Matura 2020. Język obcy nowożytny

Matura 2020. Język obcy nowożytny

matura z języka 2020

Matura 2020. Język obcy nowożytny

Znajomość języka obcego była niegdyś poważnym atrybutem i udogodnieniem. Obecnie jest czymś oczywistym, naturalnym, a nawet obowiązkowym. Między innymi dlatego każdy maturzysta musi podejść do egzaminu dojrzałości z nowożytnego języka obcego. Jak to wygląda i które języki zaliczane są do grona języków obcych nowożytnych? W tym artykule dowiecie się wszystkiego.

 

matura język obcy

 

1. Jak wygląda egzamin?

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego może być tematem, który niejednemu maturzyście sprawi kłopot i zawróci w głowie. Dlaczego? Mówiąc o języku obcym nowożytnym, tak naprawdę mamy na myśli sześć języków! Na dodatek, jest to przedmiot obowiązkowy na maturze, który zarazem możemy zdawać jako przedmiot dodatkowy.

Skomplikowane? Zacznijmy od początku. W gronie języków obcych nowożytnych znajdują się: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i włoski. Maturzysta ma prawo wybrać dowolny język – nieprawdą jest, że w czasach dominacji języka angielskiego wszyscy muszą podchodzić do egzaminu z tego języka, a z grona pozostałych wybrać ten, który będą zdawać w ramach przedmiotu dodatkowego.

Co jeszcze? Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego zdajemy w dwóch częściach: ustnej i pisemnej. Część ustna nie ma określonego poziomu, natomiast w przypadku części pisemnej, podchodzimy do sprawdzianu na poziomie podstawowym. Jeśli chcemy zdawać wybrany język na poziomie rozszerzonym, musimy wybrać go jako przedmiot dodatkowy.

Czym charakteryzuje się ustna matura z języka obcego nowożytnego? Celem formy ustnej jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna osoby zdającej. Wymagania, jakim musimy sprostać, dzielą się na dwie części- ogólne i szczegółowe.

Wymaganiami ogólnymi są: znajomość środków językowych, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi. W gronie wymagań szczegółowych znajdują się: zakres tematyczny, tworzenie wypowiedzi ustnych, reagowanie w formie ustnej, przetwarzanie tekstu w formie ustnej, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych.

Matura pisemna z języka obcego nowożytnego niczym wielobój dzieli się na konkurencje. Egzamin obejmuje rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemną.

 

matura język obcy ile trwa

 

2. Ile trwa egzamin z języka obcego nowożytnego?

Jak już wspomnieliśmy, i będziemy podkreślać to wielokrotnie, egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dzieli się na ustny i pisemny i na tej podstawie wynikają różnice w czasie trwania sprawdzianów. Egzamin ustny – poziomu którego się nie określa- trwa około piętnastu minut. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym trwa dwie godziny, czyli 120 minut, a na maturę na poziomie rozszerzonym przewidziano 150 minut.

W systemie maturalnym istnieje jeszcze poziom dwujęzyczny. Na czym on polega? Program matury dwujęzycznej zawiera w sobie wszystkie czynniki normalnej, polskiej matury. Absolwenci klas dwujęzycznych zdają egzaminy w tym samym czasie co reszta maturzystów i wypełniają takie same arkusze egzaminacyjne. Różnica polega na tym, że absolwenci klas dwujęzycznych są zobowiązani do zdawania dodatkowej części egzaminu pisemnego - arkusza w języku obcym.

Nietrudno zgadnąć, że poziom dwujęzyczny jest znacznie wyższy od poziomu rozszerzonego. Dlatego, w wersji pisemnej, trwa on 180 minut, czyli trzy godziny.

 

3. Kiedy matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

Już wszyscy na pewno zakodowali w swoich głowach, że język obcy nowożytny na maturze posiada kilka wcieleń. Podchodzimy do egzaminu ustnego i pisemnego, a chętni jeszcze mierzą się z poziomem rozszerzonym. Naturalnie, wszystkie języki nie są zdawane jednego dnia. Każdy język posiada osobny termin, a w pierwszej kolejności maturzyści mogą podejść do języka Beatlesów, czyli w środę, 8 maja. Harmonogram językowych matur przedstawia się następująco:

10 czerwca (środa):

Język angielski – poziom podstawowy – godzina 9:00, poziom rozszerzony – godz. 14:00

18 czerwca (czwartek):

Język niemiecki – poziom podstawowy- godzina 9:00, poziom rozszerzony – godz. 14:00

26 czerwca (piątek):

Język rosyjski – poziom podstawowy – godzina 9:00, poziom rozszerzony – godz. 14:00

23 czerwca (wtorek):

Język francuski – poziom podstawowy – godzina 9:00, poziom rozszerzony – godz. 14:00

25 czerwca (czwartek):

Język hiszpański – poziom podstawowy – godzina 9:00, poziom rozszerzony – godz. 14:00

22 czerwca (poniedziałek):

Język włoski – poziom podstawowy – godzina 9:00, poziom rozszerzony – godz. 14:00.

Jak widać, godziny są takie same dla każdego egzaminu. Wystarczy zapamiętać tylko dzień i zakreślić go w kalendarzu czerwonym długopisem.

 

matura język obcy co trzeba wiedzieć

 

4. Jakie wymagania muszę spełnić, aby przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego?

Egzamin dojrzałości, jak sama nazwa podpowiada, musi obarczać maturzystów pewnymi obowiązkami, nie tylko w zakresie pilnej nauki. Wystraszonych maturą należy od razu uspokoić, iż nie ma tych obowiązków zbyt wiele, a tak naprawdę jest tylko jeden.

Każdy, kto chce podejść do egzaminów maturalnych musi tę chęć oficjalnie zgłosić. Komu i w jaki sposób? Należy napisać tzw. deklarację maturalną i złożyć ją u dyrektora szkoły. I już. Pozostałe wymagania spoczywają w nas samych, czyli w naszej wiedzy.

Egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego nie da się obejść, czy też zamienić na inny przedmiot. Czy chcemy, czy nie oraz z jakimi sukcesami władamy językiem i tak musimy go zdawać. Dlatego należy poważnie skupić się na nauce, gdyż z samymi trójkami w dzienniku może nam nie być łatwo o zaliczenie matury.

 

5. Czy warto zdawać maturę z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym?

Na to pytanie można odpowiedzieć jednym słowem: tak. Naturalnie, nie każdy planuje wybrać język obcy nowożytny jako przedmiot dodatkowy, zatem możemy opisać jakie korzyści płyną z samej nauki języka na wyższym poziomie i umiejętności posługiwania się nim.

Znajomość języka obcego nowożytnego może przydać się dosłownie wszędzie.Na studiach, w pracy, a nawet na wakacjach. Przynajmniej dobra znajomość języka obcego jest pewnym standardem, choć posługiwanie się nim na wysokim poziomie stanowi już także pewną normę.

Dla tych, którzy planują studia filologiczne zdawanie matury na poziomie rozszerzonym może być podstawą do przyjęcia na uczelnię, a dla tych którzy chcieliby studiować poza granicami naszego kraju to po prostu obowiązek. Patrząc szerzej i odsuwając na bok języki obce należy powiedzieć, że warto zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. Jeśli chcemy iść na studia, to będzie to naszym biletem wstępu. A jeśli nie chcemy iść na studia, to warto przystąpić do egzaminu, choćby z czystej ambicji i późniejszego poczucia satysfakcji.

 

6. Co da mi matura z języka obcego nowożytnego?

Czy można podchodzić do egzaminów maturalnych z przeświadczeniem, że trzeba je po prostu zdać? Oczywiście, że tak. Niemałe grono maturzystów traktuje ten egzamin jako rzecz do wykonania, nie szukając w tym dodatkowych powiązań, na przykład ze studiami czy planami zawodowymi. Ale dla tych, którzy jednak chcieliby ich poszukać można podpowiedzieć, że jest ich całkiem sporo.

