do 15.09.2022
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy od 30.07.2022 do 13.09.2022

 • Politechnika Bydgoskaod 01.08.2022 do 22.09.2022
 • Gdański Uniwersytet Medyczny od 01.09.2022 do 03.09.2022

sprawdź dodatkowa rekrutacja na studia 2022

* Uczelnie prowadzą dodatkową rekrutację do wyczerpania limitu wolnych miejsc, na niektórych uczelniach rekrutacja może trwać do 15 października 2022 r.

 

Odwołanie się od wyniku matury 2022

Uzyskanie na maturze wyniku niższego, niż się spodziewaliśmy, może być dużym szokiem. Nie znaczy jednak, że szanse na wybrane studia są przekreślone. Absolwent ma prawo, by zobaczyć swoją pracę, a następnie odwołać się od wyników matury. Może to zrobić każdy uczeń, który uważa, że jego praca została oceniona za nisko. W 2022 roku wnioski o wgląd do pracy można składać od 5 lipca.

 

Jak odwołać się od wyniku matury? krok po kroku

Jeśli uczeń nie zgadza się z wynikiem matury, może złożyć odwołanie. Dzięki temu uzyska wgląd do swojej pracy. Maturzysta może złożyć taki wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadectwa dojrzałości. Przedstawiamy krok po kroku, jak wygląda procedura odwołania się od wyniku matury.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wgląd do pracy. Taki wniosek można wysłać mailem do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W niektórych przypadkach można to również zrobić za pośrednictwem aplikacji.

 

Wiosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko zdającego,
 • PESEL,
 • dane teleadresowe (w tym adres e-mail i nr telefonu),
 • przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

Odpowiedź na taki wniosek maturzysta otrzyma w ciągu pięciu dni roboczych – dowie się wtedy, kiedy będzie mógł obejrzeć swoją pracę. Może się to odbyć jedynie w czasie oraz miejscu wskazanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Maturzysta podczas takiego wglądu może dokładnie obejrzeć swoją pracę, zanotować swoje uwagi, a także zrobić zdjęcia. Zgodnie z regulaminem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej maturzysta ma na to co najmniej 30 minut.

Jeśli uczeń zauważy w swojej pracy nieprawidłowości – może złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów, uzasadniając to konkretnymi zastrzeżeniami do sposobu sprawdzenia swojej pracy. Musi to zrobić w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu do swojej pracy. Formularz wniosku znajduje się na stronie OKE. Suma punktów zostaje zweryfikowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku, dokonuje jej inny egzaminator, niż ten, który pierwotnie sprawdzał pracę ucznia.

W ciągu 14 dni uczeń zostanie pisemnie poinformowany o weryfikacji sumy punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym. W sytuacji, gdy weryfikacja punktów wykaże, że uczeń uzyskał ich więcej – zostanie mu wydane nowe świadectwo, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie.

 

Jeżeli uczeń nadal nie będzie czuł się usatysfakcjonowany swoim wynikiem maturalnym lub konsekwentnie będzie odczuwał niesprawiedliwość – może zrobić kolejny krok i kontynuować procedurę odwoławczą. Ma siedem dni na to, by złożyć ponowne odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – robi się to za pośrednictwem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ma 21 dni na rozpatrzenie takiego odwołania.

 

Okręgowe Komisje Egazminacyjne

 

WOJEWÓDZTWA OKE
pomorskie, kujawsko-pomorskie OKE Gdańsk
śląskie OKE Jaworzno
małopolskie, podkarpackie, lubelskie OKE Kraków
podlaskie, warmińsko-mazurskie OKE Łomża
łódzkie, świętokrzyskie OKE Łódź
wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie OKE Poznań
mazowieckie OKE Warszawa
dolnośląskie, opolskie OKE Wrocław

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu