matura chemia 2019

Matura 2019. Chemia

Prawdą jest, że aby zdawać egzamin maturalny z chemii, należy żywić do niej szczególne uczucie. Czy matura z tego przedmiotu to ciężki proces? Jakie posiada właściwości? Przeczytajcie koniecznie nasz artykuł, w którym maturę z chemii rozbijamy na atomy.

 

1. Jak wygląda egzamin?

Chemię możemy zaliczyć do grona przedmiotów nieprzeciętnych, ale nie tylko ze względu na program, który należy opanować. Otóż, w ramach egzaminu dojrzałości chemia jest tzw. przedmiotem dodatkowym, czyli zdawanym tylko w formie pisemnej i tylko na poziomie rozszerzonym. Matura z tego przedmiotu ma za zadanie sprawdzić, w jakim stopniu udało nam się opanować wymagania z jego zakresu, który opisany jest w tzw. podstawie programowej.

A dzieli ona wiadomości na ogólne i szczegółowe. Fundamentem zadań, które otrzymamy w arkuszu egzaminacyjnym jest sprawdzenie naszych umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania, jak również wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł oraz wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów, a także projektowania doświadczeń chemicznych i interpretowania wyników. Egzamin maturalny z chemii składa się z około 45 zadań, które mają formę zamkniętą i otwartą.

Czym jest forma zamknięta, a czym forma otwarta? Zadania zamknięte polegają na wyborze jednej z proponowanych odpowiedzi, a w zadaniach otwartych samodzielnie musimy odpowiedź sformułować.

 

2. Ile trwa egzamin z chemii?

Egzamin maturalny z chemii trwa tyle samo ile każdy egzamin z przedmiotu dodatkowego, czyli 180 minut. To dużo, czy mało? Naturalnie, każdy może oceniać to inaczej, natomiast warto pamiętać o tym, że egzaminu z jakiegokolwiek przedmiotu nie da się przedłużyć. Niestety, matura to nie kartkówka i na hasło: „odkładamy długopisy” lepiej nie odpowiadać: „jeszcze chwilę!”.

Na wypełnienie arkusza egzaminacyjnego, składającego się z około 45 zadań mamy 3 godziny i ani minuty dłużej. Oczywiście, jeśli uda nam się wcześniej zakończyć egzamin, możemy oddać swoją pracę i opuścić salę.

 

3. Kiedy matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

Jak zaznaczyliśmy na wstępie, chemia należy do grona przedmiotów nieprzeciętnych, gdyż trzeba wykazać się wiedzą z jej zakresu wyłącznie na poziomie rozszerzonym. I taką informację warto zapamiętać – nie zdajemy chemii na poziomie podstawowym.

A kiedy matura z tego przedmiotu? Matura z chemii odbędzie się w poniedziałek, 13 maja, o godzinie 9:00. Z racji tego, że omawiany przez nas przedmiot jest przedmiotem dodatkowym i każdy wybiera go z własnej woli, to „13” na pewno będzie dla zdających szczęśliwą liczbą.

 

4. Jakie wymagania muszę spełnić, aby przystąpić do egzaminu z chemii?

Egzamin dojrzałości zmusza nas do poważniejszego podejścia do nauki, stąd każdy musi dokładnie zastanowić się nad tym, jaki przedmiot obierze jako dodatkowy. Aby wszystko było jasne, czytelne i zrozumiałe, wszyscy zdający muszą określić się w tzw. deklaracji maturalnej, czyli chęci przystąpienie do matury, złożonej na piśmie u dyrektora szkoły. Naturalnie, nie trzeba argumentować swoich wyborów i tworzyć esejów, że „wybrałem chemię jako swój przedmiot dodatkowy, gdyż moim największym idolem jest Dmitrij Mendelejew”… wystarczy, po prostu, wysłać sygnał, że chcemy wziąć udział w egzaminie maturalnym.

Mówiąc o poważniejszym podejściu do nauki, podstawą wymagań do spełnienia są nasze oceny. Lepiej nie wybierać dodatkowego przedmiotu metodą losowania – zdajemy go na poziomie rozszerzonym, zatem trzeba być przekonanym o swojej wiedzy i umiejętnościach. Jeśli nauczyciel nie odradzi nam zdawania wybranego przez nas przedmiotu, a na miesiąc przed maturą zorientujemy się, że jednak nie był on najlepszy, to będzie już niestety trochę za późno na zmiany.

 

5. Czy warto zdawać maturę z chemii na poziomie rozszerzonym?

Najwięksi malkontenci odpowiedzieliby, że nie warto zdawać chemii na poziomie rozszerzonym, ale nie ma innego wyjścia. Oczywiście, jest w tym sporo racji, gdyż chemię możemy zdawać na maturze wyłącznie na tym poziomie.

Ale warto uczyć się chemii i warto obrać ją jako przedmiot dodatkowy. Dlaczego? Chemia to przedmiot pasjonatów i na pewno część maturzystów wybierających tę dziedzinę myśli o studiach związanych z tą dyscypliną nauki. A żeby dostać się na studia, bądź chociaż zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacji należy pochwalić się jak najlepszym wynikiem z egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Matura zdawana na poziomie rozszerzonym otwiera drzwi do rodzimych uczelni i daje nam dużą szansę na kwalifikacyjny sukces.

 

6. Co da mi matura z chemii?

Niezwykle ciężko jest tworzyć rankingi i bilanse przedmiotów, które możemy zdawać na egzaminie maturalnym, gdyż na pewno niejeden maturzysta podchodzi do nich jak do zwykłego obowiązku, a nie przedsionka do dalszej nauki i późniejszego życia zawodowego.

Tak, jak wspomnieliśmy matura z chemii i dobry z niej wynik może otworzyć drzwi na studia, a przecież kierunków związanych z tym przedmiotem jest naprawdę dużo. Zawodów, obszarów badań i eksperymentów, w które chemia jest zaangażowana jest także bezliku. Zatem, matura z chemii może dać poważny krok w stronę wyższego wykształcenia, jak i późniejszej, ciekawej pracy.

 

7. Czego nie da mi matura z chemii?

Możemy śmiało powiedzieć, że matura z chemii może nam nie dać wytchnienia. Zarówno sympatycy, jak i antagoniści tego przedmiotu mogliby powiedzieć, że aby uzyskać zadowalający wynik z matury należy solidnie się do niej przyłożyć. To prawda. Materiału jest sporo, zahacza on o różne tematy, zatem bez poważnej nauki się nie obędzie. Czego jeszcze może nam nie dać matura z chemii? Pewności.

Niestety, jak pokazuje historia arkusz egzaminacyjny z omawianego przez nas przedmiotu potrafił zaskoczyć niejednego zdającego. Nawet najwytrwalsi, najpewniejsi swych umiejętności, a także ogromni sympatycy tej dziedziny nie byli przekonani o swoich wyborach, nie mieli pewności co do podanych odpowiedzi i nie byli w stanie określić z jakim wynikiem zakończą egzamin.

Dlatego rada jest jedna: należy dość wcześnie zabrać się do nauki, aby spokojnie przejść przez całą drogę wymaganego materiału i bez pośpiechu skupić na tym, co sprawia nam jakieś problemy.

 

8. Co warto sprawdzić idąc na maturę z chemii?

Przystępując do egzaminu dojrzałości warto wiedzieć jak najwięcej, ale nie tylko z zakresu przedmiotu, który zdajemy. Otóż, wybierając chemię jako swój przedmiot dodatkowy dobrze jest sprawdzić jak wyglądał egzamin w latach poprzednich. W Internecie nietrudno odszukać dawne arkusze egzaminacyjne, przykładowe zadania do rozwiązania, czy też wspomnienia maturzystów, którzy opisują jak wyglądał ten egzamin i z jakim przeczuciem opuszczali salę. Przed przystąpieniem do matury z chemii warto sprawdzić czego możemy używać podczas egzaminu.

Wszyscy zdający ten przedmiot mogą mieć przy sobie linijkę, kalkulator prosty oraz kartę wybranych tablic chemicznych. Co jeszcze warto sprawdzić? Oczywiście datę i godzinę rozpoczęcia egzaminu. Nawet najbardziej lubiany przez nauczycieli uczeń nie może spóźnić się na maturę.

Egzamin dojrzałości nie jest egzaminem wewnątrzszkolnym, tylko państwowym i nikt dla nikogo nie będzie robił wyjątków. Dlatego, jeśli wczesne wstawanie nie jest waszą mocną stroną, warto je trenować, aby w dniu egzaminu zjawić się w szkole znacznie wcześniej, niż pięć minut przed jego rozpoczęciem. Czy coś jeszcze? Jeśli jest wśród Was chemiczny geniusz, to zdecydowanie tak.

O co chodzi? Osoby, będące laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych otrzymują prawo zwolnienia z egzaminu maturalnego.

 

9. Na które studia wymagana jest matura z chemii?

Czy można zdawać chemię na maturze tylko dlatego, że się ją lubi? Oczywiście, że tak. Ale można spojrzeć na ten przedmiot znacznie szerzej – jak na przepustkę na studia. Naturalnie, czymś oczywistym jest, że wynik z chemicznej matury nie będzie specjalnie brany pod uwagę na studia historyczne, czy Akademię Sztuk Pięknych, ale i tak kierunków kształcenia, w których chemia odgrywa znaczącą rolę jest całkiem sporo. Na które kierunki studiów wymagana jest matura z chemii?

Na przykład: analityka chemiczna, automatyka i robotyka, biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, chemia, chemia budowlana, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, inżynieria biochemiczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria wzornictwa przemysłowego, analityka medyczna, elektroradiologia, farmacja, lekarsko- dentystyczny, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Jak widać, kierunków kształcenia, w których chemia odgrywa ważną rolę jest bardzo, bardzo wiele. Dlatego warto przyłożyć się do nauki.

zasady rekrutacji na studia 2019

 

10. Niezdana matura z chemii. Kiedy egzamin poprawkowy?

Można założyć, że każdy kto wybrał przedmiot dodatkowy jest przekonany o swojej wiedzy z danej dziedziny i podjął tę decyzję świadomie. Niestety, życie potrafi zaskoczyć, a matura tym bardziej. Oczywiście, nie wolno zakładać, że nasz egzamin nie pójdzie po naszej myśli, ale jednak zawsze istnieje choć najmniejszy cień ryzyka, iż będzie nam potrzebny termin poprawkowy.

Kiedy odbędzie się matura poprawkowa z chemii? We wtorek, 20 sierpnia, o godzinie 9:00, ale warto śledzić informacje przekazywane przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

niezdana matura co dalej

 

SPRAWDŹ WYMAGANIA REKRUTACYJNE NA STUDIA

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Politechnika Gdańska
Sopocka Szkoła Wyższa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Oddział w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i Gliwicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Lotnicza Akademia Wojskowa
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
Politechnika Łódzka
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Collegium Da Vinci
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Vistula w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i Gliwicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (1)

Matura2k20 odpowiedz

Tylko OBOWIĄZKOWE przedmioty można poprawiać w sierpniu (pod warunkiem, że tylko 1 się oblało). Nie da się poprawiać rozszerzeń w sierpniu-to bzdura. Tak samo jak wzmianka o ocenach w szkole. Nie są one adekwatne, różny jest poziom w szkołach, uwierzcie, różnie oceniają ( już nie mówię tutaj o przypad?ach tego ucznia lubię, tego nie ;) ). Trzeba tak naprawdę wziąć do ręki zadania i arkusze maturalne i zobaczyć samemu ile umiem, nad czym muszę jeszcze pracować.