Matura z języka obcego nowożytnego to jeden z najważniejszych egzaminów i jeden z najbardziej praktycznych w naszym życiu. Język obcy należy do tej sfery nauki, która dostarcza rzeczywistych umiejętności, które można wykorzystać w życiu, niezależnie od zawodu, czy miejsca zamieszkania. Tak, jak w stosunku do innych przedmiotów maturalnych można dyskutować o ich rzeczywistej przydatności, tak w przypadku języków obcych taka dyskusja nie ma miejsca.

Matura z języka obcego nowożytnego może dać znacznie więcej niż nam się wydaje. Dla tych, którzy nie czują w sobie zbyt dużego pociągu do nauki języków, motywacją może być to, że w XXI wieku umiejętność posługiwania się językiem obcym to nierzadko połowa sukcesu.

 

7. Czego nie da mi matura z języka obcego nowożytnego?

Zdawanie matury z języka obcego nowożytnego niesie ze sobą same korzyści. Czy aby na pewno? Tak, jeśli nauka języka jest dobrze i ciekawie realizowana. Jeśli nie jest, należy mocniej przyłożyć się do zdobywania wiedzy i umiejętności językowych, a wprowadzając ten plan w życie matura z języka obcego nowożytnego może nam nie dać wytchnienia. Ale niezwykle dużym ułatwieniem jest to, że nawet słuchanie piosenek w danym języku może być ciekawą formą nauki, a w dobie Internetu nie jest to nic trudnego.

 

8. Co warto sprawdzić idąc na maturę z języka obcego nowożytnego?

Idąc na maturę z języka obcego nowożytnego warto zapoznać się z materiałem, który obowiązywał na egzaminach w latach poprzednich. Przejrzenie starych arkuszy maturalnych, które dostępne są w sieci, to świetny sprawdzian i dobra nauka, a także zaznajomienie się z tym jak w ogóle wygląda matura językowa. Jeśli mamy kolegę, bądź koleżankę, którzy rok wcześniej podchodzili do egzaminów, warto zapytać ich o to, jak przebiegał egzamin, zwłaszcza ten w formie ustnej. Warto w końcu sprawdzić samego siebie.

Trzymając w dłoniach stary arkusz egzaminacyjny, bez podpowiedzi i zaglądania do notatek warto go rozwiązać, przekonując się na jakim poziomie jest nasza wiedza. W razie znaczącej porażki będziemy wiedzieli, że trzeba się zabrać mocno do pracy. Co jeszcze? „Matura” to słowo, które powinno zapaść w pamięci wszystkim spóźnialskim.

Na egzaminie trzeba pojawić się punktualnie i nikt nie zlituje się nad naszym losem, jeśli spóźnimy się „zaledwie” dziesięć minut. Dlatego należy sprawdzić datę i godzinę egzaminu i zapisać w widocznym miejscu.

 

9. Na które studia wymagana jest matura z języka obcego nowożytnego?

Język obcy nowożytny to przedmiot, który bardzo często występuje w gronie tych, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji, niezależnie od szkoły wyższej i charakteru kierunków kształcenia. Są także i takie dziedziny, studiowanie których bez znajomości języka obcego jest praktycznie niemożliwe.

Gdzie w kwalifikacjach na studia znajdziemy omawiany przez nas przedmiot? Kierunkami, na które wymagana jest matura z języka obcego nowożytnego są, między innymi: biologia, biotechnologia, analityka chemiczna, architektura, automatyka i robotyka, bankowość i finanse cyfrowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, socjologia, biogospodarka, budownictwo, filologia, chemia, energetyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informatyka, inżynieria kosmiczna, inżynieria środowiska, etnologia i antropologia kulturowa, inżynieria zarządzania, bezpieczeństwo narodowe, politologia, stosunki międzynarodowe, matematyka stosowana, mechatronika, transport, zarządzanie, turystyka i rekreacja.

zasady rekrutacji na studia 2020

 

 

SPRAWDŹ WYMAGANIA REKRUTACYJNE NA STUDIA

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Szkoła Wyższa
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
Politechnika Łódzka
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Morski w Gdyni

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)